V Zlatorogovi galeriji na ogled razstava »Dotik narave«

Z zimo je v Zlatorogovo galerijo na sedežu Lovske zveze Slovenije prišla nova razstava. V četrtek, 14. decembra 2017, je predsednik LZS, mag. Lado Bradač, otvoril razstavo »Dotik narave« rezbarja Otona Naglosta, za glasbeno opestritev na dogodku pa so skrbeli Notranjski rogisti.

Razstava »Dotik narave« bo v Zlatorogovi galeriji na sedežu LZS, Župančičeva 9, Ljubljana, na ogled do konca februarja 2018, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Fotografije: Gregor Bolčina, Janina Žagar

56. Redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Sreda, 8. 11. 2017 – Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 8. 11. 2017, sestal na 56. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2106. Državni svetnice in svetniki so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) – druga obravnava, EPA 2208-VII ter ga podprli. Podprli so tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) – druga obravnava, EPA 2211-VII Podpore je bil deležen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) – skrajšani postopek, EPA 2236-VII Državni svet je podprl tudi Predlog Zahteve državnega svetnika Alojza Kovšce za oceno ustavnosti in zakonitosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).Ob koncu so državni svetnice in svetniki obravnavali Zaključke posveta Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, ki je nedavno potekal v Državnem svetu.

 

Vabilo na odprtje razstave »Dotik narave« rezbarja Otona Naglosta

O razstavi Dotik narave

Avtor je ob nastajanju pričujoče razstave zapisal: »Od otroštva dalje rezbarim. To je moj način izražanja in komuniciranja s samim seboj in bližnjimi, tistimi, ki moje delo spremljajo ali opazijo. Rezbarjenja je odvzemanje materiala – lesa. Pri tem načinu ustvarjanja popravki niso možni. Vsi razstavljeni predmeti so zrezbarjeni v lipov les. Rezbarji lipov les cenimo, ker je »hvaležen«, to pomeni, da se ne upira ostrini dlete s trdoto ali letnicami. Lipov les je mehak, lahek, brez letnic in svetle – bele barve. Razstavljeni reliefi so globoki in prehajajo v skulpture. Videti je, kot da bi se radi odlepili od ozadja, da bi s tem poudarili svojo resničnost, živost. Na tak način sem želel poudariti motiv in značilnosti upodobljene živali ali rastline. Nekatere upodobitve so tudi hudomušne – »lovske«. Tako iskanje in upodabljanje živalskega in rastlinskega sveta me prevzema. To je nekaj prvinskega. Je klic, ki se mu ne morem upirati. V relief upodobljeni motivi na tej razstavi so iz resničnega sveta, ki sem jih videl in fotografiral. Fotografski posnetek nastane lahko po dolgi in naporni hoji, čakanju, mrazu, vročini, a v trenutku. Pri rezbarjenju je drugače. Doma na stolu počasi in premišljeno delam z dleto v roki več dni, tednov. Med rezbarjenjem ponovno podoživljam trenutke, ki sem jih preživel zunaj v naravi s fotoaparatom v rokah in roso na nogah. Med odvzemanjem koščkov lesa mislim, kaj odrezati od podlage in kaj pustiti, da bo nastala podoba, ki jo želim ustvariti. To delo me notranje pomirja, bogati z novimi idejami in smelostjo za nadaljnje načrte.«

Na tej razstavi vidimo končne izdelke, ki združujejo opazovanje živega sveta v naravi, fotografiranja in rezbarjenja.

O avtorju razstave, rezbarju Otonu Naglostu

Oton Naglost se je rodil Na Hribu in živi v Vipavi ob vznožju Nanosa, ki se s prepadnimi stenami spušča do izvirov reke Vipave. V tem okolju živali živijo v neposredni bližini strnjenega naselja. Srečati gamse, kune, srnjad ni nobena redkost, če si le dovolj tih in miren.

Naglost je po poklicu mizar. Veliko časa posveti hoji v hribe, rezbarjenju in fotografiji. Z rezbarstvom se ukvarja od otroških let dalje, ko sta ga očarali toplina in živost lesa. Pod mentorstvom Aleša Mavra, učitelja likovnega pouka, je Oton v osnovnošolskem obdobju zrezbaril dela, ki so bogatila razstave takratnih extempor širom Slovenije. Še danes nastajajo izpod njegovih rok, rez za rezom, iz ure v uro, dan za dnem, v les upodobljene stvaritve. Motivi so različni. Na tej razstavi je nekaj novejših reliefov, v les upodobljenih utrinkov iz živalskega in rastlinskega sveta.

O glasbeni skupini Notranjski rogisti

Odprtje razstave bo dopolnjeval nastop glasbene skupine Notranjski rogisti, ki naslednje leto obeležujejo 30-letnico svojega delovanja. Skupino Notranjskih rogistov je ustanovila ZLD Notranjske leta 1988. Glasbeniki s svojim delovanjem in glasbenim ustvarjanjem že od samega začetka pomembno prispevajo k ohranjanju ter bogatenju lovske kulture in dediščine ne le na Notranjskem, pač pa tudi v širšem slovenskem prostoru in celo zunaj naših meja.

Notranjski rogisti se redno udeležujejo vsakoletnih srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije ter drugih kulturnih prireditev doma in v tujini (Hrvaška, Češka, Italija). Med večje projekte, kjer so sodelovali, uvrščajo: 100-letnico lovstva na Dolenjskem v Ribnici (1994), osrednjo proslavo ob 90-letnici lovstva na Slovenskem v Cankarjevem domu (1997), 100-letnico lovstva na Pivškem (1998), odkritje spominske plošče dr. Lovrenčiča in Hribarja na Lovski zvezi v Ljubljani (1999), mednarodni kongres CIC v Portorožu (2001), osrednjo proslavo ob 100-letnici lovstva na Slovenskem (2007) ter slavnostno prireditev ob 110-letnici organiziranega lovstva na Slovenskem (2017). Vsako leto tradicionalno nastopijo na otvoritvi rogovja OZUL Notranjska v Snežniku ter številnih drugih kulturnih, etnoloških in turističnih dogodkih po Sloveniji. V letu 2013 je skupina praznovala 25 let delovanja, ki ga je obeležila s slavnostnim koncertom v zelški cerkvi.

Za kulturno delovanje jih je Lovska zveza Slovenije odlikovala z redom za lovske zasluge III. stopnje, ob 20-letnici so prejeli zlato plaketo, ob 25-letnici so bili prejemniki priznanja LZS in Občine Cerknica, ZLD Notranjske pa je posameznim članom podelila tudi priznanja ZLDN Cerknica.

Notranjske rogiste vodi Milivoj Matković.

Lovska in Ribiška zveza Slovenije na tradicionalni letni novinarski konferenci predstavili svoje delovanje in aktualne teme

Nevladni naravovarstveni organizaciji, Lovska zveza Slovenije (LZS) in Ribiška zveza Slovenije (RZS), ki pod svojim okriljem združujeta skoraj 33 tisoč članov, sta v torek, 5. decembra 2017, na tradicionalni skupni novinarski konferenci na ladjici po Ljubljanici predstavili delovanje v iztekajočem se letu in aktualne teme. Obe organizaciji se povezujeta tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so se zavezale k uresničevanju skupnega cilja – usklajenega varovanja narave. 

Predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, je izpostavil problematiko načrtovanja oziroma upravljanja z jelenjadjo v Sloveniji ob razgrnitvi letošnjih načrtov, ki so že drugo leto po vrsti predvidevali drastična povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, čemur je LZS utemeljeno in odločno nasprotovala. LZS zagovarja namreč stališče, da mora upravljanje z divjadjo oziroma poseganje v populacije temeljiti na znanstvenih dognanjih in metodah. Do podobnega neupoštevanja na znanstvenih ugotovitvah temelječih predlogov LZS prihaja tudi pri načrtovanju odvzema velikih zveri. LZS posebno pozornost posveča tudi opozarjanju in pripravi na morebitne nevarnosti, kot je aktualna širitev Afriške prašičje kuge, ki se z velikimi teritorialnimi preskoki neizogibno približuje Sloveniji.

V nadaljevanju je izpostavil skupna prizadevanja Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije v okviru Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Lovske, Ribiške, Planinske, Čebelarske, Turistične in Kinološke zveze Slovenije ter Zveze tabornikov Slovenije, ko je na novinarski konferenci aprila 2017 javno podpisala Predlog Ministrstvu za okolje in prostor za vzpostavitev instituta varuha narave.

Predsednik LZS je novinarjem predstavil tudi redne letne aktivnosti lovske organizacije, med njimi je izpostavil že deveti strokovnoznanstveni posvet Slovenski lovski dan, ki je letos potekal na temo »Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava med Slovenijo in tujino«, izredno uspešen 4. Dobrodelni ples, s katerim LZS zbira sredstva za solidarnostni Zeleni sklad, številne razstave v Zlatorogovi galeriji in svečano obeležitev 110letnice organiziranega lovstva na Slovenskem, ki je pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, Boruta Pahorja, potekala oktobra v Senožečah. Z namenom izgradnje novega večnamenskega poslovnega objekta za potrebe delovanja vseh organov LZS s širšim, fleksibilnim programom je LZS v letu 2017 odkupila zazidljivo zemljišče v občini Lukovica.

Dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovnoznanstvenega sveta pri LZS in dekan Visoke šole za varstvo okolja, je predstavil problematiko načrtovanja oziroma upravljanja z jelenjadjo v Sloveniji ter pomembnost upravljanja z divjadjo oziroma poseganja v populacije na podlagi znanstvenih dognanj in metod. Kot je poudaril, so prostoživeči parkljarji zelo pomemben sestavni del tako ekosistemov kot tudi upravljanja le-teh, zato je treba njihovo prisotnost, razširjenost in številčnost razumeti kot priložnost in pomemben obnovljiv naravni vir, ne pa kot motnje, populacije pa je treba upravljati upoštevaje spreminjajoče se naravno in družbeno okolje. Trajnostno upravljanje populacij, ki je v interesu vseh uporabnikov prostora in najširše javnosti, mora temeljiti na kakovostnih podatkih in strokovnoznanstvenih dognanjih, ki omogočajo ustrezno načrtovanje upravljavskih ukrepov. Pri načrtovanju upravljanja oz. poseganja v populacije jelenjadi se je v letu 2017 zgodil popoln odklon od strokovnega delovanja, upoštevanja različnih kazalnikov in podatkov o stanju v populacijah in od ustrezne komunikacije med različnimi deležniki, ki bi omogočila izvedbo ustreznih ukrepov. LZS želi v prihodnje še izboljšati strokovnoznanstveno vrednost lastnih podatkov in njihovo vključevanje v upravljavski proces, zato nas veseli, da te podatke uspešno uporabljajo tudi slovenski raziskovalci divjadi; LZS bo v prihodnje začela nagrajevati najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela.

Dr. Ivan Kos, predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS ter profesor na Biotehniški fakulteti UL, je predstavil prispevek slovenskih lovcev pri upravljanju z velikimi zvermi sodelovanje lovcev pri pripravi odločb za odvzem in realizaciji. Kot je izpostavil, so velike zveri pomemben del naše narave, ki potrebujejo našo posebno pozornost, a zaradi ljudi tudi t. i. aktivno varstvo. Zato lovci aktivno sodelujemo tako pri različnih raziskavah v okviru znanstvenih projektov, kot tudi pri izvajanju monitoringov ter izdelavi predlogov načrtov upravljanja in tudi odvzemov posameznih osebkov, kadar je to v interesu ohranjanja vrste. LZS je tudi letos aktivno sodelovala pri upravljanju zaščitenih vrst velikih zveri: rjavega medveda, volka, risa in šakala.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, je poudaril problematiko onesnaženja potoka Tojnica in prepočasno delovanje državnih organov pri vprašanju vpliva dogodka na ribe kot tudi problematike kaljenja reke Drave z muljem zaradi čiščenja avstrijskih HE in opozoril na nedelovanje za to imenovane meddržavne komisije. Opozoril je na uspešno gostovanje mladinskega svetovnega muharskega prvenstva v Sloveniji. Posebej je izpostavil načelno zadovoljstvo ribičev nad odločitvijo MOP, ki je potrdilo veljavnost petletne odločbe o plašenju kormoranov z odstrelom omejenega števila osebkov. S tem je odobreno ščitenje domorodnih ribjih vrst, dr. Žaberl pa je poudaril željo ribičev po povečanju zaščitenih lokacij in vztrajanju pri dolgoročni rešitvi problema kormorani – ribe. Izpostavil je tudi dobro sodelovanje med ribiškimi čuvaji in policisti vseh slovenskih policijskih uprav pri izvajanju varovanja voda, kar je bilo ugotovljeno tudi ob zaključku tematskih posvetov v organizaciji RZS.

Predsednik komisije RZS za pravna vprašanja, Peter Solar, je predstavil problematiko dvojega finančne obremenitve posameznih ribiških družin. Izpostavil je kontinuirano vztrajanje uradnikov na MOP, da predstavlja ribiško upravljanje povečano rabo vode, za katero se mora plačati vodno povračilo. Posebej je izpostavil dejstvi, da so ribiške družine neprofitna društva, ki ne zmorejo plačevati dvojnih obremenitev ter sodbo Upravnega sodišča v primeru RD Pesnica, ki je ugotovilo napačno ocene stanja in uradnikom odredilo popravek višine zaračunanega povračila.

Sekretar RZS, mag. Igor Miličić, je ob zaključku projekta Ujemite naravo! v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore izpostavil vzpostavitev javno dostopne podatkovne baze o ribah in drugih vodnih in obvodnih živalih ter okolju s fotografijami in lokacijami kot pripomočka znanosti o stanju živalskih vrst in okolja ob slovenskih vodah.

Podrobnejše informacije najdete v priloženem gradivu:

GRADIVO ZA NOVINARSKO KONFERENCO.pdf

Foto: Jasna Kovačič Siuka

Koledar strelskih tekmovanj v letu 2018

marec

 

31.3.2018

Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko

april

 

7.4.2018

odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD KRVAVEC

14.4.2018

Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko

21.4.2018

odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Ruše

28.4.2018

Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko

maj

 

5.5.2018

Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko

19.5.2018

odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane Žančani Slovenj Gradec

Junij

 

2.6.2018

odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Šentlamprt

9.6.2018

odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Podvelka

25.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

26.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

27.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

28.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

29.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

30.6.2018

EP v kombinacijskem streljanju

Julij

 

1.7.2018

EP v kombinacijskem streljanju

Avgust

 

3.5.2018

Grand Prix Slovenije – Compak Sporting

4.8.2018

Grand Prix Slovenije – Compak Sporting

5.8.2018

Grand Prix Slovenije – Compak Sporting

31.8.2018

Grand Prix Slovenije – Combined Game shooting

September

 

1.9.2018

Grand Prix Slovenije – Combined Game shooting

2.9.2018

Grand Prix Slovenije – Combined Game shooting

6.9.2018

uradni trening veterani, super veterani in velika kombinacija

7.9.2018

Državno prvenstvo za veterane in super veterane LZS, Pragersko

8.9.2018

Državno prvenstvo v kombinacijskem streljanju LZS – OPEN, Pragersko

8.9.2018

srečanje LZS in HLS, Pragersko

Oktober

 

6.10.2018

srečanje LZS in LSS, LD Prosenjakovci

   
 

Komisija za lovsko strelstvo LZS

 

Marjan Gselman ostaja na čelu mariborskih lovcev

Razvejana dejavnost zelene bratovščine vse bolj prepoznavna in cenjena

Na programsko-volilnem občnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so ocenili delo v minulem štiriletnem mandatu, sprejeli delovni program za prihodnja štiri leta in za predsednika vnovič izvolili Marjana Gselmana iz Lovske družine (LD) Pobrežje-Miklavž. Novi – stari predsednik mariborske območne zveze je med nekaterimi prednostnimi nalogami omenil nadaljevanje permanentnega strokovnega  izobraževanja in nenehnega usposabljanja lovcev, izvajanje strokovnih nalog  in opravil v skladu z usmeritvami Lovske zveze Slovenije, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, krepitev in širitev prijateljstva s člani Kluba prijateljev lova iz Celovca, s katerim mariborska LZ sodeluje že polnih 60 let. Gre za svojevrstno obliko negovanja stikov med matičnim narodom in manjšino na Koroškem.

