Začasna možnost: brezplačen najem odvzetih zemljišč

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je 19. marca na sestanek v Zgornjo Hajdino povabil predstavnike vseh lovskih družin, prizadetih v postopkih razlastitve zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Sestanka o tej pereči problematiki se je udeležilo 60 predstavnikov lovskih družin in tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Predstavniki lovskih družin so mu pojasnili postopke nakupa zemljišč in njihovo razočaranje ob odvzemu s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Po koncu predstavitve je dr. Podgoršek povedal, da razume situacijo in dejstvo, da lovske družine delujejo v javnem interesu in upravljajo z državno lastnino, to je z divjadjo.

Obljubil je, da bodo lovske družine, upravljavke lovišč kot začasno rešitev dobile odvzeta zemljišča v dolgoročni, brezplačni najem. Vrnitev odvzetih zemljišč pa bi lahko bila možna preko sprememb Zakona o divjadi in lovstu, teh se bodo, je zagotovil dr. Podgoršek, na kmetijskem ministrstvu lotili še letos. 

Foto: S. F. Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.