Preštevanje medvedov

Slovenski lovci od leta 2003 sistematično trikrat na leto spremljajo pojavljanje medveda z opazovanjem in beleženjem medvedov na 167 stalnih opazovalnih mestih, s čimer pridobivajo pomembne podatke o tej živalski vrsti. Opazovanja potekajo v času polne lune, in sicer hkrati na celotnem območju stalnega pojavljanja medveda, vsa opažanja pa so tudi dokumentirana. Slovenski lovci so bili ključni pri pridobivanju zadostnega števila neinvazivnih genetskih vzorcev tudi pri genetskem popisu medveda leta 2007.

Comments are closed.