Šakal s 1. majem 2020 lovna vrsta

Vlada RS je na seji 5. marca določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Foto: Barbara Ložar

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je vrsto šakal (Canis Aureus) črtala iz seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni, da bo vrsta s 1. majem 2020 postala lovna.

Ker je bila vrsta šakal (in je še do 1. maja 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je številčno in prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država.

Poleg te dopolnitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa manjše spremembe in dopolnitve, ki v glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona.

Vir: MKGP

Shrani permalink.

Comments are closed.