Zlatorogova knjižnica

Že od začetka delovanja slovenske lovske organizacije je bilo v lovstvu zagotovljeno tudi širjenje pisane besede, ki je izobraževala in kulturno ozaveščala članstvo. Ob rednem mesečnem izhajanju glasila Lovec je bila leta 1974 v okviru Lovske zveze Slovenije ustanovljena tudi Zlatorogova knjižnica, ki je poleg glasila Lovec še vedno poglavitni temelj izobraževanja slovenskih lovcev. Knjige Zlatorogove knjižnice prejmejo vsi člani. Izobraževanje prek društvenega glasila in knjig Zlatoroge knjižnice je velika posebnost, kajti v svetu in drugod v naši državi ni podobnih knjižnih zbirk, ki bi med lovce vztrajno prinašale gradivo za neprestano izpopolnjevanje znanja in izobraževanje članstva. Zato ni bilo zgolj naključje, da je v Rimu leta 1980 Generalna skupščina Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC) naši Zlatorogovi knjižnici podelila nagrado za kulturo te mednarodne organizacije, imenovano Prix tehnique.

Comments are closed.