Postopek priznavanja tujih lovskih izpitov za pridobitev slovenskega lovskega izpita

Po sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 65/20; ZDLov-1C) prejemamo veliko vprašanj glede postopka priznavanja tujih lovskih izpitov državljanom članic EU, z namenom pridobitve slovenskega lovskega izpita. Zato v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podajamo naslednje pojasnilo.

Foto: arhiv LZS

Osmi odstavek ZDLov-1C določa, da se kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, izda na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje, spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu izda komisija, ki jo je imenoval minister/-ica, pristojna za divjad in lovstvo (v nadaljevanju: komisija).

Kandidat, ki je opravil lovski izpit pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in želi, da se mu prizna izpit v skladu z ZDLov-1C (slovenski lovski izpit) mora v prvi vrsti predložiti komisiji uradno potrdilo o opravljenem lovskem izpitu, izdano s strani organizacije, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita.

Če komisija ugotovi, da ima kandidat ustrezno potrdilo o opravljenem izpitu, ga o tem obvesti in kandidat lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja s področja slovenske lovske zakonodaje, ki ga v skladu z javnim pooblastilom iz tretje alineje 22. člena, v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 21. člena ZDLov-1C organizira Lovska zveza Slovenije.

S predložitvijo obeh potrdil:

  • o opravljenem lovskem izpitu pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in
  • o opravljenem preizkusu znanja s področja slovenske lovske zakonodaje

lahko kandidat zaprosi komisijo za izdajo spričevala o opravljenem lovskem izpitu. Kandidati morajo vlogo poslati na LZS.

Shrani permalink.

Comments are closed.