Kako je z izvedbo občnega zbora, se lahko opravijo pristrelitve in organizirajo tekme?


Vlada je 14. maja preklicala epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov, vendar se ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih še vedno uporabljajo. Tako je med drugim z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v RS, ki je pričel veljati 18. maja, še vedno omejeno zbiranje več kot 50 ljudi na javnih krajih in mestih.

Foto: Marjan Toš

Občni zbori

Izvedba občnih zborov lovskih družin se po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, ker gre za zaprti (vabljeni) krog ljudi, in ni podvržena omejitvi navedenega odloka. Skratka, je izvedena v lovskem domu, ki ni javni kraj.

Kljub temu predlagamo upoštevanje splošnih navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19, to je zagotoviti zadostno varnostno razdaljo med udeleženci in uporabo zaščitnih sredstev. Če občni zbor traja več kot eno uro, je potrebno prostore v tem času tudi prezračiti.

Pristrelitve

Pod enakimi pogoji se lahko izvajajo tudi pristrelitve in druga dela v lovišču. Z nekaj organizacijskimi prijemi (razporejanje lovcev na časovne termine, klicanje posameznika na strelsko mesto) je veliko LD že izvedlo pristrelitve, zato predsednik LZS ne bo podaljšal veljavnosti nastrelitve, ki sicer velja do 31. maja 2020!

Tekmovanja

S 23. majem se sproščajo omejitve na področju športnih programov, tako se lahko ponovno izvajajo športne dejavnosti v športnih objektih in na površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov). Vadba je dovoljena registriranim športnikom, prav tako je dovoljena prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. Dovoljeno je tudi izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, za zdaj brez prisotnosti gledalcev.

Foto: Slavko Komlanc

Shrani permalink.

Comments are closed.