Občni zbor Lovske zveze Slovenije v Celju

V prostorih Celjskega doma v Celju je 4. junija potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije.

Udeležilo se ga je 105 od 112 predstavnikov, izvoljenih na delnih občnih zborih v dvajsetih volilnih okoliših po Sloveniji. Izvoljene predstavnike je nagovoril predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač.

Po uvodnem delu je občni zbor izvolil verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Po sprejetju dnevnega reda in Poslovnika Občnega zbora LZS je sledilo poročilo verifikacijske komisije. Občni zbor je obravnaval in sprejel Poročilo Nadzornega odbora LZS za leto 2018 ter Letno poročilo Lovske zveze Slovenije za leto 2018, z ugotovitvijo, da je LZS poslovala v skladu z zastavljenimi cilji, ter se seznanil z Vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2019. Sledile so pobude in predlogi, sprejeti na delnih občnih zborih, ki so potekali spomladi.

Podrobneje o Občnem zboru LZS v eni izmed prihodnjih številk Lovca.

Foto: Urša Kmetec

Shrani permalink.

Comments are closed.