ZLD Ptuj-Ormož: pripravniki opravili zaključni lovski izpit

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj-Ormož je 18. aprila uspešno zaključila teoretični del lovskega izpita za pripravnike, ki so pričeli z usposabljanjem v letošnjem letu.

Že na uvodnem sestanku s pripravniki je bil predstavljen urnik predavanj, roki za izpite in tudi z rok za zaključni izpit. Najbolj vztrajni kandidati so šli do konca, nekateri so vmes odstopili in se odločili, da bodo izobraževanje nadaljevali prihodnje leto. Vzroki za odstop so bili predvsem obveznosti kandidatov (zaposlitve v tujini …).

Izvedba teoretičnega dela in tudi preverjanja znanj za te posameznike odpirajo nov izziv pri izvajanju usposabljanja za lovske pripravnike, ki ga bo treba pričeti reševati v prihodnje. Kot smo že obveščali, je v tem času prišlo do ukrepov za preprečevanje širitve covid-19, ki je marsikje zaustavil izobraževanje in vse, z njim povezane aktivnosti.

Ustno preverjanje znanja s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo

Tudi pri nas je za trenutek covid-19 povzročil zastoj. Vendar ne za dolgo. Pri pristopu smo imeli eno prednost, ta pa je bila, da smo do izbruha epidemije že končali s predavanji in ostalo je le še preverjanje znanja. Tudi to težavo smo uspešno rešili s pomočjo ustnega preverjanja znanja, s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo.

Ob pridobljenih izkušnjah smo zadevo tudi zaključili z zaključnim izpitom preko videokonference. Komisija je svoje poslanstvo odlično opravila ob sodelovanju kandidatov. Tako smo v roku zaključili izobraževanje in pridobili na našem območju 20 novih lovk in lovcev; med njimi imamo kar štiri lovke.

Čestitke kandidatom in zahvala članom komisije.

dr. Srečko F. Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.