V programskih izhodiščih za prihodnja štiri leta so dali poudarke tudi na izvedbo lovskih taborov za osnovnošolce, za katere je med šolami v Dravski dolini, v Podravju in v Slovenskih goricah vedno več zanimanja. Pripravili bodo tudi veliko  lovsko razstavo  in svečano akademijo ob stoletnici organiziranega lovstva na Štajerskem leta 2021. Ob tem visokem jubileju bodo pripravili še nekaj promocijskih aktivnosti, saj želijo izboljšati javno podobo lovstva v vseh okoljih. Njihovi rogisti bodo imeli  svečani koncert ob 10-letnici  leta 2020, ko naj bi mariborska LZ vnovič gostila vseslovensko srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Lovski kulturi in negovanju lovske tradicije, šeg in običajev bodo tudi sicer namenili veliko pozornosti. Podpirali in razvijali bodo lovski turizem, lovsko strelstvo in lovsko kinologijo. Že doslej so izvrstno sodelovali z Lovskim kinološkim društvom Maribor. Predvsem pa bodo kot strokovni servis ponujali vso strokovno in administrativno pomoč njihovim članicam, to je LD na terenu. LZ Maribor združuje 45 LD, v katere je vključenih 2.200 lovcev in je največja območna lovska zveza v Sloveniji.

Na občnem zboru so izvolili tudi novi Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče LZ, v kulturnem programu pa so nastopili lovski rogisti pod vodstvom maestra Marjana Goloba.

(M.T.)

Marjan Gselman ostaja predsednik LZ Maribor tudi v prihodnjem mandatu (Marjan Toš)

Razpis LZS za nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva (izdelana in končana v letih 2016 in 2017)

Lovska zveza Slovenije (LZS) oz. njen Strokovno-znanstveni svet (v nadaljevanju: SZS LZS) želi spodbuditi izdelavo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva in tako prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; (iv) še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko organizacijo. Hkrati želi zagotoviti ustrezno število kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov s področja divjadi in lovstva, ki bodo (lahko) objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji ciljni znanstveno-strokovni publikaciji s področja divjadi in lovstva v slovenskem prostoru. 

Za dosego teh ciljev bo SZS LZS v letu 2017 v okviru svojih finančnih zmožnosti podelil finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v letih 2016 in 2017. V ta namen poziva vse diplomante, magistrante in doktorante, ki izpolnjujejo pogoje iz priloženega razpisa, da podajo vlogo za pridobitev nagrade za njihova zaključna dela.

Razpisno_besedilo.pdf

Priloga A, Prijavni obrazec.doc

Dovoljenje za odstrel kormoranov je pravnomočno

Dovoljenje ARSO za vznemirjanje velikega kormorana in odstrel 139 osebkov, izdano dne 21. 9. 2017, je sedaj pravnomočno in izvršljivo. Dovoljenje natančno opredeljuje reke in dele rek ter pogoje, pod katerimi se izvaja odstrel. Zelo pomembno je tudi, da izveden odvzem vnesete v za to predvidene evidence.

Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v svoji odločbi št 35607-8/2017/3 z dne 16. 11. 2017 zavrnilo pritožbo DOPPS na izdano zadevno petletno odločbo ARSO, ki je tako izvršljiva.

Samo Dovoljenje MOP-a in Odločbo ARSO, kjer so opredeljene vse podrobnosti najdete na spodnjih povezavah:

http://ribiska-zveza.si/uploads/ARSO%20-%20dovoljenje%20kormoran%201.%20stopnja%20%2025.9.17.pdf

http://ribiska-zveza.si/uploads/odlo%C4%8Dba%20MOP%20kormorani%20-%20zavrnitev%20prito%C5%BEbe%20DOPPS.pdf«

Srečko Žerjav

Termini predvajanja novembrske oddaje Dober pogled

Vabljeni k ogledu novembrske oddaje Dober pogled.

 

VTV Velenje

 v četrtek, 30.11., ob  21:20

 

GTV Gorenjska televizija

 v sredo, 29.11., ob 21:00

 

ATM Kranjska gora

v soboto, 25.11., ob 20:00

 

Vaš kanal Novo mesto

v sredo, 29.11., ob 20:30

 

TV Idea Murska sobota

v torek, 28.11., ob 20:45

Lovska zveza Slovenije in Zavod za lovstvo in naravovarstvo  

Lovska Zveza Slovenije želi sporočiti najširši javnosti, da ni ustanoviteljica Zavoda za lovstvo in naravovarstvo, ki je samostojni privatni zavod in ni z ničemer povezan z Lovsko zvezo Slovenije.

Stališča, pogledi, dejanja in izjave Zavoda za lovstvo in naravovarstvo niso stališča, pogledi, dejanja in izjave Lovske zveze Slovenije, zato se Lovska zveza Slovenije od njih omejuje in distancira.

Srečko Žerjav

Zahvala umetnikom in donatorjem 4. Dobrodelnega plesa LZS

V petek, 27. oktobra 2017, je Lovska zveza Slovenije v sodelovanju z Zvezo lovskih družin Gorenjske uspešno izpeljala že četrti Dobrodelni ples LZS, ki je namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS.

Kar 220 lovk in lovcev ter drugih gostov je v gostilni in restavraciji Avsenik »Pri Jožovcu« v Begunjah na Gorenjskem zaplesalo in se družilo s plemenitim namenom. Sredstva je zveza zbirala prek donacij finančnih sredstev ter dobrodelne dražbe umetniških del in drugih dražbenih predmetov, s pomočjo katerih je za Zeleni sklad, iz katerega dodeljuje denarno pomoč lovcem in njihovim družinam v primeru nesrečnih dogodkov, ki lahko doletijo vsakega od nas, tako zbrala 8.000 evrov. 

Za prispevek v solidarnostni Zeleni sklad LZS se zato iskreno zahvaljujemo umetnikom Andreju Militarovu, Ernestu Bransbergerju, Francu Barbiču, Igorju Pičulinu, Alešu Pičulinu, Janezu Černaču, Jožetu Vajdi, Lovski družini Škale in Jožetu Svetini, Otonu Naglostu, Savinjsko-Kozjanski ZLD, Stevanu Djukiću, Vesni Filipčič, Branku Žuniču, Alenki Klemenčič, Edith Kopač, Kostji Virantu, Mariji Klančar Bonci, Martini Starc, Francu Smrkolju, Maji Šubic, Lojzetu Avseniku, Vojku Adamiču in Avgustu Burgerju, LZ Gornje Posočje, LD Kozje, LD Tuhinj, LD Jezersko, podjetjem Grafika Soča, d. o. o., Arex, d. o. o., Prendis, d. o. o., Krojaštvo Rožman, Lambergh, Château & Hotel, Robertu Markiču in Restavraciji Tabor, Čebelarstvu Jamnik, Kmetiji Furlan in Družinskemu posestvu Makovec, Mansus-Makovec ter donatorjem Eles, d. o. o., GH Holding, d. d., Evrografis, d. o. o., Inox Center, d. o. o., Solida, d. o. o., Orbis print, d. o. o., Pomurski sejem, d. d., Venera shop, d. o. o., Stena, d. o. o. in LD Železniki.

Zahvaljujemo se tudi vsem lovkam in lovcem ter ostalim obiskovalcem 4. Dobrodelnega plesa, ki so z združitvijo prijetnega s koristim svoj del prispevali tudi z nakupom vstopnice in s svojo dražiteljsko aktivnostjo.

Promocija slovenske lovske kulture v zamejstvu

ZLD Prekmurje je v Porabju na Madžarskem z nastopi rogistov in pevcev na temo lovstva promovirala slovensko lovsko kulturo v zamejstvu.

V petek, 20. oktobra 2017, se je promocija odvijala na madžarski strani v dvorani hotela Lipa v Monoštru, kjer so s slovenske strani nastopili: KUD Prekmurski rogisti, Pevsko društvo prekmurskih lovcev in Slovenski lovski pevski zbor iz Furlanije Julijske krajine, z madžarske strani pa Lovski rogisti Železne županije, Mešani pevski zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika ter Komorni zbor Zveza Slovencev iz Monoštra. V soboto, 21. oktobra 2017, je bila z istim programom izvedena promocija v dvorani Gledališča park v Murski Soboti.

Na madžarski strani so promociji z zanimanjem prisostvovali številni obiskovalci, med njimi: Erika Kiss Köles, zagovornica pravic slovenske manjšine v parlamentu v Budimpešti, Csaba Oláj, predsednik Kulturnega društva pri državni madžarski lovski zbornici – odgovoren za kulturo, István Gagyi, predsednik Področne županijske lovske zbornice Železne županije,  Gábor Doncsecz, podpredsednik področne lovske županijske zbornice Železne županije, István Kenesei, sekretar področne lovske županijske zbornice Železne županije, Jožef Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem in Gábor Huszár, župan mesta Monošter.

Z Lovske zveze Slovenije je dogodku v Monoštru prisostvoval Milan Tepej, predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostjo, na dogodku v Murski Soboti pa mag. Aleš Klemenc, podpredsednik LZS in vsi zgoraj omenjeni predstavniki Madžarske lovske zbornice ter dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota. Predstavitve si je ogledalo tudi nekaj lovcev iz sosednje Hrvaške ter številni člani lokalnih lovskih družin in člani madžarskih lovskih družin iz Porabja.

Pri organizaciji naše promocije v Monoštru nam je bil v veliko pomoč dr. Boris Jesih, generalni konzul RS v Monoštru, ki si je ogledal tudi obe predstavitvi.

Lovski kolegi iz Madžarske so organizatorjem priznali, da so z organizirano lovsko kulturo precej pred njimi, saj se pri njih komaj sedaj organizirajo lovski rogisti, lovskih pevskih zborov pa še nimajo.

Za nami je izjemno uspešen 4. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije

Lovska zveza Slovenije je v petek, 27. oktobra 2017, priredila že četrti Dobrodelni ples. Plesa v gostilni in restavraciji Avsenik »Pri Jožovcu« v Begunjah na Gorenjskem se je udeležilo kar 220 ljudi, ki so prisluhnili dobremu namenu organizatorjev, z donacijami in dobrodelno dražbo na samem dogodku pa je bilo zbranih največ sredstev do sedaj.

Dobrodelni ples je namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad Lovske zveze Slovenije, s katerim Lovska zveza Slovenije zagotavlja solidarnostno pomoč svojim lovkam in lovcem oziroma njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah. Soorganizacijo letošnjega plesa je prevzela Zveza lovskih družin Gorenjske, saj lahko na ta način območna zveza osrednjo lovsko dobrodelno prireditev približa svojim članom in se obenem predstavi celotni slovenski lovski javnosti.

4. Dobrodelni ples so s fanfarami slavnostno naznanili Bohinjski rogisti. Zbrane udeležence so nagovorili predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske, Peter Belhar, ter podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik organizacijskega odbora, Ivan Malešič. Predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki so se zbrali na Dobrodelnem plesu in nosijo značko divjega petelina, ki je v tem letu simbol dobrodelnosti. Izpostavil je, da so lovci tovariši in imajo čut za dobrodelnost, kar dokazuje tudi izjemno velika deležba. Predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske, Peter Belhar, je priložnost izkoristil za zahvalo vsem, ki so s svojim delom, časom in sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni izpeljavi dogodka. Podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik komisije za dobrodelno dražbo Ivan Malešič pa je v svojem nagovoru je zbranim predstavil Zeleni sklad in se iskreno zahvalil vsem umetnikom in sponzorjem, ki so se odzvali klicu na pomoč ter prispevali donacije in umetniška dela za dobrodelno dražbo. Zeleni sklad je prav zaradi dobrodelnih plesov lahko namreč namenil denarno pomoč najbolj potrebnim in tako je letos že pomagal dvema lovcema v Ljubljani in Ribnici, ki jima je pogorel dom. »Empatija ni dovolj, treba je pomagati,« je strnil misli in pozval goste k čim aktivnejši dražiteljski aktivnosti. 

Ples je odprl predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, s svojo soprogo, pridružili pa so se jima tudi drugi plesno razpoloženi pari, ki so ves večer skrbeli za polno plesišče. Dogodek je povezoval David Ahačič, za plesno glasbo in dobro razpoloženje je poskrbel priznani ansambel Veseli svatje, prisluhnili pa smo lahko tudi imenitnim glasbenim gostom – violinistki Alenki Maier Popov, violistu Iliji Popovu ter pianistki Vlasti Doležal Rus z nežnimi melodijami Schubertove Podoknice, znamenitim Gardelovim tangom Por una cabeza ter in Čardašem Vittoria Montija. Za izborno kulinariko je poskrbela uigrana ekipa gostilne in restavracije Avsenik iz Begunj.

Nekaj po polnoči je podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik komisije za dobrodelno dražbo Ivan Malešič udeležencem plesa naznanil, da je dražba odlično uspela. Organizatorji so sredstva zbirali z donacijami in dobrodelno dražbo na samem dogodku, ki je v celoti uspela in dosegla svoj namen, saj je bilo samo z dražbo zbranih skoraj 6.000 evrov, kar je najboljši dosežek do sedaj. Skupaj z donacijami pa bo zbrani znesek znašal še več. Podpredsednik Lovske zveze Slovenije je goste, umetnike in sponzorje ob zahvali pozval, da se naslednje leto ponovno srečajo in (z)družijo z dobrim namenom na že petem Dobrodelnem plesu.

Z Zelenim skladom Lovska zveza Slovenije zagotavlja solidarnostno pomoč svojim lovkam in lovcem oziroma njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah. Med lovci veljata posebna solidarnost in tovarištvo, zato želi Lovska zveza Slovenije kot krovna lovska organizacija pomagati svojim lovskim tovarišem in njihovim družinskih članom v stiski. To dejstvo je lahko v ponos vsem umetnikom, ki so in bodo prispevali svoja dela za uspešno dražbo, številnim donatorjem, ki so dogodek podprli, organizatorjem prireditve in ne nazadnje vsem udeležencem dosedanjih dobrodelnih plesov LZS. 

