Številčnost rjavega medveda v Sloveniji

Konec leta 2023 se je zaključil terenski del projekta ‘Ocene številčnosti rjavega medveda v Sloveniji v letu 2023 in nekaterih drugih demografskih parametrov’. V štirih mesecih smo uspeli povzorčiti kar 2.816 vzorcev iztrebkov medveda!

Po osmih letih (zadnja ocena številčnosti po tej metodi je bila izvedena leta 2015) ponovno poskušamo ugotoviti številčnost rjavega medveda v Sloveniji s pomočjo zbiranja neinvazivnih genetskih vzorcev medveda (iztrebkov). Pri vzorčenju smo tudi tokrat bili glavni akterji lovci, ki smo ponovno pokazali, da smo nepogrešljiv del tovrstnih raziskav. S poznavanjem terena in številčno terensko mrežo nudimo oporo znanstvenikom, ki z najnovejšimi matematično-statističnimi metodami na podlagi zbranih vzorcev lahko podajo odgovor na v preteklosti velikokrat kontroverzno vprašanje ‘koliko medvedov je pri nas?’. V štirih mesecih smo uspeli povzorčiti kar 2.816 vzorcev iztrebkov medveda!

______________________________________________________________________

Slovenski lovci od leta 2003 sistematično trikrat na leto spremljajo pojavljanje medveda z opazovanjem in beleženjem medvedov na 167 stalnih opazovalnih mestih, s čimer pridobivajo pomembne podatke o tej živalski vrsti. Opazovanja potekajo v času polne lune, in sicer hkrati na celotnem območju stalnega pojavljanja medveda, vsa opažanja pa so tudi dokumentirana. Slovenski lovci so bili ključni pri pridobivanju zadostnega števila neinvazivnih genetskih vzorcev tudi pri genetskem popisu medveda leta 2007.

Comments are closed.