MKGP: Priporočila lovcem pri ocenjevanju škod in ravnanju z uplenjeno divjadjo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo navodila in priporočila lovskim družinam v Sloveniji, kako ravnati z uplenjeno divjadjo.

Foto: Urša Kmetec

V času epidemije prihaja s strani lovskih družin (LD) vse več vprašanj v zvezi s pregledom in prevzemom uplenjene divjadi ter ocenami škode, ki jo povzroči divjad. Ministrstvo za kmetijstvo priporoča, da naj LD upravljavke lovišč v času epidemije COVID-19 uplenjeno divjad še naprej prevzemajo v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva. Enako velja tudi v primeru ocenjevanja škod, ki jo povzroči divjad.

V zbiralnici istočasno le ena oseba

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb, opravlja v skladu z vsemi varnostnimi priporočili in ukrepi, ki v splošnem veljajo v času epidemije. To pomeni, da naj usposobljene osebe pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.

Kjer imajo vsi lovci dostop do zbiralnice naj divjad oddajo in obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi kasneje brez prisotnosti uplenitelja. Kjer imajo samo usposobljene osebe dostop do zbiralnice in prevzemajo odstreljeno divjad, se priporoča, da se omogoči dostop vsem.

Poleg tega naj usposobljena oseba za pregled uporablja ustrezna zaščitna sredstva in zbiralnico pred in po opravljanem pregledu razkuži z razkužilom na delih, kjer je prišlo do neposrednega stika (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …). Ministrstvo še priporoča, če je v posamezni LD to mogoče, da si uredijo tudi dežurstva usposobljenih oseb – preglednikov (en teden opravlja delo ena usposobljena oseba – preglednik, ki po opravljenem dežurstvu za seboj vse razkuži itd.).

LD morajo upoštevati roke za oceno škod

Ministrstvo v zvezi z ocenami škode po divjadi sporoča, da morajo LD, če je le mogoče upoštevati roke za oceno škod, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah. Pri sami oceni škode naj ocenjevalci upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki že sicer veljajo v času epidemije. To pomeni, da se pri oceni škode ohranja varnostna razdalja med člani komisije in oškodovancem.

LD ozrioma pooblaščena komisija za oceno škode lahko škodo oceni tudi sama, vendar s predhodno oceno vednosti škode oškodovanca in njegovo privolitvijo. Ravno tako pa morajo svojo oceno o škodi od divjadi ter zapisnik o oceni škode od divjadi oškodovancu predati v vednost in podpis. Ta se lahko posreduje tudi po pošti.

Vir: MKGP

 

OPOZORILO LZS –  ključna pravila, kako delo varno opraviti:

– razdalja 2 m: 

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba.

– uporaba maske in rokavic:

Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev.

– po uporabi obvezno razkuževanje rok in predmetov:

Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.