Prvi skupinski lov dveh dežel

Dolgoletno zgledno lovsko prijateljsko in strokovno sodelovanje med notranjsko LD Babno Polje in hrvaško LD Tetrijeb – Čabar so 8. decembra kronali s 1. skupinskim lovom dveh dežel.

Zgodovinski posnetek udeležencev 1. skupinskega lova dveh dežel Hrvaške in Slovenije Foto: F. Rotar

Lovcem stojišča na sami mejni črti

S podporo Lovske zveze Slovenije (LZS) in Hrvaške lovske zveze (HLS) je v organizaciji LD Babno Polje na drugo adventno nedeljo potekal lov dveh dežel Hrvaške in Slovenije. To ni bil klasični skupinski lov. Lovcem so bila določena stojišča (štanti) na sami mejni črti tako, da se med dvema pogonoma niso premikali, ampak so se le obrnili proti drugem pogonu.

Prvi je potekal iz smeri Hrvaške proti meji, drugi pa iz Slovenije proti meji. To je poanta tega lova. Tako izveden lov je bil zanesljivo prvič uspešno organiziran v Sloveniji, poznavalci celo pravijo, da tudi v Evropi. Organizacija in izvedba takega lova je zahtevala veliko dogovorov in  izdelavo natančnega načrta poteka lova ter precej dovoljenj republiških organov z obeh strani meje.

Tam, v centru idilične gozdarske, kmečke in lovske vasice Babno Polje, ki velja za najbolj mrzel slovenski kraj, in tam, kjer delovni, gostoljubni in trdega življenja vajeni krajani še kako znajo živeti v slogi in tudi z velikimi zvermi, se je zbrala kar lepa pisana druščina hrvaških in slovenskih lovcev. Na čelu domačih in hrvaških lovcev sta bila dolgoletna neutrudna velika prijatelja Janko Škrlj, starešina LD Babno Polje in Antun Arh, starešina LD Tetrijeb, ki sta že pred petimi leti dala pobudo za ta lov.

Med častnimi  gosti smo opazili Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta RS, sicer člana LD Kozlek, Janeza Komidarja, župana občine Loška dolina, Kristjana Rajšela, župana občine Čabar, mag. Lada Bradača, predsednika Lovske zveze Slovenije, dr. Josipa Malnarja, podpredsednika Hrvaške lovske zveze, in predsednika Lovske zveze Primorsko – Goranske Županije, direktorja Strokovne službe LZS Srečka Žerjava, dr. Ivana Kosa, predsednika Komisije za upravljanje z divjadjo LZS in Rajka Kovačiča, predsednika ZLD Notranjske.

Udeležence lova sta pred lovom nagovorila oba župana, ki sta med drugim poudarila, da skupinski lovi in druženja zagotovo še bolj povezujejo hrvaške in slovenske lovce. Podpredsednik hrvaških lovcev Malnar je slikovito dodal, da državna meja med obema državama nikoli ni bila ovira za dobro lovsko sodelovanje in tudi ne za divjad.

Predsedniku LZS mag. Bradaču podelili plaketo botrstva

Predsednika LZS mag. Bradača sta obe lovski družini soglasno imenovali za botra prvega zgodovinskega lova dveh dežel in mu v zahvalo in pomoč, da se je lov lahko sploh zgodil in potekal na obeh straneh meje,  podelili plaketo botrstva. Mag. Bradač  je nato dejal: »Babno polje je majhen kraj z velikim srcem in prizadevnimi lovci. K njim na lov že mnoga leta z veliki navdušenjem in srcem radi prihajajo tudi člani Kluba prijateljev lova iz Celovca. Lov dveh dežel se bo zagotovo zapisal v zgodovino. Tudi zato, saj se lovci prevečkrat prerekamo okrog mej in čigava je divjad. Na koncu pa se vsi zavemo, da divjad ne pozna mej«.

Čeprav lovska sreča ni bila naklonjena nikomur, je lov uspel v vseh pogledih. Mnogi udeleženci smo se sploh prvič srečali in spoznali. Spletle so se nove prijateljske lovske vezi, ki so se plemenitile tudi ob dobri hrani in pijači v novem domu LD Babno Polje. Izvedba  lova je bila zaupana vodji lova Draganu Vasiljeviču (LD Babno Polje). V kratki analizi po končanem lovu je bilo ugotovljeno, da je svojo nalogo opravil odgovorno in pohvalno. Ker je lov potekal  strogo po navodilih varnosti na skupnih lovih, da so lovci in gonjači dosledno upoštevali še dodatne varnostne napotke vodje lova, kar je bilo na takem mednarodnem lovu še posebej potrebno.  

Ob koncu lahko z  zadovoljstvom zapišemo še dogovor obeh lovskih družin in nacionalnih lovskih zvez, da bo »LOV DVEH DEŽEL« postal tradicionalen. Organiziran bo vsako leto,  na nedeljo, ki bo najbližja datumu 8. december. Prihodnje leto bo organizacijo lova prevzela LD »Tetrijeb« iz Čabra.

Franc Rotar, Janko Škrl

Shrani permalink.

Comments are closed.