Najditelji

Če najdemo poškodovano ali vidno bolno prostoživečo žival, pokličemo center za obveščanje na številko 112 in povemo, kaj smo našli in kje.

Center za obveščanje bo glede na lokacijo, kjer smo našli poškodovano žival, poklical upravljavca lovišča (lovsko družino), če gre za divjad (lovne vrste prostoživečih živali), oziroma azil, če gre za zavarovano vrsto živali. Predstavniki azila bodo žival prevzeli in jo odpeljali v oskrbo. Če gre za divjad, pridejo na ogled lovci, ki o stanju živali obvestijo lovskega inšpektorja. Ta v primeru hude poškodovanosti odredi izredni odvzem.

V izrednih primerih glede odvzema odločajo ustrezni organi (lovski inšpektor); lovci smo tisti, ki odrejene ukrepe izvedemo, saj je divjad v lasti države, lovske družine kot upravljavke lovišč pa so s koncesijsko pogodbo zavezane izvajati lovskoupravljavske načrte, ki jih predpiše država. Če je žival manj poškodovana, se lahko vrne v naravo. Azil ne sme sprejeti divjadi.

Če je žival mrtva in gre za divjad, jo prevzame higienska služba. Če je žival mrtva in spada med zavarovane vrste, pa jo prevzame Prirodoslovni muzej Slovenije.

Comments are closed.