OBVESTILO: Pred začetkom skupnih lovov

Začenja se obdobje skupnih lovov. Poleg pravil obnašanja, s katerimi poskrbimo za varnost vseh udeležencev skupnih lovov, smo dolžni upoštevati tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19.

Foto: Urša Kmetec

Priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19:

 • Ohranimo razdaljo.

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra.

 • Uporaba mask.

Je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo.

 • Ohranimo čiste roke.

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

 • Ostanimo doma.

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb opravlja v skladu z vsemi splošnimi varnostnimi priporočili in ukrepi.

 • Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 • Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 • Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 • Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 • Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 • Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 • Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru,v katerega osebe stalno ne dostopajo.

 

Želimo vam dober pogled!

 

Shrani permalink.

Comments are closed.