Vabilo na odprtje razstave Lepote narave slikarja Bogdana Breznika

Na Lovski zvezi Slovenije že nekaj let deluje Zlatorogova galerija, ki je namenjena predstavitvi umetnikov in ustvarjalcev lovcev, pa tudi tistih, ki niso lovci, a ustvarjajo na lovsko tematiko.

Lovska zveza Slovenije vas vabi na odprtje razstave Lepote narave slikarja
Bogdana Breznika, ki jo bomo oplemenitili z nastopom Lovskega pevskega zbora Medvode.

Pridružite se nam v četrtek, 4. februarja 2016, ob 19. uri
na sedežu Lovske zveze Slovenije (visoko pritličje), Župančičeva ulica 9, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Vljudno vabljeni!

Mag. Lado BRADAČ
Predsednik Lovske zveze Slovenije

 

Na Lovski zvezi Slovenije že nekaj let deluje Zlatorogova galerija, ki je namenjena predstavitvi umetnikov in ustvarjalcev lovcev, pa tudi tistih, ki niso lovci, a ustvarjajo na lovsko tematiko. Z razvojem lovstva se je razvijala tudi lovska kultura, ki je del slovenske kulturne dediščine. V Sloveniji deluje danes 20 lovskih pevskih zborov in 27 skupin rogistov, skupina oponašalcev jelenjega rukanja, lovsko kulturo pa bogatijo tudi številni slikarji, rezbarji, graverji, fotografi, literati … Skozi različne dogodke želimo širši javnosti predstaviti njihovo bogato ustvarjanje.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na lzs@lovska-zveza.si ali po telefonu
04 24 10 910 najkasneje do ponedeljka, 1. februarja 2016.

 

O razstavi Lepote narave

Pri slikanju slikar sledi svoji lastni slikarski opredelitvi in prisega na dragocenost lastnih izkušenj skozi vestno delo. Nima izrazitih vzornikov, vendar ga je vedno zanimalo realistično slikarstvo s pridihom impresionizma. Ker sledi svojemu videnju narave, je slikarjev pristop sproščen. Na njegovih slikah v ospredje prihaja risba. Z barvnim modeliranjem v obliki obrisov predmetov v ozadju in barvnim ritmom skuša v slike vnesti perspektivo in stvarnost. Njegove slike z motivi živali prikazujejo ta bitja v naravnem okolju v nekoliko manj realistični podobi, tako do izraza pride njihovo naravno življenje, ki se odraža v strahu, obrambi, dominantnosti, boju za obstanek in ohranjanju vrste. Tako kot vsak slikar tudi on v sliko vgradi svoja čustva in emocije, da je slika svojstvena. Ta se kaže predvsem v izbiri motiva in aktivnosti, ki jo živali izkazujejo. Kot dolgoletnemu lovcu mu živalski prizori in trenutna srečanja z njimi dajo tudi veliko fantazije, zato nekatera dela presegajo stvarnost in prehajajo v pravljični svet.

 

O avtorju

Bogdan Breznik se tokrat predstavlja kot lovec in slikar s svojo več kot tridesetletno lovsko in slikarsko tradicijo. Stanuje v Trebnjem in je od leta 1977 član Lovske družine Trebnje. V lovski družini je opravljal številne funkcije, bil tudi njen starešina. Po poklicu je dip.ing.agronomije in diplomirani ekonomist. Sedaj je že nekaj let v pokoju, a je še vedno aktiven lovec, ki mu slikanje živali postaja čedalje večji izziv. Kot učitelj naravoslovnih vsebin je v svojih dvanajstih letih poučevanja v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti številne mlade navdušil nad lepoto narave. Učencem je vedno govoril, da je narava najboljša učiteljica, ki jo je potrebno razumeti in spoštovati. Slikarski talent mu je bil pri tem v veliko pomoč. Risbe in slike so nastajale tudi pred očmi učencev kot nepozabni trenutki.

Umestil se je med vidnejše ljubiteljske slikarje, prepoznaven pa je postal tudi v širšem slovenskem prostoru. Svojo likovno dejavnost je začel leta 1983 v Likovnem društvu Vladimir Lamut Novo mesto. Od leta 1986 je član likovne sekcije KUD dr. Lojz Kraigher pri UKC in MF Ljubljana. Prav tako je tudi član likovnega društva Rajko Slapernik Ljubljana. Dinamična je bila tudi njegova razstavna dejavnost doma in na tujem. Ilustriral je zgodovinski roman Uskoška princesa, ki je izšel v treh delih in celotno zbirko anekdot in prigod znanega dolenjskega publicista in pisatelja Slavka Dokla. Likovno je opremil tudi literarno delo V objemu letnih časov pisatelja Franceta Režuna. Vsa knjižna dela imajo zgodovinsko etnografski pomen za Dolenjsko. Njegova likovna dela pa krasilo številne lovske sobe in se nahajajo v zasebnih zbirkah doma in v tujini.

Shrani permalink.

Comments are closed.