Slovenska lovska organizacija se ponaša z bogato tradicijo in raznoliko paleto dejavnosti, predvsem pa združuje več kot 21 tisoč članov v skupnem naravovarstvenem poslanstvu. Poleg čuta za naravo lovci negujejo, ohranjajo in cenijo vrednote, ki dandanes morda niso več tako samoumevne. Vrednote, kot sta pripadnost in tovarištvo, ki se mnogokrat zrcalita v dejanjih solidarnosti in čutu do sočloveka. 

Pozdravni nagovor predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja na osrednji slovesnosti v počastitev 110-letnice organiziranega lovstva na Slovenskem

Spoštovani predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač,
spoštovani predstavniki lovskih društev,

dovolite mi, da vam najprej čestitam ob 110-letnici organiziranega lovstva na Slovenskem.

Februarja letos sem v luči vašega jubileja v predsedniško palačo povabil vodstvo Lovske zveze na dolgem, iskrenem in zanimivem pogovoru. Z zadovoljstvom sem poslušal o uspehih organizacije in skrbeh, ki jih imate. Svoje poslanstvo opravlja že 110 let, v četrti državi, a vedno s ciljem skrbi za divjad in naravo ter krepitev tistih vrednot, ki jim pravite lovsko tovarištvo.

V razmerah občutnih okoljskih sprememb, s katerimi se soočamo, v času globaliziranega sveta in vse večje urbanizacije, je naš odnos do narave, njenih prebivalcev, eden temeljnih dejavnikov našega razvoja in dolgoročnega obstoja. Zato je pomembno, da kot varuhi narave opozarjate in da ste slišani v razpravah o našem odnosu do narave.

Na našem srečanju ste me seznanili o uspešnih projektih kot so naselitev risa, zaščita volka, ohranjanje rjavega medveda, vidre ter vrnitve bobra. A opozorili tudi na različne interese pri odstrelu predatorjev, ohranjanju ravnovesja velikih zveri ter odnosa do divjadi in povzročene škode na njivah in v gozdu. To so strokovne zadeve, ki morajo imeti primerno razumevanje in težo v politiki in sprejemanju zakonodaje. Posledice napačnih odločitev ali hitenja pri reševanju samo določenih problemov so lahko dolgoročne in verjetno tudi nepopravljive. Tako ste me posebej opozorili. 

Računam na to, da boste svoje poslanstvo opravljali in zagovarjali tako z argumenti kot tudi strastjo, ki izhaja iz ljubezni do narave.

Kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil pa moram izpostaviti tudi drugo poslanstvo in vlogo vaše organizacije. Vlogo, povezano z obrambo domovine.

Lovci ste vedno stopili na branik domovine, vaše znanje, povezano z domoljubjem, sta vas vedno postavila na pravo stran.

Zato mi je bilo v ponos poslušati o vaših aktivnostih med vojno za Slovenijo in obdobjem osamosvajanja. In zato vam izrekam vse priznanje. Zavzemal se bom, da bo vaša vloga v tem času še bolj vidna in prepoznana. Verjamem, da vas bosta bogata tradicija in ponos tudi v prihodnje umeščala med organizacije, povezane z domoljubjem. Kajti vas, lovcev, je za dobro divizijo.

Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, z željo, da se vam kdaj pridružim tudi pri kakšni od vaših akcij skrbi za naravo.

Srečno in še enkrat čestitke za vašo častitljivo obletnico!

Senožeče, 7.10.2017

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek 30. 10. 2017 ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Termini predvajanja posnetka osrednje proslave ob 110-letnici organiziranega lovstva na Slovenskem

Oktobra bo namesto oddaje Dober pogled na sporedu 60-minutni posnetek osrednje proslave ob 110-letnici organiziranega lovstva na Slovenskem pod naslovom “110 let ohranjamo bogastvo narave”.

 

VTV Velenje

– v četrtek, 26.10., ob 21:20

– v soboto, 28.10., ob 23:00

– v torek, 31.10., ob 21:35

 

GTV Gorenjska televizija

– v sredo, 1.11., ob 21:00

– v četrtek, 2.11., ob 18:00

– v soboto, 4.11., ob 22:00

– v nedeljo 5.11., ob 15:30

 

ATM Kranjska gora

– v soboto, 28.10., ob 20:00

 

Vaš kanal Novo mesto

– v petek, 27.10., ob 19:00

Po sledeh živali in znanja

Po sledeh živali in znanja je bil naslov enodnevnega seminarja s področja gozdne pedagogike, ki je 17. oktobra 2017 potekal na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v Ljubljani. Omenjeni inštitut je dogodek organiziral z namenom predstavitve različnih možnosti osveščanja mladih in druge zainteresirane javnosti o značilnostih in pomenu naravnega okolja, njegovem varovanju in ne nazadnje tudi koriščenju izjemno raznolikih učnih pripomočkov, ki nam jih vsakodnevno ponuja narava. Večino udeležencev seminarja so predstavljale vzgojiteljice iz vrtcev in učiteljice iz osnovnih šol, poleg njih pa je bilo mogoče srečati tudi gozdarje Zavoda za gozdove Slovenije, predstavnike Zavoda za varstvo narave, Tehniškega muzeja Slovenije, skavtov in tabornikov. Poleg naštetih pa nas je zanimivemu dogodku prisostvovalo tudi nekaj lovcev, kateri si v okviru svojih aktivnosti prizadevamo učne vsebine s področja naravoslovja in lovstva na različne načine približati mladini in drugim ciljnim skupinam.

Izobraževanje je bilo izvrstno zasnovano, za kar gre zasluga mladi ekipi Gozda eksperimentov ob podpori direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije. Poleg uvodnih predavanj o Gozdni pedagogiki v Sloveniji in O prostoživečih živalih v slovenskih gozdovih in lovstvu v Sloveniji, ki sta jih pripravili Saša Vochl in Katarina Flajšman, je seminarju zagotovo dalo posebno težo tudi sodelovanje dveh priznanih gozdnih pedagogov iz tujine.

Razvoj in stanje gozdne in lovske pedagogike v Avstriji nam je slikovito predstavil Thomas Bachny, izkušen gozdar in lovec, ki se z gozdno, še posebej pa z lovsko pedagogiko ukvarja že skoraj četrt stoletja in je med drugim stalni sodelavec lovskega izobraževalnega centra v Burgenlandu na avstrijskem Gradiščanskem. Spremljal ga je stanovski kolega Wolfgang Schweighofer, prav tako poln znanja in izkušenj na področju dela z mladimi. Obema predavateljema gre zasluga, da smo se udeleženci seminarja na izjemno priljuden in razumljiv način seznanili s številnimi enostavnimi in privlačnimi oblikami predstavljanja gozdarsko lovskih znanj mladini in drugim ciljnim skupinam. Ob njuni razlagi in animaciji nam tako ni bilo težko npr. s pantomimo oponašati določeno divjo žival, na travniku igrati igro spomina, po opisu prepoznavati prosto živeče živali, zgolj na podlagi otipa opredeliti določen živalski del … Imeli smo tudi priložnost spoznati različne načine, s katerimi udeležence gozdarsko lovskih delavnic pritegnemo k aktivnemu sodelovanju, jih motiviramo pri reševanju zastavljenih nalog in jih ob tem tudi nagradimo s skromnimi in nepozabnimi darilci iz naravnega okolja. In piko na i je tik pred zaključkom seminarja predstavljala naloga, da iz razpoložljivega naravnega materiala upodobimo bodisi prostoživečo žival ali z njo povezano značilnost v naravnem okolju. Izdelki so bili občudovanja vredni.

Dan je skorajda prehitro minil; v imenu vseh lovcev, ki smo se udeležili te enkratne delavnice pa si upam trditi, da bomo pridobljena znanja lahko koristno uporabili pri prenašanju naravoslovno lovskih znanj na mladino in drugo zainteresirano javnost. Zato se v imenu Komisije Mladi in lovstvo pri Lovski zvezi Slovenije organizatorju iskreno zahvaljujem za povabilo na usposabljanje. Hkrati pa sem prepričan, da opisan dogodek predstavlja uvod v naše nadaljnje poglobljeno sodelovanje na področju gozdno – lovske pedagogike.

Marko Mali, predsednik Komisije Mladi in lovstvo pri LZS

LD Zavrč praznovala 70-letnico

V soboto, 14. oktobra 2017, je LD Zavrč praznovala svojo 70-letnico delovanja. V Kulturnem domu v Zavrču je skupaj s krajani in predstavniki lokalne skupnosti, med katerimi so bili podžupan in občinski svetniki, ravnateljica osnovne šole in predstavniki vseh društev v tem kraju, ob bogatem kulturnem programu upihnila svečke na tortici obletnice. Društvom in posameznim krajanom se je LD zahvalila s pisnimi priznanji, lovcem pa podelila ob priznanjih tudi odlikovanja LZS.

Častni govornik prireditve je bil predsednik ZLD Ptuj-Ormož in član UO LZS, dr. Srečko Felix Krope, ki je prisotne pozdravil tudi v imenu predsednika krovne organizacije. Častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela, je LD podelil priznanje ob visokem jubileju.

Ob dobri hrani, kapljici in besedi je praznovanje trajalo dolgo v noč.

Čestitke.

Osnovnošolci na lovskih taborih Postojnsko Bistriške ZLD

Postojnsko Bistriška ZLD je tudi letos, četrtič zapored, v začetku septembra organizirala in izvedla lovska tabora za seznanjanje mladih z naravo in lovstvom. Taborov, ki jih je izvedla komisija Mladi in lovstvo, katero vodi Miroslav Žnidaršič, podpredsednik pa je Dr. Branko Peternelj (oba iz (LD Javornik Postojna) se je udeležilo 27 učencev osnovnih šol iz Postojne, Prestranka, Pivke, Jelšan, Hruševja in Prebolda.

Enodnevni tabor za mlajše učence je potekal v soboto, 9. 9. 2017, in je bil organiziran v lovišču LD Hrenovice na območju Nanosa (Cetinova koča). Letošnja glavna tema je bila spoznavanje gamsa. Lovski vodniki so bili Tina Rupnik – vodja tabora (LD Prestranek), Igor Urh – pomočnik vodje tabora (LD Hrenovice), Žan Premrov starejši (LD Hrenovice), Žan Premrov mlajši (LD Hrenovice), Dušan Tomšič (LD Hrenovice in LD Javornik Postojna), Franc Krnel (LD Prestranek) in Dunja Bele Černač ter Jože Pangerc (oba iz LD Hrenovice).Tridnevni tabor pa je bil namenjen starejšim učencem in je potekal od petka, 8. 9. do vključno nedelje, 10. 9. 2017, v lovski koči LD Bukovje nad vasjo Gorenje.

Osrednja tema sta bila jelen in velike zveri. Izvajalci programa in lovski vodniki so bili Gregor Češarek – vodja tabora (LD Ribnica), Damijan Premrl – pomočnik vodje tabora (LD Bukovje), Ljubo Stamenkovič (LD Javornik Postojna). Pri samem vodenju mladih udeležencev tabora po lovišču pa so pridružili še lovski vodniki: Marko Česnik in Bogdan Muhič (oba iz LD Črna jama) ter Peter Premru, Blaž Gutnik, Boštjan Luzar, Blaž Česnik in Damjan Bajc (vsi iz LD Bukovje). Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža pa je poskrbel Evgen Požar, predsednik LD Bukovje, ki je na letošnjem 26. Furmanskem prazniku v Postojni z ekipo ponovno osvojil 1. mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža. Za foto dokumentacijo pri obeh taborih je skrbel Milan Simčič (LD Bukovje). Udeleženci tridnevnega tabora so v veliki večini slišali ruk jelena ter videli trop volkov in spoznavali druge gozdne živali ter sledi velikih zveri. Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane teoretične in praktične vsebine. Zaključek enodnevnega tabora je bil v lovski koči LD Hrenovice v Hruševju s predstavitvijo lovske kinologije ter ogledom trofej in podelitvijo nagrad ter potrdil o udeležbi. Zaključek tridnevnega tabora je bil v lovski učilnici Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.Udeleženci tabora so izpolnili anketo, podeljene so bile nagrade in potrdila o udeležbi.

Tako udeleženci taborov, kot starši in lovski vodniki so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti. PB ZLD se zahvaljuje LD Hrenovice in LD Bukovje, ki sta ponudili gostoljubje za izvedbo obeh taborov.

Zgodile so se Senožeče

Malo je bilo v zadnjih letih lovskih  dogodkov, ki so pritegnili večjo medijsko pozornost kot praznovanje 110-letnice organiziranega lovstva na Slovenskem v Senožečah. Zelena bratovščina je bila ob tem častitljivem jubileju deležna celo daljšega prispevka v osrednjem dnevniku nacionalne TV Slovenija, v katerem so naši kraški in brkinski lovski tovariši pod neutrudljivim vodstvom Andreja Sile izpostavili nekaj  bistvenih odprtih vprašanj in aktualnih problemov, s katerimi se danes sooča slovenska lovska organizacija. Moramo biti pošteni in reči bobu bob – zadeli so v polno ne samo z odlično medijsko podporo praznovanja, pač pa predvsem z vsebino in še zlasti s sporočilnostjo osrednje prireditve. Najbrž se bodo in so se že našli posamezniki, ki bodo povedali kakšno kritiko na rovaš sicer res nekoliko razvlečenega dogajanja. A to morajo organizatorji pač vzeti v zakup, saj se vedno najde kdo, ki vidi še boljše rešitve. Ne glede na vse morebitne drobne pripombe/večjih res ne bi smelo biti/ pa so lahko organizatorji izredno ponosni na opravljeno delo, s katerim so še enkrat potrdili moč in veljavo zelene bratovščine na Slovenskem. Zgodile so se torej Senožeče in se z osrednjo slovesnostjo v počastitev 110-letnice LZS  za vedno vpisale v zgodovino.

