Oprostitev plačila upravnih taks za lovske družine

Državni zbor je aprila 2016 sprejel spremembe Zakona o upravnih taksah, ki v 9. členu določa, da so plačila upravnih taks oproščene vse pravne osebe zasebnega prava, torej tudi vse nevladne organizacije, društva, ipd., ki jim je podeljen status v javnem interesu ali pa zanje poseben zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu.

To za lovske družine opredeljuje tretja alineja 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

Tako so vse LD s sklenjeno koncesijsko pogodbo oproščene plačila vseh vrst upravnih taks za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij …) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah upravni organ po uradni dolžnosti preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za oprostitev. Kljub temu pa vam predlagamo, da v izogib pomotam v sami vlogi navedete tudi, da ste plačila taks oproščeni in navedete omenjeni člen zakona, ki določa, da delujete v javnem interesu.

Srečko Žerjav

Shrani permalink.

Comments are closed.