LZS podpisala pristopni sporazum k projektu o ohranitvi divjega petelina v zahodnih Dinaridih

Lovska zveza Slovenije je ena od podpisnic sporazuma o skupnem sodelovanju hrvaških in slovenskih partnerjev v projektu ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih, ki ga je 22. avgusta 2016, skupaj s še drugimi partnerji v projektu, podpisala na srečanju v Lividragi na Hrvaškem.

Slovenski partnerji v projektu so Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Lovska zveza Slovenije, hrvaški partnerji pa Združenje za zaščito živali »Tetrijeb« Prezid, Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu in JU Nacionalni park Risnjak, uprava Crni Lug.

Cilj projekta je ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina, oceniti stanje habitata na območjih prisotnosti divjega petelina, presoditi velikost in viabilnost populacije na osnovi genetskega monitoringa in na osnovi predhodnih ugotovitev izdelati dolgoročne smernice za ohranjanje populacije divjega petelina. Po izdelanih smernicah ohranjanja divjega petelina bo nujno pričeti z izboljšanjem stanja habitata, s presekami in drugimi biotehničnimi ukrepi, s ciljem povezovanja sosednjih rastišč in utrjevanja prehranjevalnih možnosti divjega petelina v vseh obdobjih leta. Projekt predvideva tudi izgradnjo manjšega raziskovalno-vzgojnega centra na Hrvaškem, kjer bi se spremljalo potek naravnega razmnoževanja vrste v ujetništvu, ugotavljalo primerno prehrano, zdravstveno stanje in stres ob vzgoji s sledenjem metabolitov v iztrebkih. Prav tako projekt predvideva izobraževanje in osveščanje ciljnih skupin, kot so lovci, gozdarji, naravovarstveniki, planinci in drugi. 

V imenu Lovske zveze Slovenije je pristopni sporazum podpisal predsednik mag. Lado Bradač.

 

(Povzeto po članku Janka Škrlja).

Shrani permalink.

Comments are closed.