Uspešno zaključena mladinska lovska tabora Postojnsko Bistriške ZLD 2019

Postojnsko Bistriška Zveza lovskih družin je letos, šestič zapored, od 6. do 8. septembra organizirala in izvedla lovska tabora – seznanjanje mladih z naravo in lovstvom.

Kar 30 mladih na dveh taborih

V lovski organizaciji si intenzivno prizadevamo za spremenjen, učinkovit, nazoren ter strokoven pristop ozaveščanja mladih o naravi in s tem povezanimi spoznanji o pomembni dejavnosti – lovstvu.

Cilj taborov je, da se šolska mladina in širša javnost seznani z aktivnostmi in dejavnostjo lovske organizacije na področju ohranjanja naravnega okolja, s poudarkom na vzdrževanju naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ohranjanju pestrosti vseh živalskih vrst, varstvu divjadi in prostoživečih živalskih vrst.

Letos sta pod okriljem komisije Mladi in lovstvo Postojnsko Bistriške Zveze lovskih družin (PBZLD) potekala dva tabora. V soboto in nedeljo, 7. in 8. septembra, je na območju LD Hrenovice in LD Prestranek potekal dvodnevni tabor. Vodji tabora sta bila Tina Rupnik in Igor Urh. Udeležilo se ga je 10 tabornikov, od tega dve dekleti, ki so taborili v lovski koči Prestranek na Ravniku.

V nedeljo 8. septembra, pa se je zaključil tridnevni tabor v organizaciji LD Pivka. Vodji tabora sta bila David Žužek in Viktorija Gorjanc. Udeležilo se ga je 20 tabornikov, od tega eno dekle. Za strokovne vsebine je skrbela Komisija Mladi in lovstvo PBZLD.

Rdeča nit taborov letos šakal, volk, medved in ris

Skupaj se je tako obeh taborov udeležilo 30 učencev iz OŠ PIVKE, OŠ KETTEJA in MURNA, OŠ PRESTRANEK, OŠ MIROSLAVA VILHARJA, OŠ ANTONA GLOBOČNIKA in OŠ SREČKA KOSOVELA, od 2. do 9. razreda. Za ves potek izvedbe taborov je skrbelo 25 lovk in  lovcev, ki so bili vodniki in inštruktorji mladim, in sicer iz LD PIVKA, LD HRENOVICE in LD PRESTRANEK, KML PBZLD in strokovna služba PBZLD. Za vsebinsko rdečo nit taborov so bile letos izbrane prostoživeče živalske vrste: šakal, volk, medved, s poudarkom na risu, ki je tudi odtisnjen na majicah, ki so jih prejeli vsi taborniki.

Udeleženci taborov so v veliki večini slišali ruk jelena, opazovali srnjad, jelenjad, divje prašiče ter drugo divjad pri gibanju v lovišču, si ogledali krmišča in krmne njive ter izvedli vrsto izhodov v lovišče, spoznavali lovsko kinologijo in lovsko strelstvo, lovsko kulturo, šege in običaje, poslušali predavanja na lovsko tematiko ter opravili celo vrsto športnih aktivnosti. Poskusili so tudi pravi jelenov golaž. Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane zastavljene teoretične in praktične vsebine.

V sami izvedbi taborov je Dragica  Jaksetič predstavila projekt CARNIVORA DINARICA, ki ga skupaj s strokovnimi institucijami vodijo v občini Pivka. Tadeja Smolej, svetovalka za projektno delo Lovske zveze Slovenije pa je izvedla predstavitveno, poučno delavnico čezmejnega projekta LIFE Lynx.

Zaključek obeh taborov je bil v nedeljo, 8. septembra, v Krpanovem domu v Pivki, s kulturnim programom ob spremljavi lovskega roga Andreja Uhlja in kitare Jakoba Žnidaršiča ter podelitvijo potrdil o udeležbi in nagrad. Mlade tabornike je pozdravila tudi podžupanja občine Pivka Jana Gržinič.

Sprejeli izziv in preživeli čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah

Tako udeleženci taborov kot starši in lovski vodniki ter inštruktorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti.

PBZLD se zahvaljuje tabornikom za njihov pogum, da so sprejeli izziv in preživeli ta čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah in skrivnostih, staršem za izkazano zaupanje, lovkama in lovcem, ki so bili vodniki in inštruktorji iz LD Pivka, LD Hrenovice in LD Prestranek, ki so bile letošnje organizatorke taborov, za veliko strokovno in odgovorno opravljeno delo ter Komisiji mladi in lovstvo PBZLD za vztrajnost in bogato kontinuirano delo na področju dela z mladimi.

Aleš Klemenc, PBZLD

Shrani permalink.

Comments are closed.