Šakala črtali iz Uredbe o zavarovanih vrstah

Vlada RS je potrdila spremenjeno Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in iz nje umaknila šakala.

S šakalom se bo po novem trajnostno upravljalo po zakonodaji s področja lovstva, zato je potrebno ustrezno prilagoditi predpise o divjadi in lovstvu, obenem pa mora biti sprejet tudi načrt upravljanja s šakalom.

Za uveljavitev te spremembe, navaja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), je predvideno prehodno obdobje, in sicer se bo ta sprememba začela uporabljati 1. maja 2020.

Ker se je populacija šakala v Sloveniji od leta 2014 do danes bistveno povečala, je LZS ob njegovem izbrisu iz seznama zavarovanih vrst zahtevala 5-letno prehodno obdobje, v katerem bo MOP plačeval vso škodo, ki jo povzroči šakal; na sestanku z ministrom Simonom Zajcem pa je bilo nato dogovorjeno 3-letno prehodno obdobje.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Foto: Pixabay

Shrani permalink.

Comments are closed.