Seznam zavarovanih živalskih vrst

Seznami v Sloveniji ogroženih prostoživečih vrst živali so zbrani v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE1883

Najbolj ogrožene živalske vrste s tega seznama so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah.

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2386

Slovenija mora kot članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prostoživeče živalske vrste, ki niso domorodne v naši državi, a so ogrožene na območju drugih članic Evropske unije.

Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane
Seznam_zivalskih_vrst_katerih_zivali_so_zavarovane.pdf

  • V poglavju A so določene in označene tiste živalske vrste, ki so domorodne na območju Republike Slovenije.
  • V poglavju B so določene in označene tiste živalske vrste, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije.

Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje
Seznam_zivalskih_vrst_katerih_habitate_se_varuje.pdf

  • V poglavju A so določene in označene tiste živalske vrste, ki so domorodne na območju Republike Slovenije in za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov.
  • V poglavju B so določene in označene tiste živalske vrste, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in za katere so, če se pojavijo ali razširijo na območje Republike Slovenije brez človekove pomoči iz naravnih območij razširjenosti, določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov.

Comments are closed.