Všečna vsebinska zasnova, izvrstna režija in izvedba, ki je bila v rokah prikupne in prijazne »gozdne vile« Lare Jankovič, to so izjemne odlike dogodka, ki ne bo šel v pozabo. Tako kot še vedno nista pozabljeni svečanosti ob 100-letnici LZS pred desetimi leti v Cankarjevem domu v Ljubljani in akademija ob 100-letnici izhajanja Lovca pred sedmimi leti v SNG Maribor. Zaradi tega se je splačalo tudi v Senožečah izpostaviti najboljše, kar slovenski lovci premoremo. In tega ni malo, čeprav nam nasprotniki in večni kritiki vedno znova očitajo, da smo »relikt« preteklosti, da smo navadni »morilci« in »ubijalci« divjih živali. Vse to seveda ne pije vode in če bi predstavniki teh kritikov sedeli v nabito polnem prireditvenem šotoru v središču Senožeč, bi se sami prepričali, da je slovensko lovstvo mnogo, mnogo več. In da mu gre veliko priznanje tudi za pokončno narodnostno držo v občutljivih časih nastajanja in zorenja lovske organizacije, ki ji mnogi že pripisujejo pionirsko vlogo na področju varstva narave. In če pazljivo prebiramo in analiziramo razmišljanja našega nestorja in vizionarja dr. Ivana Lovrenčiča na ustanovnem zboru 16. oktobra 1907, potem je še kako res, da je bila ustanovitev lovske organizacije v močni navezi z narodnostnim hotenjem. Že sam začetek je imel velikanski domoljubni naboj, ki je poleg osrednje naravovarstvene in seveda tudi lovske funkcije, spremljal organizacijo od bojev za severno mejo, ki jih je vodil general Maister, do odpora proti fašizmu in nacizmu med drugo svetovno vojno in nazadnje med slovensko osamosvojitveno vojno. In na te prvine sta opozorila tudi oba govornika, najprej predsednik LZS, mag. Lado Bradač, in za njim še častni pokrovitelj praznovanja, predsednik republike Slovenije, Borut Pahor. Slednji je v veliko zahvalo slovenskim lovcem za vse, kar so storili za dobro narave, divjadi in še zlasti domovine Slovenije, predsedniku LZS izročil slovensko zastavo. Priznanje, kakršno se podeljuje ob izjemnih dogodkih in za posebne zasluge za krepitev domoljubja. Prijetno presenečenje, ki je naletelo na gromovit aplavz stoterih udeležencev  dogodka.

Poročevalci bodo bralcem Lovca podrobneje predstavili zanimivosti s skoraj celodnevnega dogajanja v Senožečah, zato ne bom izgubljal besed s kronološkim pregledom in tudi ne s poročevalskimi dovtipi. Dovolim pa si zapisati, da je bilo praznovanje našega res častitljivega jubileja /kako leta bežijo/ dostojanstveno, častno in ponosno in da je sporočilnost srečanja v Senožečah mnogo večja, kot se zdi na prvi pogled. Čas bo pokazal, da smo se znali postaviti v bran vitalnim interesom in da smo kljub nekoliko plašnemu začetku dobro izpostavili aktualna in odprta vprašanja, ki nas tarejo in na katera opozarjamo tako pristojne državne organe kot tudi  sorodne nevladne okoljevarstvene civilne organizacije. Nismo namreč sami, že dogo ne več, smo pa poklicani in odgovorni, da tudi po 110 letih ohranimo del naravnega bogastva za naše zanamce, za naše vnuke, kot je slikovito izpostavil predsednik LZS, mag. Lado Bradač. Z naravo se ne smemo igrati, sploh pa ne brezglavo jemati njenih sadov in darov, kot je vedela povedati milozvočna in prikupna »gozdna vila« Lara Jankovič. Senožeče so se torej zapisale v lovsko zgodovino, ki je v mnogočem tudi sestavni del slovenske nacionalne zgodovine. Lovstvo kot dejavnost pa veliko, veliko več kot  samo izvajanje lova. Tega je že zdavnaj veliko manj kot je skrbi in nalog za ohranjanje naravnih habitatov za divjad in prostoživeče živali nasploh. Da je temu res tako, potrjuje tudi slogan senožeškega dogajanja »110 let ohranjamo bogastvo narave«. In ta slogan naj nas spremlja tudi v bodoče, ne glede na vzpone in padce, na zakonske rešitve in predvsem ne glede na kritiko dela javnosti, ki nas stigmatizira za vse kaj drugega, le za lovce in varuhe narave in divjadi ne. Z delom se bomo lahko najbolj izkazali in vsem kritikom dokazali, da smo v osnovi še vedno to, kar so naši pionirji hoteli pred stodesetimi leti, ko so ustanovili slovensko lovsko organizacijo. Ne za koristi in za slavo, pač pa za dobro narave in divjadi, za varstvo in ohranitev slovenskih lovišč in slovenskega narodnega bogastva. In prav to se je kot rdeča nit zgodovinskega izročila vleklo skozi praznovanje v Senožečah.

                                                                                                                                     Dr. Marjan Toš

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Sektor za zdravje in dobrobit živali) 28. septembra 2017 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja), z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč:Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto. Po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

O bolezni
– O akciji cepljenja lisic proti steklini 

 

Informacijska in promocijska gradiva:

– Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija)

– Cepljenje psov (otroška in splošna animacija, informativno sporočilo)

 

Javnost bo o poteku akcije obveščena preko medijev.

 

Termini predvajanja septembrske oddaje Dober pogled

Vabljeni k ogledu septembrske oddaje Dober pogled.

 

VTV VELENJE

v četrtek, 28.9.2017, ob 21:20

v ponedeljek, 2.10.2017, ob 18:00

 

TV IDEA MURSKA SOBOTA

v torek, 26.9.2017, ob 20:45

 

VAŠ KANAL NOVO MESTO

v sredo, 27.9.2017, ob 20:30

v četrtek, 28.9.2017, ob 22:00

 

ATM KRANJSKA GORA

v soboto, 30.9.2017, ob 20:00

 

GTV GORENJSKA TELEVIZIJA

v soboto, 30.9.2017, ob 18:00

v nedeljo, 1.10.2017, ob 14:20

 

V ZLD Novo mesto potekal že peti tabor mladih

“Zdi se nam, da smo komaj pričeli z organiziranjem Taborov mladih, že je bil letos peti po vrsti. Interes za tridnevni Tabor je med mladimi pri nas izredno velik. Vidi se, da se dober glas o lovcih med mladimi hitro širi in tudi od staršev tistih otrok, ki so na Taboru že imeli svoje otroke. Dober odgovor tistim, ki ne vedo kaj delamo na Zvezi in ki si prizadevajo lovsko organizacijo in lovce, ki na tem in podobnih projektih delamo, izničiti, izobraževanja svojih članov pa celo preprečevati,” je po novem uspešno izvedenem taboru razmišljal vodja tabora in lovski mojster Stane Gabrijel, in nadaljeval:

Letos smo imeli prijavljenih zopet preko 40 učencev in dijakov, od 7 do 16 let starosti, od tega kar 16 deklic. Lahko rečemo, da so bili udeleženci Tabora prisotni iz širše Slovenije pa tudi iz Hrvaške in dva celo Belgijca iz Bruslja. Lahko rečemo, da je bil Tabor vseslovenski in obenem mednarodni, Že vseh pet let je bilo tako, od 2013 dalje, čemur do zdaj nismo dajali posebnega poudarka, vidimo pa, kar smo brali v reviji Lovec, da imajo nekaj podobnega tudi drugje po Sloveniji.

Že kar na začetku se moramo zahvaliti Lovski zvezi Slovenije, kar smo poudarili tudi v uvodnem in zaključnem govoru staršem, da te tabore v določeni višini sofinancira in, da lahko, seveda tudi z našim prispevkom, otrokom zagotovimo, povsem brezplačno udeležbo. Denar ni zbran od nekih donacij ali sponzorstev, temveč izključno iz članarin slovenskih lovcev. To zadnje naredi na ljudi velik vtis in ustvarja občudovanje in pohvale lovski organizaciji. O tem v časopisju pišejo novinarji, ki so nas obiskali in želeli izvedeti kaj več o tem dogajanju. Prispevek bo objavila tudi lokalna TV »Vaš kanal« iz Novega mesta s čimer promoviramo slovensko lovstvo in njegovo delovanje.

Tabor smo vodili, Stane Gabrijel vodja, Anton PerkoMag.Darja GrosFranc Pintar in Žiga Gros, kot pomočniki vodje, obenem pa tudi predavatelji ter nosilci projektov. Na Taboru so predavali še Alojz Dragan prvo pomoč, Marjan Jenko o pticah, Marjan Grah ZGS o gozdu, grmovnicah ter plodovih, Slavko Kristan, brata Matjaž in Jože Henigman so izpeljali streljanje z zračno puško in lokom, Željko HohnjecPeter Lavrič, Franc Pintar ter Gorazd Železnik pa so predstavili svoje štirinožne prijatelje in delo z njimi.

Za varovanje sta poskrbela varnostnika Peter Lavrič in Marjan Becele.  

Vse tri dni smo organizirali snemanje, letos s profesionalno kamero s katero je spretno  upravljal dijak Žan Gros, ki je bil prisoten na vseh dosedanjih taborih in že komaj čaka, da se včlani med lovce, ko bo dovolj star. Znanja o divjadi in lovstvu, ki si ga je nabiral tako pri nas na Taboru, kot z učenjem iz strokovne literature, mu ne manjka.

Brez lovske družine Trebelno bi Tabor težko izpeljali in zato jim gre iskrena zahvala, še posebej starešini Stanku Muhiču, ki nam je izrekel dobrodošlico in pohvale ob zaključku ter celemu Upravnemu odboru LD, lovcu Juriju Nahtigalu, ki nam je bil vseskozi na razpolago in nam priskočil na pomoč v vsakem trenutku, pa še posebej.

Tako nam je uspelo izpeljati predvideno vsebino Tabora 2017 po začrtanem programu, ki smo ga še nadgradili in srečno zaključili.

Za pozdravne govore in zaključne ocene sta poleg starešine LD Trebelno poskrbela tudi podpredsednik Zveze lovskih družin Novo mesto Alojz Dragan in podžupan Občine Mokronog – Trebelno, Franc Glušič.

Program izobraževanja je zajemal bogato vsebino teoretičnega poučevanja v naravi dopoldan in praktičnega projektnega dela, v popoldanskem času.

V petek in soboto proti večeru smo organizirali opazovanje divjadi v spremstvu domačih lovcev, kakor tudi ogled raznovrstne divjadi v oborah okoliških kmetij.

Otroci so bili razdeljeni v tri skupine, vsaki pa je bil iz vrst udeležencev Tabora, določen vodja skupine. Prvo skupino je vodil Jan Jarc, drugo Tine Matoh in tretjo Ula Železnik Gregorčič. Jan Jarc kakor tudi njegov brat Tim,  sta mimogrede povedano tudi odlična športnika. Jan je v času med potekom tabora, osvojil pokal župana Občine Trebnje kot najboljši športnik na tekmovanju za kar smo mu izrekli tudi javno pohvalo.

Vsaka skupina je imela določene projektne naloge, ki so jih otroci skupaj z mentorji uspešno opravili.

Lovski družini Trebelno smo zapustili čudovit izdelek in sicer jasli s krmilnico za divjad, ki bo krasila okolico lovskega doma ali pa bo našla prostor nekje v lovišču, da bo služila svojemu namenu.

Na predlog starešine LD Trebelno Stanka Muhiča smo organizirali tudi krajšo verzijo tradicionalnega teka »Po lovskih stečinah«, ki ga vsako leto lovci te Lovske družine organizirajo.  Teka se redno udeleži veliko število tekmovalcev, poleg rekreativcev tudi vrhunski tekači.

Pri deklicah do 12 let je zmagala Sara Zelnik, druga je bila Špela Henigman in tretja Živa Krštinc. Pri dečkih do 12 let je bil prvi Tine Matoh, drugi Žiga Lukše in tretji Kristjan Lukše.

Med deklicami nad 12 let je zmagala Eva Kocjan, druga je bila Tia Flander in tretja Natalija Škrbe. Pri fantih nad 12 let je zmagal Jan Jarc, drugi je bil Mark Povše in tretji Vid Grah.

Omeniti je potrebno še odlične dosežke v streljanju z zračno puško. Rezultati so bili naravnost odlični. S 45 krogi od 50 možnih je bil najboljši Martin Kužnar.

Pozabili nismo niti na državljansko vzgojo, ki smo jo pričeli z jutranjim zborom, ki ga je naznanjal lovski rog ter s pozdravom zastavi, simbolu naše domovine.

Ker je lovski dom v neposredni bližini spomenika ustanovitvi Gubčeve brigade, smo nekaj spregovorili tudi o tem. Žalostno, da otroci zelo malo izvedo o tej naši polpretekli zgodovini v šoli o čemur smo se prepričali v razgovoru z njimi. Res, da otrok ni potrebno obremenjevati s preteklostjo, moral bi pa vsak vedeti kdo smo in od kod izhajamo. Le kdo bo branil našo rodno grudo, če bo potrebno, plačani vojaki prav gotovo ne.

Slovenija zbudi se in osveščaj ter izobrazi v tej smeri slehernega državljana, ki je dovolj star, da bo čuval svoje ognjišče. Varnostne razmere v svetu so zelo negotove in glavo tiščati v pesek kadar bo potrebno, je zares neumno.

Kot vodja že petega tabora se moram v imenu ZLD, čemur se pridružuje tudi naš predsednik ZLD Franc Jarc, ki te dni nehote preživlja pooperacijsko nego v bolniški postelji, zahvaliti poleg LD Trebelno in njihovim članom, vsem pomočnikom ter predavateljem, varnostnikom in vsem, ki so kakorkoli prispevali k uresničitvi celotnega programa izobraževanja otrok.

Naša obveza je pripraviti brošurico s pregledom vseh petih taborov. Tako bomo ohranili spomin na pričetek tega načina izobraževanja mladih in našega povsem brezplačnega dela, ki ga ni bilo prav malo.

Otroci nasvidenje naslednje leto z željo, da se prav vsa vodstva lovskih družin naše Zveze angažirajo za udeležbo otrok iz svojega področja. Mi se selimo po območju Zveze na dve leti in Tabor približamo otrokom, da jim bo lažje odločiti se za udeležbo.

Lovski zdravo otrokom, staršem, lovcem in celi Sloveniji!

Stane Gabrijel – lovski mojster

Nekaj utrinkov z odprtja razstave Zeleni most v Zlatorogovi galeriji

V sredo, 13. septembra 2017, je v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije potekalo odprtje razstave “Zeleni most” različnih avtorjev. Idejni vodja projekta “Zeleni most” je gospod Branko Žunič, za glasbeno popestritev na odprtju pa je poskrbela pevska skupina Binklarji. Razstavo je odprl predsednik LZS, mag. Lado Bradač, na ogled bo vse do začetka oktobra, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Vljudno vabljeni.

Na razstavi se predstavlja 24 avtorjev, ki so ustvarjali na likovni koloniji v sklopu Zelenega mosta, prireditve, ki je pod idejnim vodstvom Branka Žuniča potekala junija letos v Novem Kotu v občini Loški Potok. Tematika razstavljenih del je večinoma narava in sobivanje ljudi in živali. Likovniki s svojimi deli prihajajo iz različnih krajev Slovenije, dva avtorja sta iz Hrvaške. Slike so izdelane v različnih tehnikah od akrila, akvarela do olja, Peter Polončič Ruparčič se predstavlja z malo plastiko v papirmaše tehniki, Branko Žunič pa s kipom iz železa.

Namen razstave je ponovno opozoriti na potrebo po dogovarjanju in iskanju možnih rešitev, da bi bilo sobivanje vseh deležnikov v naravi čim lažje. To pove tudi naslov Zeleni most, saj je to ime za umetne prehode živali pred prometnic, ki pa jih v Sloveniji pravzaprav ni. Večina avtorjev ne prihaja iz lovskih vrst, a so vsi veliki ljubitelji narave in jim ni vseeno, kaj se z njo dogaja. Avtorji so svoja dela odstopili v dobrodelne namene, zato bo nekaj od razstavljenih del prispevanih tudi za prihajajoči 4. Dobrodelni ples LZS, ki bo potekal 27. oktobra v Begunjah na Gorenjskem.

