Izboljšanje življenjskih razmer za malo divjad – srečanje v LD Vinski vrhovi

V lovskem domu Vinski vrhovi, Miklavž pri Ormožu so se 13. februarja srečali predstavniki območnih lovskih zvez Maribor, Prlekije, Ptuj-Ormoža in predstavniki OZUL s tega območja z namenom, da se pogovorijo o skupnih dejavnostih na področju male divjadi.

Foto: dr. Srečko Felix Krope

Na prvem srečanju so bili prisotni: Gorazd Kuhar, predsednik ZLD Prlekije, Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor in predsednik Slovensko Goriškega IO OZUL-a, Branko Novak, predsednik IO Ptujsko-Ormoškega LUO, Božidar Kunej, tajnik Slovensko Goriškega OZUL-a, Anton Šnajder, starešina LD Vinski vrhovi, Milan Kolbl, gospodar LD Vinski vrhovi in dr. Srečko Felix Krope, predsednik ZLD Ptuj-Ormož.

Skupna, predhodna ugotovitev je tako znana vsem, in sicer ta, da je mala divjad v močnem upadanju, da se ji posveča premalo pozornosti. Sedanje stanje kliče po ukrepih. Vsi prisotni so predstavili nekatere ugotovitve zadnjih let, vsak na svojem območju. Nekaj najbolj perečih ugotovitev:

 • ugotavljajo, da je življenjski prostor male divjadi iz leta v leto slabši,
 • problematika ukrepov kmetijske politike glede komasacij,
 • problematika z nakupom zemljišč, kjer upravljavci ne morejo izvajati svojih ukrepov za malo divjad,
 • pomembnost male divjadi za lovsko kinologijo,
 • sodelovanje z drugimi deležniki glede čiščenja vodotokov,
 • rezultati izkušenj vlaganja poljskih jerebic,
 • izkušnje celoletnega krmljenja male divjadi (fazanov),
 • izkušnje z različnimi sistemi krmišč,
 • problematika površin za male divjadi (zaraščenost),
 • potreba po mejicah,
 • škode v okolju divjadi zaradi sistema GERK.

Nekaj kratkih zaključkov:

 1. nadaljnja srečanja se izvajajo vsaj enkrat mesečno,
 2. naslednje srečanje je na območju LZ Maribor, sledi ZLD Prlekije,
 3. krog sodelujočih se širi s člani različnih komisij v okviru OZUL-ov,
 4. po naslednjem srečanju se dogovorimo o vzorčnih loviščih in njihovih dejavnostih,
 5. pripravi se posvet o mali divjadi in njenem okolju (dogovor na naslednjih srečanjih),
 6. opravi se predstavitev različnih krmišč za malo divjad,
 7. organizira se sestanek s kmetijsko ministrico glede GERK-ov, kmetijskih zemljišč in mejic.

Vsi prisotni so se strinjali, da ne govorimo le o stanju male divjadi, pač pa o življenjskem okolju divjadi in vseh ostalih živalskih vrst. 

dr. Srečko Felix Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.