Strokovno–znanstveni svet

Področje dela: Svet skrbi za prenos novega znanja v lovsko in tudi širšo javnost v slovenskem prostoru. Skrbi za strokovni del organizacije Slovenskega lovskega dneva ter pripravlja in izdaja Zlatorogov zbornik, strokovno-znanstveno revijo LZS. Preostalim delovnim telesom LZS in posameznikom podaja svoja mnenja glede strokovnih oziroma znanstvenih vprašanj, povezanih z lovsko tematiko.

Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Podpredsednik sveta:
izr. prof. dr. Ivan Kos

Drugi člani sveta:

  • prof. dr. Rajko Bernik
  • izr. prof. dr. Klemen Jerina
  • dr. Boris Kolar
  • doc. dr. Srečko Felix Krope
  • dr. Hubert Potočnik
  • dr. Matija Stergar
  • izr. prof. dr. Gorazd Vengušt
  • izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Comments are closed.