Ž

V Novem mestu potekalo obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje

V torek, 5. septembra 2017, je od 17. do 20. ure v prostorih Srednje kmetijske šole Grm v Novem mestu v dobrem vzdušju in z velikim sodelovanjem udeležencev potekalo obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje.

Usposabljanje je razpisala LZS na podlagi sklepa Komisije za lovsko čuvajske izpite v sodelovanju z OLZ Novo mesto. Po razpisu v aplikaciji Lisjak se je na usposabljanje prijavilo 331 slušateljev, udeležilo pa 308.

Teme so bile predvidene že na sestanku Komisije za lovske čuvaje, in sicer:

 • pooblastila lovskih čuvajev in praktični primeri: Igor Simšič in dr. Srečko F. Krope
 • novosti v zakonodaji: Sašo Novinec
 • ogledi krajev KD nezakonitega lova in sodelovanje s policijo: dr. Srečko F. Krope
 • razprava udeležencev

Predstavitvena gradiva bodo objavljena na članski spletni strani pod zavihkom »Lovski čuvaji«.

Udeleženci so sprejeli naslednje zaključke in predloge:

 • povečati sodelovanje lovsko čuvajske službe s policijo
 • podpirajo ustanovitev Komisije za lovsko čuvajsko službo v kateri vidijo kot način sistemskega pristopa
 • predlagajo enotnejši sistem razpoznavanja lovskih čuvajev (oblačila, oznake …)
 • predlagajo ureditev zaprtega foruma na spletni strani za medsebojno komunikacijo in obveščanje 

Konkretnejši predlogi bodo predani Komisiji za lovsko čuvajsko službo ob njenem konstituiranju.

Rezultati prvenstva v veliki kombinaciji in premični tarči

V soboto, 2. septembra 2017, se je na strelišču v Gaj – Pragersko  odvijalo Državno prvenstvo v veliki kombinaciji in premični tarči BM za veterane, člane, mladince in ženske. 

REZULTATI V POSAMEZNI KATEGORIJI:

VETERANI KROGLA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJMESTO
56ZUPAN ANTONZGS504948491961
5PIČULIN IGORGORENSKA495049451932
32URANKAR DUŠANCELJE495049451933

VETERANI GOLOBI

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJMESTO
5PIČULIN IGORGORENSKA24251961
2URBANČIČ BOJANMARIBOR23231842
22ŠKRLJ JANEZNOTRANJSKA24221843

VETERANI KOMBINACIJA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJSKUPAJMESTO
5PIČULIN IGORGORENSKA2425196495049451933891
32URANKAR DUŠANCELJE2322180495049451933732
56ZUPAN ANTONZGS2321176504948491963723

ČLANI KROGLA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJMESTO
40VIDMAR FRANCIZASAVJE505048501981
61ŠTEFANČIČ JOŽEPOSAVJE505049471962
50KANDARE DAMJANNOTRANJSKA505048461943

ČLANI GOLOBI

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJMESTO
21HLEBŠ MATJAŽZASAVJE25221881
60GARMUT MAKSMARIBOR24231882
19SADEK BOŠTJANMARIBOR23231843

ČLANI KOMBINACIJA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJSKUPAJMESTO
21HLEBŠ MATJAŽZASAVJE2522188495050451943821
60GARMUT MAKSMARIBOR2423188504748481933812
40VIDMAR FRANCIZASAVJE2124180505048501983783

MLADINCI KOMBINACIJA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJSKUPAJMESTO
31PETELINJEK JAKOBCELJE2020160465049471923521
42KANDARE ERIKNOTRANJSKA1817140505048461943342
15SENIČ ALJAŽCELJE1910116484737471792953
54STRNAD NEJCPTUJ-ORMOŽ1912124443338321472714

MLADINCI GOLOBI

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJMESTO
31PETELINJEK JAKOBCELJE20201601
42KANDARE ERIKNOTRANJSKA18171402
54STRNAD NEJCPTUJ-ORMOŽ19121243
15SENIČ ALJAŽCELJE19101164

MLADINCI KROGLA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJMESTO
42KANDARE ERIKNOTRANJSKA505048461941
31PETELINJEK JAKOBCELJE465049471922
15SENIČ ALJAŽCELJE484737471793
54STRNAD NEJCPTUJ-ORMOŽ443338321474

ŽENSKE KOMBINACIJA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJSKUPAJMESTO
75METEŽ JANJABELA KRAJNA14472454645411772491
76ŠČAP ANICAPRLEKIJA205100342423221032032
74MAR KLAVDIJAPTUJ-ORMOŽ81384745206781623

ŽENSKE GOLOBI

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJMESTO
76ŠČAP ANICAPRLEKIJA2051001
74MAR KLAVDIJAPTUJ-ORMOŽ813842
75METEŽ JANJABELA KRAJNA144723

ŽENSKE KROGLA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJMESTO
75METEŽ JANJABELA KRAJNA454645411771
76ŠČAP ANICAPRLEKIJA342423221032
74MAR KLAVDIJAPTUJ-ORMOŽ745206783

REZULTATI OPEN:

KROGLA

ŠT.IME IN PRIIMEKOZLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJMESTO
40VIDMAR FRANCIZASAVJE505048501981
56ZUPAN ANTONZGS504948491962
61ŠTEFANČIČ JOŽEPOSAVJE505049471963

GOLOBI OPEN

ŠT.IME IN PRIIMEKKATEGORIJAOZTRAPKOMPAKSKUPAJMESTO
5.PIČULIN IGORVGORENSKA24251961
21.HLEBŠ MATJAŽČZASAVJE25221882
60.GARMUT MAKSČMARIBOR24231883

KOMBINACIJA OPEN

ŠT.IME IN PRIIMEKOZTRAPKOMPAKSKUPAJLISICASRNJAKGAMSPUJSSKUPAJSKUPAJMESTO
5PIČULIN IGORGORENSKA2425196495049451933891
21HLEBŠ MATJAŽZASAVJE2522188495050451943822
60GARMUT MAKSMARIBOR2423188504748481933813


RAZVRSTITEV EKIP OBMOČNIH ZVEZ:

 GOLOBI    KROGLA    KOMBINACIJA  
OZTOČKEMESTO OZTOČKEMESTO OZTOČKEMESTO
ZASAVJE5481 ZASAVJE5721 ZASAVJE11201
CELJE5402 POSAVJE5702 CELJE11072
NOTRANJSKA5243 CELJE5673 NOTRANJSKA10713
MARIBOR5204 NOVO MESTO5624 POSAVJE10704
KOROŠKA5165 NOTRANJSKA5475 KOROŠKA10555
KOČEVJE5007 MARIBOR5416 LJUBLJANA10556
POSAVJE5006 KOROŠKA5397 NOVO MESTO10547
NOVO MESTO4928 GORENSKA5388 KOČEVJE10368
GORENSKA4809 KOČEVJE5369 GORENSKA10189
LJUBLJANA46010 PTUJ-ORMOŽ53610 MARIBOR97610
PTUJ-ORMOŽ42411 LJUBLJANA51611 PTUJ-ORMOŽ96011
BELA KRAJNA40812 PREKMURJE47112 BELA KRAJNA87512
PREKMURJE40413 BELA KRAJNA46713 PREKMURJE87513
PRLEKIJA38014 PRLEKIJA40514 PRLEKIJA78514


PREMIČNA TARČA BEŽEČI MERJASEC:

ŠT.IME IN PRIIMEKOZREZMESTO
50KANDARE DAMJANNOTRANJSKA891
21HLEBŠ MATJAŽZASAVJE872
19SADEK BOŠTJANMARIBOR863


PREMIČNA TARČA BEŽEČI MERJASEC EKIPE OBMOČNIH ZVEZ:

OZTOČKEMESTO
MARIBOR2351
POSAVJE2212
NOTRANJSKA2113
CELJE2113


Rezultat za mojster strelec so dosegli sledeči strelci:

Krogla: Vidmar Franci, Zupan Anton in Štefančič Jože

Golobi: Pičulin Igor, Hlebš Matjaž, Garmut Maks, Mlinarič Rudolf, Urbančič Bojan, Sadek Boštjan, Finkšt Miha, Ješovnik Jure, Hlebš Nejc, Škrl Janez, Vidmar Franci, Kersnik Mitja, Pintar Anže, Kovačič Rudolf ml., Štefančič Jože, Urankar Dušan, Pogorilić Zlatko, Verdev Bogdan, Hace Erik in Koncilja Franci

Bežeči merjasec: Kandare Damjan, Hlebš Matjaž, Sadek Boštjan, Pičulin Igor in Štefančič Jože

Rezultati ostalih strelcev so objavljeni na sledečih povezavah:

BM ekipe.xlsx

BM posamezno.xlsx

ČLANI.xlsx

EKIPE RAZVRSTITVE.xlsx

EKIPE REZULTATI.xlsx

GOLOBI OPEN.xlsx

KOMBINACIJA OPEN.xlsx

KROGLA OPEN.xlsx

MLADINCI.xlsx

VETERANI.xlsx

ŽENSKE.xlsx

Rezultati državnega prvenstva za veterane in super veterane

V soboto in nedeljo, 26. in 27. avgusta 2017, se je na strelišču v Žančanih – Slovenj Gradec odvijalo Državno prvenstvo za veterane in super veterane.

Rezultati za veterane prva tri mesta posamezno:

MK

SEDMINEK MIRAN CELJE E 98 1
PRAH SLAVKO MARIBOR E 98 2
BENEDIČIČ MATJAŽ GORENJSKA E 98 3

GOLOBI

HAIN TOMAŽ KOROŠKA 25 25 50 1
WEISS ANTON BELA KRAJINA 24 25 49 2
SEDMINEK MIRAN CELJE 25 23 48 3

KOMBINACIJA

HAIN TOMAŽ KOROŠKA E 97 7 25 25 50 1 197 1
SEDMINEK MIRAN CELJE E 98 1 25 23 48 3 194 2
POGORILIČ ZLATKO NOTRANJSKA P 95 24 24 48 5 191 3

Rezultati za super veterane prva tri mesta posamezno:

MK

KOROŠEC LOVRO LJUBLJANA E 99 1
PODGORŠEK JOŽE CELJE E 98 2
ZUPAN ANTON ZGS P 96 3

GOLOBI

MARKIČ TONE GORENJSKA 21 25 46 1
KORITNIK JOŽE POSAVJE 22 24 46 2
KNEŽAR BORIS KOROŠKA 23 23 46 3

KOMBINACIJA

MARKIČ TONE GORENJSKA E 96 5 21 25 46 1 188 1
PODGORŠEK JOŽE CELJE E 98 2 20 24 44 186 2
KOROŠEC LOVRO LJUBLJANA E 99 1 20 23 43 185 3


Zmagovalne ekipe OZ pri veteranih:

MK: 1. mesto: Gorenjska, 2. mesto: Celje, 3. mesto Ljubljana

GOLOBI: 1. mesto: Celje, 2. mesto: Koroška, 3. mesto Kočevje

KOMBIJACIJA: 1. mesto: Celje, 2. mesto: Maribor, 3. mesto: Kočevje

Zmagovalne ekipe OZ pri super veteranih:

MK: 1. mesto: Kočevje, 2. mesto: Ljubljana, 3. mesto: Celje

GOLOBI: 1. mesto: Celje, 2. mesto: Posavje, 3. mesto: Maribor

KOMBINACIJA: 1. mesto: Celje, 2. mesto:  Posavje, 3. mesto: Kočevje

V dveh dneh tekmovanja so rezultat za mojster strelec dosegli sledeči veterani in super veterani:

MK: Hain Tomaž, Weiss Anton, Sedminek Miran, Francelj Stanislav, Pogorilič Zlatko, Freitag Miran, Šiško Vlado, Koncilja Franci, Urankar Dušan, Pavlović Ljubiša, Pustišek Ivan, Kovačič Rudolf st., Vesenjak Darjan, Škrlj Janez, Novak Štefan, Zajšek Zlatko, Prah Slavko, Martinčič Alojz, Urbančič Bojan, Trstenjak Slavko, Markič Anton, Koritnik Jože, Knežar Boris in Mlinarič Rudolf

Golobi: Sedminek Miran, Prah Slavko, Benedičič Matjaž, Škrlj Janez, Pavli Janez, Urankar Dušan, Hain Tomaž, Hudernik Anton, Huč Roman, Demšar Janez, Pogorilič Zlatko, Francelj Stanislav, Trstenjak Slavko, Veršec Miran, Hace Vladimir, Pahor Darko, Jereb Pavel, Korošec Lovro, Podgoršek Jože, Zupan Anton, Erjavec Anton, Markič Anton, Koprivšek Anton in Barbič Franc.

Rezultati ostalih strelcev so objavljeni na sledečih povezavah:

SUPER VETERANI EKIPE.xlsx

SUPER VETERANI GOLOBI.xlsx

SUPER VETERANI KOM..xlsx

SUPER VETERANI MK.xlsx

VETERANI EKIPE.xlsx

VETERANI GOLOBI.xlsx

VETERANI KOMBINACIJA.xlsx

VETERANI MK.xlsx

Vabili na državni kinološki tekmi

KLPJ in LKD Maribor organizirata državno kinološko tekmo za naziv CACT VUP za jazbečarje in VUP za pritlikave in kunčje jazbečarje v lovišču LD Starše, dne 17.9.2017. Zbor pri lovskem domu LD Starše ob 8. uri. Prijave do 10.9.2017 na: Mojca Ota, tel: 030 676 765, e-mail: bredakompos_ota@yahoo.com

KLPJ, LKD Bela Krajina in LKD Ljubljana organizirajo državno kinološko tekmo za naziv CACT. Delo po strelu za nemške lovske terierje v lovišču LD Suhor, dne 1.10.2017. Zbor pri lovskem domu LD Suhor ob 8. uri. Prijave do 15.9.2017 na: Tomaž Burazer tel: 031 659 020, e-mail: tomaz.burazer@gmail.com

Slovesno praznovanje ob 70-letnici LD Prosenjakovci

Prvo avgustovsko nedeljo so člani Lovske družine Prosenjakovci z enoletnim zamikom proslavili 70-letnico neprekinjenega delovanja. Društvo je bilo namreč ustanovljeno avgusta 1946, vsa ta leta pa vzorno opravljalo svojo zaščitno in naravovarstveno funkcijo na skoraj 5.300 hektarjih lovnih površin. Slovesnosti v prijetnem zavetju mogočnih dreves so se udeležili tudi številni gostje, med njimi predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, in podžupan Občine Moravske Toplice, Štefan Kodila.

