Publishing

Pri vzgoji in izobraževanju članov lovske organizacije je pomembna založniška dejavnost. Bogata bera iz založniške dejavnosti Lovske zveze Slovenije dokazuje, da sta bili v slovenskem lovstvu že od nekdaj navzoči poljudna in tudi strokovna pisana beseda, s katero sproti izobražujemo članstvo. Znanje in vedenje na področju lovstva nam lahko ob nenehnih izkušnjah v naravi temeljito posreduje le poljudno-strokovno zapisana domača beseda.

Comments are closed.