Minister Zajc v Bruslju o upravljanju z zvermi

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je 19. decembra na zasedanju okoljskih ministrov EU v Bruslju pozval k nujnosti upoštevanja specifičnih razmer v članicah pri upravljanju z zvermi.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc, vir: MOP

POSNETEK MINISTROVEGA GOVORA NA OGLED TUKAJ (od 40:00 minute dalje)

Minister Simon Zajc je poudaril, da so v Sloveniji populacije nekaterih zveri zaradi izredno ugodnega življenjskega prostora in razpoložljive hrane v zadnjih desetletjih v nenehnem porastu, zato je del upravljanja tudi redno poseganje v populacijo. Za medveda, za katerega večja številčnost ni zaželena, za uravnavanje številčnosti Slovenija nima druge možnosti kot omejen in nadzorovan odstrel, ki se izvaja na podlagi rednega monitoringa, da s posegom ne bi ogrozili ugodnega stanja ohranjenosti.

Slovenija po Zajčevih besedah razume, da je poseganje v populacije strogo zavarovanih vrst dovoljeno le izjemoma in se zaveda, da gre tudi nov predlog smernic, ki jih pripravlja Komisija v to smer, a Slovenija meni, da se zdaj odpira vprašanje ocene, ali in do katere mere mora biti neka vrsta še strogo zavarovana, če se trend populacije njenega dobrega stanja neprenehoma dviga.

Nove smernice bodo položaj otežile, ne olajšale?

Minister Zajc sicer pričakuje, da bodo nove smernice položaj otežile, ne olajšale. Na vprašanje, zakaj prožnost, ki jo že sedaj omogoča direktiva, ni dovolj, pa je odgovoril, da je pogoj zanjo, da se prej izčrpajo vse druge možnosti. Zajc vidi rešitev v smeri ureditve v primeru šakala, ki je sicer še vedno zavarovana vrsta, ni pa strogo zavarovana vrsta. Ker je v ugodnem stanju, se lahko z njim upravlja, a pod pogojem, da se tega ugodnega stanja ne ogrozi.

Svoj poziv v Bruslju je Zajc opisal kot prvi korak v prizadevanjih, da bi bila evropska habitatna direktiva v tistem delu, ki ureja ogrožene vrste, prožnejša v primerih, ko je neka vrsta v ugodnem stanju, torej ni ogrožena. Slovensko pobudo so podprle Češka, Italija, Latvija, Danska, Francija, Slovaška in Romunija. 

Spremembe trenutne situacije ne gre pričakovati

Glede na to, kar je minister povedal, pa je treba zapisati, da kljub stalni rasti populacij obeh omenjenih vrst velikih zveri tako pri nas kot v navedenih državah EU, ni pozval k premiku teh vrst iz aneksa IV na aneks V Evropske habitatne direktive, kar bi, skoraj brez izpolnjevanja predhodnih pogojev, dovoljevalo vsakoletni kvotni odstrel. Zato lahko zapišemo, da tako na podlagi poteka priprave letošnjega odloka za »redni« odvzem kot tudi na podlagi te ministrove izjave, ne gre pričakovati spremembe trenutne situacije. Lahko se le vprašamo, kdaj bo prihodnje poletje sprejet izredni zakon in pa predvsem, kdo ga bo izvajal.

Hunting Association of Slovenia

Shrani permalink.

Comments are closed.