Usposabljanje

Usposabljanje za varno ravnanje z orožjem poteka v dveh sklopih. Prvi sklop usposabljanja je usposabljanje lovskih pripravnikov za varno ravnanje z orožjem. Pripravniki morajo temo varnega ravnanja z strelnim orožjem opraviti kot prvo učno temo v programu praktičnega usposabljanja na samem začetku pripravništva. Program obsega teoretično in praktično usposabljanje. Program teoretičnega usposabljanja je povsem primerljiv s programom, ki je namenjen drugim imetnikom orožja (športnega ali varnostnega). Program praktičnega usposabljanja pa je bistveno obsežnejši in vsebuje naslednje aktivnosti:

Lovec pripravnik mora v okviru opravljanja lovskega izpita uspešno opraviti praktični preizkus iz lovskega streljanja, ki obsega: 

  • streljanje z lovsko risanico velikega kalibra v tarčo srnjaka v naravni velikosti na 100 m (trije streli)
  • streljanje na glinaste golobe (serija desetih glinastih golobov),
  • streljanje s kratkocevnim lovskim orožjem (deset strelov)

Pripravnik strelja z mentorjevim orožjem, ob njegovi navzočnosti oziroma z orožjem organizatorja strelske prireditve. Pri tovrstni uporabi orožja je treba upoštevati zakonske in podzakonske predpise ter interne akte LZS.

Za vse navedene discipline so navedena določena merila, ki jih morajo doseči, da je usposabljanje uspešno, vendar je kljub temu glavni poudarek namenjen varni uporabi orožja.

Potekajo pa tudi vsakoletna obnovitvena usposabljanja za varno ravnanje z orožjem, ki so namenjena preostalim, že izkušenim članom LD, ki tako obnovijo znanje oziroma ga dopolnijo z novostmi. V sklopu usposabljanja na področju lovskega strelstva pod okriljem LZS potekajo tudi tečaji.

Comments are closed.