Vlada danes sprejela odlok o odvzemu rjavega medveda

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Odlok o ukrepu odvzema 200 osebkov vrste rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019.

30. septembra 2018 se je izteklo načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave iz Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018.

V novem odloku je določen obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda iz narave, vključno z določenimi pogoji, torej natančneje opredeljuje izvedbo izjeme odvzema iz narave po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Obseg predvidenega odvzema (skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije.

Predviden odvzem 200 medvedov, iz odloka izvzet odvzem volka

Za medveda je predviden odvzem 200 osebkov. Odlok temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 in pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju.

V odloku je upoštevan tudi sklep strokovne komisije za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi za odvzem rjavega medveda, nekatere pripombe iz javne obravnave ter sodbi Upravnega sodišča z dne 20. 3. 2018 in 19. 9. 2018, zaradi katerih je iz odloka izvzet odvzem volka.

Vir: Vlada RS

Foto: Urša Kmetec

Shrani permalink.

Comments are closed.