Pogled z visoke preže: Odpadki ne sodijo v gozd

Pred več kot 25-timi leti smo slovenski lovci izredno organizirano in načrtno začeli s čistilnimi akcijami in v nekaj letih gozdove temeljito očistili divjih odlagališč smeti in odpadkov.

Asfaltni odpadki sredi gozda so velika »packarija« in v gozd ne sodijo (Foto: Marjan Toš)

Količine odpadkov so presegale vsa pričakovanja in marsikje so bile pristojne službe nad njimi presenečene. Ponekod je trajalo lep čas, da so jih spravili na primerna odlagališča. Zdaj je divjih odlagališč relativno malo in tudi po Slovenskih goricah se le še občasno in k sreči bolj poredko najdejo novodobne »packarije«, ki ne sodijo v gozdove.

Običajno jih lovci v spomladanskem času pospravijo, ali pa o tem obvestijo pristojne občinske službe. A vedno se najdejo izjeme in ljudje, ki brezbrižno odpeljejo razne, zlasti gradbene odpadke na gozdne ceste. Samo, da se jih znebijo in da za odvoz na urejene deponije ni treba nič plačati.

Tam, kjer so gozdne poti res neprevozne, so včasih selekcionirani gradbeni odpadki celo dobrodošli, zlasti strešna opeka, ki jo uporabijo za podlago, na katero nato navozijo še gramoz. Manj sprejemljivi pa so primeri, ko ljudje na gozdne ceste odpeljejo večje količine odpadnega asfalta. To se je pripetilo tudi sredi velikega gozdnega kompleksa Dobrava blizu Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Sprva je kazalo, da bodo odpadni asfalt razdrobili in ga poravnali, a vse do danes iz tega ni bilo nič. Asfalt je ostal na gozdni cesti v smeri proti Zgornji Senarski in je tudi za traktorje prej ovira, kot pa material za cestno podlago. Kdo je večjo količino odpadlega asfalta odpeljal v gozd, se ne ve, ve pa se, da takšni odpadki v gozd ne sodijo.

Na to packarijo opozarjajo tudi mnogi sprehajalci in ljubitelji narave, ki radi obiščejo Dobravo. Na več mestih so tudi opozorilne table občine Sveta Trojica, da v gozdovih ni dovoljeno odlaganje odpadkov. Najbrž jih nekateri namerno spregledajo in to njihovo početje meče slabo luč tudi na ostale lastnike, ki zgledno skrbijo za urejen videz gozdov in tudi gozdnih cest.

Marjan Toš

Shrani permalink.

Comments are closed.