56. Redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Sreda, 8. 11. 2017 – Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 8. 11. 2017, sestal na 56. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2106. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) – druga obravnava, EPA 2208-VII ter ga podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) – druga obravnava, EPA 2211-VII Podpore je bil deležen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) – skrajšani postopek, EPA 2236-VII Državni svet je podprl tudi Predlog Zahteve državnega svetnika Alojza Kovšce za oceno ustavnosti in zakonitosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).Ob koncu so državni svetnice in svetniki obravnavali Zaključke posveta Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, ki je nedavno potekal v Državnem svetu.

 

Shrani permalink.

Comments are closed.