»Naši predhodniki so za lovišče in divjad skrbeli tako prizadevno kot za svojo družino. Trudili se bomo, da bo delovanje LD Prosenjakovci tudi v prihodnje tako skrbno,« je zaključil starešina, spontani aplavz prisotnih pa požel ob misli: »Vsi nas vidijo, ko smo v gostilni, nihče pa ne takrat, ko v blatu pospravljamo divjad ali jo hranimo v snegu in mrazu na komaj dostopnih hraniščih.«

Starešina lovske družine in predsednik Lovske zveze Slovenije sta najzaslužnejšim članom podelila lovska odlikovanja.  

Tradicionalna tekma na leteče cilje v LD Prosenjakovci

Tretjo nedeljo v mesecu juliju Lovska družina Prosenjakovci pripravi tradicionalno tekmo na leteče cilje. Letošnje tekme se je udeležilo 18 ekip, prijavljenih pa je bilo tudi 204 posamezni prijavitelji.

Rezultati ekipno:

 1. mesto: LD Križevci v Prekmurju
 2. mesto: SD Kungota
 3. mesto: LD Bresnica Podgorci 

Rezultati posamezno:

 1. mesto: Garmut Maks, LD Janžev Vrh
 2. mesto: Pojbič Denis, LD Križevci v Prekmurju
 3. mesto: Miljevič Marko, LD Radenci

Kolektivni dopust

Strokovna služba sporoča svojim članicam, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek 14. 8. 2017 ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Afriška prašičja kuga v Romuniji

Evropska komisija je izdala uradno informacijo, da je bil zadnji dan preteklega meseca na področju mesta  Satu-Mare blizu tromeje Romunije, Madžarske in Ukrajine potrjen prvi primer afriške prašičje kuge v tej državi. Šlo je za štiri domače prašiče, ki so jih imeli spuščene na kmetiji v odprti reji za lastne potrebe, sumijo pa, da so bili okuženi z uvoženo krmo.

Kljub temu, da so bili takoj sproženi vsi s strani EU predvideni ukrepi za nadzor in preprečitev širjenja te bolezni, pa lahko pričakujemo, da se bo prenesla tudi na divje prašiče.

Z kratkem času po pojavu bolezni na Češkem smo tako dobili še eno okužbo znotraj članic EU, s tem pa prihaja ta nevarna bolezen tudi vse bližje Sloveniji.

Srečko Žerjav

 

 

Poslovil se je dolgoletni sodelavec LZS, Toni Vrščaj

Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Toni Vrščaj, dolgoletni sodelavec Lovske zveze Slovenije, ki je s svojim delom in znanjem pustil neizbrisne sledi tako v slovenskem kot tudi evropskem lovstvu. Dolga leta je aktivno sodeloval v Mednarodnem svetu za lovstvo in ohranjanje divjadi (International Council for Game and Wildlife Conservations – CIC), kjer je bil predsednik slovenske nacionalne delegacije CIC-a, predsednik Koordinacijskega Foruma CIC-a za srednjo in vzhodno Evropo ter višji mednarodni ocenjevalec lovskih  trofej, njegovo individualno članstvo v CIC-u pa je teklo že od leta 1995.

Njegova strast za ohranitev narave in divjadi ter lovske kulture je bila navdih številnim. Ob boleči izgubi v imenu Lovske zveze Slovenije izrekamo iskreno sožalje njegovim bližnjim.

Pogreb bo v sredo, 19. julija 2017, ob 17. uri v Črnomlju.

Naj počiva v miru.

 

Strelska reprezentanca LZS na povratnem srečanju s strelci Lovske zveze Srbije

Strelska reprezentanca Lovske zveze Slovenije se je 16. in 17. julija 2017 udeležila povratnega srečanja s strelci Lovske zveze Srbije. Prvotno srečanje je organizirala LZS na Pragerskem v lanskem letu, o čemer je poročalo že glasilo Lovec. Tekmovanje je potekalo v A-trapu, bežeči merjasec in v streljanju na tarčo srnjaka.

Ekipo strelske reprezentance LZS na povratnem srečanju s strelci Lovske zveze Srbije so sestavljali: Dušan Urankar, Mitja Kersnik, Boštjan Sadek, Marjan Sadek, Matjaž Hlebš in Miha Finkst. Ekipo je vodil predsednik komisije za lovsko strelstvo pri UO LZS in selektor, Matija Janc, v spremstvu pa je bil tudi dr. Srečko Felix Krope, član UO LZS, prvi dan pa so strelce v kraju Svilajnac sprejeli predstavniki srbske lovske zveze in gostitelj srečanja: Rodoljub Hadži-Cenić (samostojni svetnik Lovske zveze Srbije), Blagoje Mirkov (predsednik za strelstvo Lovske zveže Srbije in sekretar Vojvodinske lige) in Dragan Marinković (lastnik strelskega kluba “Strelac” in strelišča Baćica).

Ekipa je potrdila dobro uvrstitev in zasedla prvo mesto.

Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti

Na Planinski zvezi Slovenije so nam predstavili projekt »Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin«, ki ga izvajajo v partnerstvu s Cipro Slovenija. Glavni namen projekta je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo.

V okviru projekta bo potekalo več različnih aktivnosti, ki so potencialno zanimive tudi za članice LZS.

Objekti, kot so planinske koče in tudi lovske koče ter podobni objekti, ne dobivajo pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo teh objektov. V veliko primerih imajo lastniki (povečini smo to različna prostovoljna društva) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želijo s projektom omogočiti lastnikom – društvom boljši dostop do informacij in v prihodnosti tudi finančne spodbude za sanacije te vrste objektov.

Tako imajo lastniki objektov, tudi lovskih koč in domov, možnost v času projekta pridobiti brezplačno svetovanje na področjih energetski prenove stavb, obnovljivih virih energije, pitne vode in čiščenja odpadnih vod.

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij in s tem zmanjšati negativne vplive teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako 15. julija in 16. septembra 2017 potekali Dnevi odprtih vrat v treh planinskih kočah in sicer Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru, kjer bodo predstavljene uspešne okoljske naložbe.

Za lastnike oz. upravljavce objektov kot so tudi lovske koče in domovi, bo septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bodo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami.

Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomagajo lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav na njihovih objektih.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v kateri od navedenih aktivnostih, vas prosim, da nam to sporočite. Posebej želim opozoriti na brezplačno svetovanje, ki nam je na razpolago (seveda v omejenem številu) pa tudi strokovno ekskurzijo na vzorčni primer uspešne okoljske ureditve objekta.

Ker po zaključku projekta obstaja možnost za prijavo novega, ki bi bil namenjen dejanski energetski in okoljski ureditvi koč in domov, lahko sporočite tudi vaš interes, ki bi ga realizirali preko tega projekta.

Srečko Žerjav

 

Vabilo na dneve odprtih vrat: predstavitev energetskih in okoljskih naložb

Nekatere planinske koče v Sloveniji so že izvedle raznovrstne energetske in okoljske naložbe, ki v veliki meri zmanjšujejo negativne vplive teh objektov na okolje. V okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin, ki ga v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja Planinska zveza Slovenije, bodo nekatere naložbe predstavljene tudi na dnevu odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Dan odprtih vrat bo v soboto, 15. julija 2017, na planinskih kočah:

– Dom na Menini planini (PD Gornji Grad),

– Domžalski dom na Mali planini (PD Domžale),

– Koča na Planini pri Jezeru (PD LPP).

Vodena predstavitev okoljsko-energetskih naložb v teh planinskih kočah bo ob 11. in 15. uri.

Obiskovalci bodo lahko na dnevu odprtih vrat izvedeli več o značilnostih in učinkih teh naložb. Za te informacije in podatke bodo na voljo predstavniki planinskih društev, ki so lastniki planinskih koč. V največji meri so te naložbe male biološke čistilne naprave, toplotna izolacija fasade in streh, leseno zunanje stavbno pohištvo, pridobivanje elektrike prek obnovljivih virov energije ter manjši ukrepi za zmanjšanje porabe energije in vode. Obiskovalce bodo na kočah pogostili z brezplačnim čajem.

V Domžalskem domu na Mali planini bo sočasno ob 11. uri predavanje Energenti in preprosti energetski ukrepi v stavbah, namenjeno vsem lastnikom objektov, od planinskih koč do lastnih hiš oz. stanovanj. Po predavanju bo energetski svetovalec mreže ENSVET Patricjo Božič na voljo tudi za vprašanja posameznikov.

Dan odprtih vrat bo znova v soboto, 16. septembra 2017, na istih planinskih kočah.

Prijazno vabljeni!

Vabilo LZS k sodelovanju je objavljeno na spodnji povezavi:

http://www.lovska-zveza.si/news/250/lzs/informacije/novice

Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin

Planinska zveza Slovenije v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Njegov glavni namen je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihovega pozitivnega vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca do novembra 2017, potekajo različne aktivnosti, za širšo javnost sta najzanimivejša julijski in septembrski dan odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Planinska zveza Slovenije že od leta 2012 izvaja svetovalno pisarno za planinska društva, ki je osredotočena predvsem na področje čiščenja odpadne vode in urejanja pitne vode v planinskih kočah. Objekti, kot so planinske koče, lovske koče, ribiški domovi in podobni, ne dobivajo dodatne pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo. V veliko primerih imajo lastniki (večinoma so to različne vrste prostovoljnih društev) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želijo s projektom omogočiti boljši dostop do informacij za lastnike takih objektov in v prihodnosti finančne spodbude tudi za te vrste objektov. Tako imajo lastniki objektov, kot so planinske koče, lovski in ribiški domovi in podobno, v času projekta možnost pridobiti brezplačno svetovanje na področjih čiščenja odpadne vode, pitne vode, obnovljivih virov energije in energetske prenove stavb.

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij, ki pomenijo močno zmanjšanje negativnih vplivov teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako potekali dnevi odprtih vrat, kjer bodo brezplačno predstavljene uspešne okoljske naložbe v planinskih kočah, in sicer 15. julija in 16. septembra 2017 na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru.

Za lastnike oz. upravljavce objektov, kot so planinske koče in objekti ostalih prostovoljnih društev ali zvez, bo v okviru projekta septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bodo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami. Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomagajo lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav.

Projekt poleg lastnikov in upravljavcev objektov nagovarja tudi širšo javnost. Dnevi odprtih vrat tako ne bodo namenjeni zgolj lastnikom in upraviteljem objektov, kot so planinske koče, ampak širši javnosti. Saj so določene rešitve podobne tudi v gospodinjstvih ali ostalih objektih. Za širšo javnost bodo pripravili tudi informativno-osveščevalne publikacije.

Dodatno pozornost bodo namenili tudi mladim, da spoznajo tako vplive objektov, kot so planinske koče, na naravno okolje kot možne rešitve, kako te vplive čim bolj zmanjšati. Na demonstracijske planinske koče bodo organizirani strokovni izleti za osnovnošolce in mladino.

Vabilo LZS k sodelovanju je objavljeno na spodnji povezavi:

http://www.lovska-zveza.si/news/250/lzs/informacije/novice

Odlični rezultati ekipe LZS na 10. Evropskem prvenstvu v lovski kombinaciji na Madžarskem

Na strelišču Sarlospuszta v kraju Tatárszentgyörgy na Madžarskem je od 30. junija do 2. julija 2017 potekalo 10. Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji, na katerem je sodelovalo enajst ekip iz šestnajstih držav oziroma skupaj 193 strelcev. Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo trinajst strelcev, ekipa pa je bila letos izbrana na podlagi štirih izbirnih tekmovanj, ki so potekala na strelišču Gaj – Pragersko.

Strelci ekipe LZS so na prvenstvu dosegli odlične rezultate, še zlasti ekipa LZS v sestavi Hlebš Matjaž, Kersnik Mitja, Sadek Boštjan, Finkšt Miha, Škrl Janez in Pintar Anže, ki je zasedla 3. mesto v golobih 1888 točk, 6. mesto v streljanju z risanico na 100 m in tarčo bežeči merjasec 1913 točk in 4. mesto v kombinaciji 3801 točk. V kategoriji veterani je 6. mesto dosegel Kersnik Mitja in 8. mesto Urbančič Bojan. Skupna razvrstitev je ekipi LZS prinesla dva vrhunska rezultata – 7. mesto Sadek Boštjan in 8. mesto Hlebš Matjaž, ostali strelci pa so bili v prvi polovici od 193 strelcev.

Selektor ekipe LZS, Matija Janc, iskreno čestita vsem članom ekipe za dosežene rezultate, tovariško enotnost in prijateljstvo, iskreno se zahvaljuje Lovski zvezi Slovenije ter vsem sponzorjem, Hamex, d. o. o., Arex, d. o. o., Gorenjska gradbena družba, d. d., Lab Commerc, d. o. o., RWS, 5.11 in PELTOR, ki so prispevali sredstva in opremo za udeležbo ekipe LZS na prvenstvu. Upa, da so si z letošnjim uspešnim nastopom in častnim zastopanjem naše države ter slovenske krovne lovske organizacije zaslužili sodelovanje in pomoč tudi v letu 2018, ko bo enajsto Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji na strelišču Piancardato v Italiji.

Razstava trofej ZLD Prekmurje

V sklopu 10. lovskega tabora za osnovnošolce z mednarodno udeležbo, ki je med 30. junijem in 2. julijem 2017 potekal v lovišču LD Prosenjakovci, je Komisija za ekologijo in varovanje naravnega okolja za divjad pri ZLD Prekmurje pripravila tudi razstavo trofej jelenov in srnjakov, uplenjenih v letu 2016 iz območja Prekmurja.

Razstavo so si taborniki in ostali udeleženci ter gosti z zanimanjem ogledali, med njimi tudi predsednik LZS, mag. Lado Bradač.

ZLD Prekmurje organizirala že 10. lovski tabor za osnovnošolce z mednarodno udeležbo

Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci že deseto leto organizirala lovski tabor za osnovnošolce. Tridnevnega tabora, ki je potekal med 30. junijem in 2. julijem 2017 v lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 6 tabornic in 15 tabornikov iz 9 osnovnih šol iz Prekmurja in 4 iz Madžarske.

V desetih letih se je tabora skupaj udeležilo 178 tabornikov, ki so jih v lovišče vodili člani LD Prosenjakovci in s tem prispevali levji delež pri izvedbi taborov, za kar so bili javno pohvaljeni na sami slovesnosti. S svojo neprestano prisotnostjo so skrbeli za izvedbo programa štirje mentorji in dve mentorici.

Namen tabora je bil, da tabornike seznanimo o poslanstvu lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje v populacijo divjadi, temveč tudi medsebojni tovariški odnosi v lovski družini, o odnosu človeka do narave in živalstva ter rastlinstva s poudarkom na načelu sobivanja.

Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi. Obiskali so tudi zasebni lovski muzej v sosednji Madžarski.

Pobliže so spoznali tudi ptice ujede, ki so dovoljene za sokolarjenje v Sloveniji. Skozi predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme lovskih psov ter bili deležni opazovanja lovskih psov pri šarjenju in krvni sledi.

Predstavljeni so jim bili tudi lovska kultura, šege in običaji.

Taborniki so lahko prisluhnili in se preizkusili v igranju na lovski rog, ob tem pa izvedeli, kakšen je njegov pomen v lovstvu nekoč in danes.

Najbolj pa jih je zagotovo navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Deležni so bili tudi praktičnega prikaza uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico.

