Komisija za lovskočuvajsko službo

Področje dela: Komisija za lovskočuvajsko službo LZS je bila ustanovljena zaradi poenotenja dela lovskih čuvajev, izobraževanj in usposabljanj, poenotenja postopkov in dviga kakovosti dela lovskih čuvajev v lovišču in dvigu strokovnosti lovskih čuvajev, ki opravljajo naloge s pogodbo upravljavca lovišč. Komisija sodeluje zlasti pri določanju terminov in tem za obnovitvena usposabljanja ter na podlagi razpisnih kriterijev odloča o izboru usposobljene članice za letno izvedbo tečajev za lovske čuvaje. Za zagotovitev usposobljenih lovskih čuvajev in njihovega delovanja v okviru upravljavk lovišč sodeluje s Komisijo za lovsko čuvajske izpite, imenovano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predsednik komisije:

  • doc. dr. Srečko Felix Krope

Podpredsednica komisije:

  • Barbara Ložar (LZS)

Drugi člani komisije:

  • Marko Jonozovič
  • Rudolf Velnar

Comments are closed.