V vaše roke prihaja knjiga Evrazijski šakal

Konec decembra je izšla 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Evrazijski šakal, delo slovenskih avtorjev, lovcev in poklicnih raziskovalcev divjadi. To so dr. Hubert Potočnik, dr. Boštjan Pokorny, dr. Katarina Flajšman in dr. Ivan Kos.

V knjigi naši domači avtorji med drugim javnosti predstavljajo tudi svoje znanje in izkušnje, pridobljene po opravljenem ciljnem raziskovalnem projektu o šakalu v Sloveniji, ki je potekal v obdobju 2016–2018 in katerega najpomembnejše ugotovitve so vključene tudi v pričujočo monografijo. V sklopu projekta, ki je bil v bistvu naš nacionalni monitoring o šakalu, ste z ožjo skupino poklicnih raziskovalcev aktivno sodelovali tudi mnogi lovci (več kot 1.000 lovcev je prispevalo svoj delež k rezultatom).

Prva in edina monografija o evrazijskem šakalu v Evropi!

Za izdajo poljudnoznanstvene knjige o tej na novo razširjeni vrsti v mnogih naših loviščih smo se v uredniškem odboru odločili takoj, ko smo zaznali, da bo postajala vedno številčnejša, saj se nezadržno razširja v srednjo in zahodno Evropo in bo vplivala na odnose z drugimi domorodnimi živalskimi vrstami in seveda tudi človekom. Naj razkrijemo tudi, da je ta knjiga tudi prva in edina monografija o evrazijskem šakalu v Evropi! Zato se avtorjem še posebej zahvaljujemo in smo veseli, da je delo izšlo v naši knjižni zbirki, ki je namenjena najširši lovski javnosti.

Naši občutki do šakala, ekološko izredno prilagodljive vrste, ki pospešeno zaseda naše habitate, so različni. Lovci, resnici na ljubo, večinoma nanj gledamo in ga ocenjujemo predvsem kot neželenega plenilca, ki neusmiljeno pleni srnje mladiče in malo divjad. Toda vsebina knjige odstira tudi drugačno naravo in mnoge neznane resnice iz ekologije te vrste. In, kot ugotavljajo avtorji, poklicni raziskovalci, marsičesa o šakalu še ne vemo in bo zato potrebno še nadaljnje spremljanje in proučevanje vrste v naših okoljih. O vsem, kar je povezano z razvojem vrste – zgodovina razširjanja, biologija in ekologija evrazijskega šakala – nas seznanja vsebina devetih poglavij knjige s poglavitnim ciljem, da bi slovenski lovci šakala čim bolje spoznali in ga v prihodnje tudi strokovno in pravičneje obravnavali, predvsem pa, da bi z njim v prihodnje znali pravilno upravljati (odgovorno nadzorovati njegovo populacijsko dinamiko) in tudi sobivati z njim.

Do lovcev, članov lovskih družin, bo knjiga prišla po ustaljeni poti

Kot domorodni vrsti mu moramo omogočati njegov nadaljnji obstoj. Zavedati se moramo, da smo mu – poleg globalnih podnebnih sprememb – pot za njegovo spontano eksplozivno razširjanje tlakovali tudi ljudje z našimi posegi in ravnanjem v okolju. Letos bomo v predpisani lovni dobi začeli z načrtovanim odvzemom šakalov iz naših lovišč, zato o tej vrsti potrebujemo tudi pravšnjo mero odgovornosti in dovolj predhodnega znanja. Le upamo lahko, da v tej smeri premišljujejo tudi državne službe, pristojne za načrtovanje, od katerih pričakujemo, da bodo s svojimi končnimi odločitvami zagotavljale pravo razmerje odnosov med vrsto, človekom in naravnimi danostmi, ki jih ponuja določeno okolje.

Do lovcev, članov lovskih družin, bo knjiga prišla po ustaljeni poti – na sedeže območnih lovskih zvez – in jo bodo prevzeli pooblaščeni predstavniki lovskih družin (po članskem seznamu za leto 2019). Želimo si in upamo, da bo vsebina knjige pritegnila tudi vas, da bo zanimiva in poučna za slehernega lovca, a tudi za vse druge ljubitelje narave in živali.

Uredništvo Založništva LZS

Vir: Uredništvo Založništva LZS

Shrani permalink.

Comments are closed.