Prikazano jim je bilo tudi lovsko orožje s praktičnim preizkusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe in v streljanju z malokalibrskim orožjem.

Svoje vtise so izrazili skozi likovna dela in pisne prispevke, ki bodo objavljeni v reviji Lovec.

Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo znanja nanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno organizacijo lovskih taborov in sedaj jo posnemajo tudi druge območne lovske zveze.

Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, kjer jih je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora, Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi predsednik LZS, mag. Lado Bradač, ter župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač.

Ob tej priliki smo se zahvalili tudi našim donatorjem za njihovo sodelovanje pri izvedbi vseh desetih taborov, taborniki pa so prejeli potrdila o udeležbi ter majice in kape z znakom LZS.

Program zaključne slovesnosti sta popestrila KUD Prekmurski rogisti in Pevsko društvo prekmurskih lovcev, taborniki pa so pomagali pri pripravi okusnega lovskega bograča, s katerim so postregli starše in povabljene goste ter z njimi delili navdušenje in vtise s tabora. 

Lovska, Ribiška in Planinska zveza Slovenije na predsednika vlade naslovile pisni poziv v zvezi s problematiko »lastninjenja kmetijskih zemljišč«

Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije so na predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, v petek, 30. junija 2017, naslovile pisni poziv z Zadevo: Problematika »lastninjenja kmetijskih zemljišč« v skladu s 14. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Pisni poziv predsedniku vlade o problematiki lastninjenja kmetijskih zemljišč, ki neposredno zadevajo vsa naravovarstvena društva, so podpisali predsedniki vseh treh navedenih organizacij.

Dne 11. 3. 1993 je namreč začel veljati Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v 14. členu določa, da postanejo last Republike Slovenije oziroma občin kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma občin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma po Zakonu o zadrugah ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodplačen način.

»Mnenja smo, da so nam nevladnim organizacijam in predvsem našim članicam kršene pravice do (zasebne) lastnine zapisane v Ustavi RS in pravice do mirnega uživanja premoženja iz prvega odstavka 1. Člena Protokola št. k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja premoženja. Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto, razen če je to v skladu s pogoji, ki jih določa zakon ter ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava.

V skladu z navedenim apeliramo na Vas, spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, da nam in predvsem članom naših članic pomagate pri uresničevanju svojih pravic, ki smo jih pridobili na pošten način in so nam sedaj kršene.«

Celotno besedilo pisnega poziva predsedniku vlade je objavljeno na spodnji povezavi:

Pismo predsedniku vlade – Problematika lastninjenja kmetijskih zemljisc.pdf

 

40-letnica prvega tečaja za lovske čuvaje na območju ZLD Ptuj-Ormož

Marca 2017 je minilo 40 let od prvega tečaja za lovske čuvaje na območju ZLD Ptuj-Ormož, ki se ga je udeležilo 27 kandidatov. V petek, 30. junija 2017, je bilo organizirano tradicionalno srečanje te prve generacije, ki se ga je udeležilo manj, kot jih je bilo na samem tečaju. Po 40 letih so nekateri že odšli in jim je Boginja Diana namenila primerno stojišče v večnih loviščih.

V prijetnem klepetu na območju lovišča LD Stoperce, ki je tudi organizirala srečanje, so prisotni lovski čuvaji obujali spomine na stare čase in na sam potek tečaja. Prva generacija bo v prihodnje sodelovala z novoustanovljeno komisijo za lovske čuvaje pri UO Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož. Udeležence sta ob srečanju nagovorila starešina LD Stoperce, Janko Kolar, in predsednik ZLD Ptuj-Ormož, dr. Srečko Felix Krope.

S Češke poročajo o prvih dveh primerih Afriške prašičje kuge

Afriška prašičja kuga nas vedno znova preseneča in tudi tokrat je naredila nepričakovan preskok proti Sloveniji. Češka je obvestila Evropsko komisijo in države članice o potrditvi afriške prašičje kuge (APK). Bolezen so potrdili 26. junija 2017 pri dveh najdenih poginulih divjih prašičih. Gre za prvi pojav te bolezni na Češkem. S prejšnje 900-kilometrske oddaljenosti (Poljska) se je bolezen Sloveniji približala na le 600 kilometrov, presenečenje pa je toliko večje, ker je bil pred tem najbližji pozitiven primer od mesta pojava na Češkem oddaljen 400 km (v Ukrajini) oziroma 500 km (Poljska).

Reuters poroča, da so bile po navedbah češke Veterinarske uprave (State Veterinary Administration, SVS) okužene živali odkrite v Zlinu, 300 kilometrov jugovzhodno od Prage. Uvedeno je bilo 10-kilometrsko sanitarno območje, vključno s farmo približno 5.000 prašičev, kjer prav tako potekajo raziskave. Sicer okužb na prašičjih farmah ne beležijo.

Vir bolezni še ni poznan. Prav zaradi nepredvidljivosti bolezni je prav, da se informacija čim bolj razširi, ker se lahko podobno pojavi tudi v Sloveniji. O bolezni je še veliko neznanega, jasno pa je, da je prvi znak najden pogin divjega prašiča. Prav zaradi tega je obveščanje o poginih divjih prašičev ter pravočasno pošiljanje materiala na pregled izrednega pomena za zgodnje odkrivanje  te bolezni in izvedbo ukrepov za preprečitev njenega širjenja.

Svetovna zdravstvena organizacija za zdravje živali (World Organisation for Animal Health, OiE) navaja, da za APK ni objavljenega zdravljenja ali cepiva, bolezen pa ne prizadene človeka.

Na spodnji povezavi objavljamo tudi izjavo za javnost Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Slovenije:

APK na ČEŠKEM, Izjava za javnost, 29. 6. 2017.pdf

Tekmovanje v streljanju z risanico – Postojnsko Bistriška ZLD

V nedeljo, 25. junija 2017, je na podlagi programa izobraževanj Postojnsko Bistriške ZLD potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico pri lovskem domu LD Bukovca na Pavlici. Tekmovanja se je letos udeležilo 9 ekip, in sicer iz LD Bukovca, LD Gradišče Košana, LD Hrenovice, LD Pivka, LD Prem, LD Prestranek in LD Zemon.

Ekipno je prvo mesto v streljanju osvojila LD Bukovca III., drugo mesto LD Hrenovice, tretje mesto LD Bukovca I. ter četrto mesto LD Pivka.

Med posamezniki je prvo mesto osvojil Klemen Volk iz LD Bukovca, drugo mesto Jernej Bittner iz LD Hrenovice, tretje mesto Robert Smrdel iz LD Pivka ter četrto mesto Albert Lagoj iz LD Gradišče Košana. 

Ekipam in posameznikom so bili za osvojena mesta podeljeni pokali, priznanja in medalje ter praktične nagrade. 

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Lovsko puškarstvo Jernej Bitner, s.p., Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, d.o.o., Pivka perutninarstvo d. d. in LD Bukovca.

Termini predvajanja junijske oddaje Dober pogled

Vabljeni k ogledu junijske oddaje Dober pogled.

GTV – Gorenjska televizija:

v četrtek, 29. junija 2017, 21.00

v petek, 30. junija 2017, ob 18.00

v soboto, 1. julija 2017, ob 22.00

v nedeljo, 2. julija 2017, ob 15.30

 

VTV Velenje:

v torek, 27. junija 2017, ob 20.50

v sredo, 28. junija 2017, ob 10.30

 

TV Idea Murska sobota:

v torek, 27. junija 2017, ob 20.45

 

Vaš kanal Novo mesto:

v sredo, 28. junija 2017, ob 20.30

v četrtek, 29. junija 2017, ob 22.00

v nedeljo, 2. julija 2017, ob 19.30

 

ATM Kranjska gora:

v soboto, 24. junija 2017, ob 20.00

 

TV Ptuj:

v soboto, 24. junija 2017, ob 20.00

v nedeljo, 25. junija 2017, ob 10.00

LD Maribor slavnostno podelila lovska spričevala pripravnikom generacije 2017

Lovska zveza Maribor je v soboto, 13. 5. 2017, pri Lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž opravila podelitev spričeval kandidatom, ki so v letu 2017 uspešno opravili lovski izpit. V tej generaciji je pred izpitno komisijo lovski izpit uspešno zaključilo 29 kandidatov, med njimi so bile 3 lovke. Ob podelitvi spričeval so vsi mladi lovci in lovke slavnostno zaprisegli in podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

Rogisti Lovske zveze Maribor so z zvoki rogov naznanili slavnostni pričetek prireditve. Vse navzoče mlade lovce, njihove mentorje, starešine in predavatelje je v uvodu pozdravil predsednik LZM, Marjan Gselman. Predsednik komisije za izobraževanje pri LZM, Ivan Žižek, je navzočim podal poročilo o izvedbi letošnjega tečaja za lovski izpit, ki so ga kandidati opravili s povprečno oceno 3,9. Med njimi so bili trije najboljši kandidati (Roman Marinič, dr. Janja Klinčar, Mitja Berden), ki so prejeli posebno knjižno darilo. Po podelitvi spričeval in podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev sta sledila pogostitev in sproščeno druženje.

Vsem še enkrat čestitamo in jim želimo dober pogled!

Podelitev spričeval lovskim čuvajem Maribor 2017

V letošnjem letu so na LZ Maribor potekala predavanja in v maju tudi prvi izpitni rok za lovske čuvaje. Skupno jih je bilo 54. Pri prvem pristopu niso bili vsi uspešni, saj je bilo 11 kandidatov neuspešnih. Na drugem roku se je to število znižalo, a je kljub temu ostalo še nekaj kandidatov za tretji tj. zadnji izpitni rok.

Vsem uspešnim so bila 16. 6. 2017 podeljena zaključna spričevala in značka lovskega čuvaja. Podelitev je potekala na Muti, kjer so si novopečeni lovski čuvaji organizirali tudi zaključni piknik na območju ribogojnice Peruš, ki je bila tudi sama članica te skupine.

Čestitke vsem, ki so bili uspešni, kot tudi tistim, ki jim je ta uspeh še nekako oddaljen.

Spričevala je podelil dr. Srečko Felix Krope, predsednik komisije za lovskočuvajske izpite. Uspešne »diplomante« pa sta nagovorila tudi Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor, in starosta predavateljskega aktiva, Branko Vasa.

Več v posebnem članku v našem glasilu Lovec.

Odprto prvenstvo LZS v A-TRAPU v različnih starostnih kategorijah

V soboto, 17. 6. 2017, se je na strelišču Gaj pri Pragerskem odvijalo Odprto prvenstvo LZS v A-TRAPU v različnih starostnih kategorijah. Tekmovalci so tekmovali v streljanju na 100 golobov. Skupaj je bilo prijavljenih 33 tekmovalcev, in sicer v kategorijah člani, veterani in superveterani ter en mladinec. V dveh kategorijah se je izvedlo razstreljevanje na izpadanje zaradi enako doseženih rezultatov.

Rezultati so bili sledeči:

Mladinci:

 • Nejc Garmut, LD Janžev vrh, 90 golobov

Člani:

 • David Jerovšek, LD Mirna, 97 golobov
 • Franci Ostanek, LD Mirna, 95 golobov
 • Anže Pintar, LD Kamnik, 95 golobov

Veterani:

 • Janez Škrlj, LD Begunje, 96 golobov
 • Dušan Urankar, LD Braslovče, 96 golobov
 • Anton Weiss, LD Loka, 90 golobov

Super veterani:

 • Rutko Mlinarič, LD Boštanj, 93 golobov
 • Jožef Koritnik, LD Videm ob Savi, 87 golobov
 • Anton Zupan, LD Rogaška Slatina, 86 golobov

V skupni razvrstitvi pa:

 1. mesto David Jerovšek
 2. mesto Janez Škrlj
 3. mesto Dušan Urankar

Žal tudi tokrat ni bilo nobene predstavnice ženskega spola.  V vsaki starostni kategoriji so bile podeljene medalje, v skupni razvrstitvi pa pokali in praktične nagrade.

Hvala tekmovalcem za disciplino in red na tekmovanju.

Obisk vodstva stranke NSi na Lovski zvezi Slovenije

V četrtek, 8. junija 2017, je sedež Lovske zveze Slovenije obiskalo vodstvo stranke NSi – predsednica NSi in poslanka Državnega zbora RS Ljudmila Novak, podpredsednica NSi in poslanka Državnega zbora RS Iva Dimic, Janez Beja iz Kmečke zveze NSi in strokovni sodelavec v poslanski skupini NSi Janez Cigler Kralj.

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač, in direktor strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, sta delegacijo NSi ob sprejemu na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani seznanila z organizacijo in delovanjem zveze, v prijetnem pogovoru pa so sogovorniki našli precej skupnih točk za nadaljnje sodelovanje.

V Celju potekal Občni zbor Lovske zveze Slovenije

Celje, 6. junij 2017 – V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 6. junija 2017, potekal redni letni Občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je njen najvišji organ. Udeležilo se ga je 107 od 113 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji, udeležence pa je uvodoma nagovoril predsednik LZS, mag. Lado Bradač.

Po uvodnem otvoritvenem delu so delegati izvolili verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Po sprejetju dnevnega reda in poslovnika OZ LZS je sledilo poročilo verifikacijske komisije. V nadaljevanju so delegati obravnavali in sprejeli Poročilo NO LZS za leto 2016 ter Poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2016, z ugotovitvijo, da je LZS poslovala v skladu z zastavljenimi cilji.

Sledila je seznanitev z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2017, temu pa obravnava nakupa zemljišča za gradnjo novega nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Delegati so v nadaljevanju obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve Pravil LZS ter Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov ter predsednika LZS. Sklepi so bili sprejeti tekoče in soglasno.

Na Občnem zboru so delegati obravnavali tudi vloge Društva ljubiteljev ptičarjev, Lovskega kinološkega društva Celje, Lovskega kinološkega društva Ljubljana in Zveze lovskih kinologov Pomurja za sprejem v članstvo v LZS, ki pa so vodile v nekoliko daljšo razpravo. Po glasovanju so bile v članstvo LZS skladno z drugim odstavkom 4. člena Pravil LZS sprejete vse štiri navedene organizacije.

Ob koncu so obravnavali še pobude in predloge, ki so bili posredovani na delnih občnih zborih. Spomladi je po Sloveniji potekalo namreč dvajset delnih občnih zborov. Teh se je udeležilo tudi vodstvo LZS in prisluhnilo pobudam, predlogom in vprašanjem posameznih članic LZS, saj želi organizacija na ta način še izboljšati operativno delovanje in se približati svojim članicam v uresničevanju njihovih potreb ter različnih izzivov.

