Aplikacija “Povoz divjadi” – zaključek poskusnega obratovanja

Na sestanku, ki je potekal 23. septembra 2019 v prostorih DRI, med naročnikom DRSI, izvajalcem Logos.si in Lovsko zveze Slovenije je bilo dogovorjeno, da je aplikacija Povoz divjadi uspešno prestala testno obdobje. S tem je aplikacija tudi uradno predana v uporabo vsem upravljavkam lovišč.

Dostop do aplikacije je prek spletne strani LZS, s pritiskom na ikono Povoz divjadi ali prek e-naslova: https://odvzem.lovska-zveza.si. Aplikacija je namenjena predvsem lovcem, ki so v upravljavkah lovišč določeni za evidentiranje povozov divjadi in so pogosto na krajih samih povozov.

Kako dostopati do aplikacije

Odgovorna oseba lahko z uradnim dopisom (žig in podpis odgovorne osebe), ki ga pošlje na naslov LZS ali skeniranega v elektronski obliki na e-naslov lzs@lovska-zveza.si ali info.lisjak@gmail.com, poda zaprosilo za uporabnike, ki naj se jim omogoči dostop do aplikacije. V ta namen bosta uporabnikom dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju bo vsak posameznik prejel na e-naslov, naveden v Lisjaku. Starešinam, gospodarjem in informatikom, ki že imajo omogočen dostop do Lisjaka, je že avtomatsko omogočen dostop do aplikacije z uporabniškim imenom in geslom, ki ga že uporabljajo za prijavo v Lisjaka.

Aplikacija Povoz divjadi je podatkovno povezana z Lisjakom, kar pomeni, da je evidentiranje z aplikacijo povsem enakovredno vnosu v Lisjaka, s to razliko, da je treba v Lisjaku tak vnos po pregledu podatkov in morebitnih dopolnitvah še zaključiti, kar je naloga informatika ali gospodarja.

Na podlagi podatkov določali kritične odseke in rešitve

Namen aplikacije je, da lovec že na kraju samega povoza, poleg odvzema čeljusti za kategorizacijo, evidentira točno lokacijo povoza divjadi. Vnosi povozov in drugih odvzemov prek Lisjaka pa ostajajo nespremenjeni. Na podlagi tako pridobljenih podatkov bo upravljavec ceste v bodoče določal kritične odseke in izvedel ustrezne rešitve za zmanjšanje povozov divjadi (postavitev modrih odsevnikov, zvočnih odvračal, prometnih znakov, itd.).

Več o samem delovanju aplikacije »Povoz divjadi« si lahko preberete v glasilu Lovec 7-8/2019, na straneh 337 in 338.

Vedran Prodan, Komisija za lovsko informacijski sistem

Shrani permalink.

Comments are closed.