Posebej slavnosten je bil zaključek občnega zbora. V sklepnem delu je predsednik LZS, mag. Lado Bradač, odgovornemu uredniku glasila Lovec, Borisu Leskovicu izročil Zlatorogovo plaketo, najvišje odlikovanje LZS. Boris Leskovic delo urednika edinega slovenskega lovskega časopisa profesionalno opravlja že 38. leto, s svojo voljo, širokim spektrom znanj (kinologija, biologija, balistika …) in splošno lovsko razgledanostjo pa je pustil neizbrisen pečat ne samo v glasilu Lovec, temveč preko njega tudi v slovenskem lovstvu v najširšem smislu. Utemeljitev odlikovanja si lahko preberete na sledeči povezavi:

Zlatorogova plaketa – Boris Leskovic – Utemeljitev.pdf

 

Na ZLD Prekmurje potekala svečana podelitev spričeval novim lovkam in lovcem

Na ZLD Prekmurje so v petek, 26. 5. 2017, podelili spričevala kandidatom, ki so v letu 2017 uspešno končali lovski izpit. V tej generaciji je zaključni izpit pred komisijo uspešno končalo 19 kandidatov. Zaradi službene odsotnosti 4 kandidati niso mogli opraviti zaključnega izpita in ga bodo opravili v jeseni.

Spričevala je podelil predsednik komisije za izobraževanje pri ZLD Prekmurje v prisotnosti predsednikov ZLD Prekmurje in ZLD Prlekija. Prisostvovali so tudi predsedniki lovskih družin prisotnih kandidatov.

Ob podelitvi spričeval so kandidati podpisali Zaprisego slovenskega lovca. Dogodek je popestrilo KUD Prekmurski rogisti.

Izjemen uspeh Sekcije oponašalcev jelenjega rukanja na Evropskem prvenstvu v Franciji

Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja je na 19. Evropskem prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja, ki je potekalo od 26. do 28. maja 2017 v Franciji, v konkurenci 12 držav in 36 tekmovalcev dosegla izjemen uspeh. 

Urban Košir je zasedel 2. mesto, Janez Podkrižnik 3. mesto in Simon Ferlinc 17. mesto, Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja pa je osvojila tudi ekipno 1. mesto (Marko Petretič – vodja delegacije, Urban Košir, Simon Ferlinc, Janez Podkrižnik in Ernest Kerčmar – mednarodni sodnik).

Iskreno čestitamo!

 

Umestitev rjavega medveda v šolski prostor Osnovne šole Tržič

V petek, 26.5.2017, je Osnovna šola Tržič organizirala tematski dan, posvečen Dnevu zemlje, ki je letos potekal  pod sloganom »Ekologija medsebojnih odnosov«, s ciljem vzgoje učencev za pozitiven odnos do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja. V okviru prireditve je podpredsednik Lovske zveze Slovenije, Ivan Malešič, ravnatelju Osnovne šole Tržič, Stanislavu Grumu, slavnostno predal dermoplastični preparat rjavega medveda (Ursus arctos).

Dogodku, ki so ga s kratkim kulturnim programom popestrili učenci OŠ Tržič, so poleg predstavnikov LZS in šole prisostvovali tudi nekateri domači lovci in drugi obiskovalci, med njimi tudi župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic. Prireditev je popestrila tudi razstava izvrstnih fotografij medveda v naravnem okolju, k so jih Osnovni šoli Tržič prav za to priložnost podarili člani Fotografskega društva Jesenice. Da je bil tematski dan na šoli res v znamenju medveda, je s predavanjem o značilnostih te živalske vrste za učence osmih razredov poskrbel strokovni sodelavec za ekologijo divjadi na LZS, Gregor Bolčina, svoje znanje o gozdnih živalih in tudi o medvedu pa je učencem drugega razreda v nadaljevanju delil član Lovske družine Tržič, Miro Dovžan.

Umestitev dermoplastičnega preparata manjšega rjavega medveda v šolski prostor je ob predhodno izraženem interesu vodstva osnovne šole Tržič omogočila Komisija mladi in lovstvo pri Lovski zvezi Slovenije. Po tistem, ko je Lovska družina Rakek  truplo s strani vlaka povoženega mladega medveda  radodarno odstopila v učne namene, je komisija v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Agencijo RS za okolje poskrbela za pridobitev potrebne dokumentacije in  prepariranje živali ter ne nazadnje z nasveti tudi za primerno umestitev preparata v šolski prostor. Tako je eksponat skupaj z informacijami, ki zadevajo opis in življenjske značilnosti te živalske vrste ter ne nazadnje tudi napotke za varno sobivanje z njim, odslej stalno na ogled v avli osnovne šole Tržič. S tovrstnim načinom predstavitve bo šola učencem in zainteresirani javnosti omogočila spoznavati pri nas živečo največjo zver in prispevala k spontanemu  pridobivanju znanja o tej veličastni živali. Čeprav na območju Tržiča medved ni stalen prebivalec, pa ga je v teh krajih  kljub temu mogoče občasno slediti ali celo videti na njegovih, že stoletja utečenih poteh, o čemer pričajo zapiski revirnega lovskega čuvaja Zdenka Primožiča iz LPN Kozorog Kamnik.

Takšen način predstavljanja delčka narave v šolskem okolju je plod odličnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalno ustanovo in lovsko organizacijo. Poleg Osnovne šole Tržič je Komisija mladi in lovstvo v okviru svojih aktivnosti doslej omogočila umestitev dermoplastičnega preparata mladička rjavega medveda v Osnovno šolo Dušana Muniha v Mostu na Soči in preparat vidre (Lutra lutra) v Osnovno šolo Stari trg pri Ložu.                                                                                                            

Predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS, Marko Mali

Fotografije: Lojzi Avsenik

V lovskem domu LD Dravinja-Majšperk potekala svečana podelitev spričeval novim lovkam in lovcem ZLD Ptuj-Ormož

Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož je v petek, 26. 5. 2017, na lovskem domu LD Dravinja-Majšperk podelila spričevala lovskim pripravnicam in pripravnikom, ki so v letošnjem letu uspešno opravili lovski izpit. Uspešnih je bilo 22 kandidatov izmed katerih so bile štiri lovke. Ob podelitvi so podpisali zaprisego slovenskega lovca.

Podelitev sta opravila predsednik ZLD Ptuj-Ormož, dr. Srečko Felix Krope, in predsednik izpitne komisije, mag. Emilijan Trafela, ki je tudi častni predsednik iste zveze. Slovesnost so popestrili tudi Rogisti zveze lovskih družin Ptuj Ormož.

Nove lovke in lovci so kasneje opravili tudi praktični del »lovskega ropota«, s čimer so teorijo tudi združili s prakso in podelitev končali v smislu starih lovskih šeg in običajev.

Pa jim zaželimo dober pogled, predavateljem pa hvala za opravljeno delo še eni, uspešni generaciji.

 

V Bohinju se je zaključilo 44. mednarodno srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov

Bohinj, 27. maj 2017 – V soboto, 27. maja 2017, je v Bohinju in okolici potekalo že 44. mednarodno srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Kar 34 skupin, od tega 18 skupin rogistov ter 16 pevskih zborov in skupin iz Slovenije, Hrvaške in Italije se je začelo zbirati že v jutranjih urah, po dopoldanskih sklopih nastopov na štirih različnih lokacijah in skupni vaji pa se je popoldne v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici začela sklepna slovesnost. Po topli dobrodošlici ter pozdravnih besedah organizatorjev, Lovskih rogistov Bohinj, in podžupana občine Bohinj, Jožeta Sodje, so zbrane nagovorili podpredsednik LZS, mag. Aleš Klemenc, predsednik ZLD Gorenjske, Peter Belhar, in predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS, Milan Tepej, nagovore predsednikov pa so dopolnjevali glasbeni nastopi pevcev in rogistov.

Tekmovalne skupine so že dopoldne nastopile na štirih različnih lokacijah. V Zadružnem domu Ribno so nastopili Prleški lovski rogisti, Slovenski lovski pevski zbor Doberdob, Šentjernejski rogisti, Lovski oktet Peca Mežica, Notranjski rogisti, Lovski pevski zbor ZLD Novo mesto, Rogisti Zeleni vrh Vuzenica in KD Domžalski rogisti. V Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici so nastopili Lovski rogisti Bohinj, Lovski pevski zbor Simon Jenko Medvode, Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke, KUD Prekmurski Rogisti, Pevsko društvo Prekmurskih lovcev, Društvo LPZ Zlatorog Vipava, KD LPZ Bele krajine, Rogisti ZLD Bele krajine, Hubertovi rogisti in LPZ Globoko. V Domu krajanov na Bohinjski Beli, kjer so se lokalni organizatorji iz Bohinjske Bele odrezali s tekočim potekom in do zadnjega kotička napolnjeno dvorano, so nastopili KUD Hoče Pohorski rogisti, Lovski pevski zbor Zasavje – Trbovlje, Rogisti LZ Maribor, Mješoviti lovački pjevački zbor Klana, Lovski pevski zbor LD Škale, Moški lovski kvartet Smrekovec, Lovski pevski zbor Dobrna, KUD Štajerski Rogisti in KUD Žužemberški rogisti. V Kulturnem domu v Stari Fužini pa so nastopili Rogisti LD Muta, Škofjeloški lovski pevski zbor, KUD Križevski rogisti, Rogisti LD Selca, Rogisti ZLD Ptuj – Ormož in Savinjski Rogisti. Zaradi nepredvidljivih dejavnikov so organizatorji program malenkosti prilagodili. 

Dopoldanskim nastopom je sledil ogled Blejskega jezera in gradu, kjer se člani Lovskega pevskega zbora LD Škale na veselje številnih obiskovalcev gradu niso mogli upreti akustiki grajske kapelice. Pod dirigentskim vodstvom zborovodkinje Metke Smirnov so v čudovitem ambientu zapeli kar dve skladbi, nad njihovim petjem pa so bili navdušeni tudi turisti z vseh koncev sveta. Ubrani glasovi so jih privabili v kapelico, nastop LPZ LD Škale so nagradili z iskrenim aplavzom, navdušenim turistom tako na grajskem dvorišču kot tudi v kapelici pa so zapele in zaigrale tudi ostale skupine.

Po odmoru za kosilo je sledila skupna vaja, nato pa še sklepni del prireditve, ki ga je s slovensko himno otvorila Godba Bohinj, ob spremljavi pevskih zborov in pod dirigentskim vodstvom Marka Žirovnika. Po uvodnem pozdravu organizatorjev srečanja, Lovskih rogistov Bohinj, je sledil skupni nastop rogistov s skladbo Pozdrav rogistov (J. Grlec) pod dirigentsko taktirko Martina Zupanca, nato pa je zbrane pozdravil podžupan občine Bohinj, Jože Sodja, ki sta ga pospremila skupni nastop pevcev s skladbo Lovska (F. Venturini) pod vodstvom dirigenta Franca Čufarja in skupni nastop rogistov s skladbo Bohinjski rogisti prihajajo (J. Grlec) pod vodstvom dirigenta Martina Zupanca.

Po topli dobrodošlici in pozdravnih besedah domačinov so zbrane nagovorili podpredsednik LZS, mag. Aleš Klemenc, predsednik ZLD Gorenjske, Peter Belhar, in predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS, Milan Tepej, nagovore predsednikov pa so dopolnjevali tudi glasbeni nastopi: skupni nastop rogistov s skladbo Žmitek Stojko (J. Grlec) pod vodstvom dirigenta Martina Zupanca, skupni nastop pevcev s skladbami Brakada (E. Gašperšič) in Triglav (J. Aljaž) ter skupni nastop pevcev in rogistov s skladbo Lovska (F. Gerbič) pod vodstvom dirigenta Franca Čufarja, Rogisti S pa so nastopili s skladbo Jagdstuck (F. Kastenhuber).

Predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS, Milan Tepej, je na srečanju slavnostno podelil priznanja Lovske zveze Slovenije skupinam, ki so z nastopom v Bohinju obeležila jubilejna sodelovanja na Srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Tako so člani KD Simon Jenko LPZ Medvode prejeli priznanje za petintrideseto, Rogisti ZLD Ptuj-Ormož za petindvajseto, LPZ ZLD Novo Mesto za peto, KD LPZ Bela Krajina za petintrideseto, Rogisti LD Selca za deseto, KD Križevski rogisti za petindvajseto, LPZ LD Dobrna za peto in Slovenski LPZ Doberdob za petintrideseto sodelovanje, za spodbudo in popotnico ob začetku poti pa je predsednik Komisije Rogistom ZLD Bele Krajine podelil priznanje za prvo sodelovanje. Predsednik Komisije se je s priznanjem zahvalil tudi Lovskim rogistom Bohinj, ki so prevzeli in izpeljali organizacijo 44. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, slednji pa so lepo gesto vrnili ter ob 11. mednarodnem Festivalu alpskega cvetja, ki prav te dni poteka v Bohinju, vpetim v organizacijo dogodka podarili čudovite aranžmaje suhega cvetja.

Po zaključnih besedah organizatorjev in sklepnem nastopu Godbe Bohinj z Bohinjsko himno je sledilo prijetno druženje, čestitke obiskovalcev pa so prejemali tudi Lovski rogisti Bohinj, ki letos praznujejo 20 let delovanja, in ZLD Gorenjske, ki letos praznuje 70 let delovanja.

Tradicionalni smučarsko-lovski veleslalom

Organizator tradicionalnega smučarsko-lovskega veleslaloma, LD Jezersko, sporoča, da so snežne razmere na ledeniku pod Skuto in Kranjsko Rinko za izvedbo tekme na naravnem snegu 4. junija 2017 (z začetkom ob 10. uri), dobre.

Ledenik pod Skuto in Kranjsko Rinko na Ledinah je najvzhodnejši  in najnižji alpski ledenik, ki je naravna znamenitost in naravni spomenik v pravem pomenu.

Mladi smučarji, planinci do 18. leta lahko tekmujejo brezplačno. Brezplačen je tudi prevoz  po tovorni žičnici, Kranjska koča bo odprta.

Vabljeni v gorsko-smučarski ledeniški biser Jezerskega!

Foto: Davo Karničar

V Pivki potekala svečana podelitev spričeval novim lovkam in lovcem Postojnsko-Bistriške ZLD in Notranjske ZLD

V petek, 19. 5. 2017, je v Pivki potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 30 novim mladim lovkam in lovcem Postojnsko-Bistriške ZLD in Notranjske ZLD, ki so ob tem podpisali tudi zaprisego slovenskega lovca.

V letošnji generaciji novih članic in članov lovske organizacije je kar 5 deklet. Eno izmed njih je na slovesnem dogodku spremljal tudi njen dedek, ki je tudi sam lovec in je ob tem svoji vnukinji zaigral na harmoniko in ponosno povedal, da je vnukinja že peti lovec v njihovi družini.

Termini predvajanja majske oddaje Dober pogled

Vabljeni k ogledu majske oddaje Dober pogled.

GTV-Gorenjska televizija

– v ponedeljek, 29.5.2017, ob 20:55

– v torek, 30.5.2017, ob 18:05

– v soboto, 3.6.2017, ob 22:05

– v nedeljo, 4.6.2017, ob 15:30  

– v petek, 7.6.2017, ob 23:00

 

VTV Velenje

– v torek, 30.5.2017, ob 20:50

– v sredo, 31.5.2017, ob 10:30

 

TV IDEA Murska Sobota

– v torek, 30.5.2017, ob 20:45

 

Vaš kanal Novo Mesto

– v sredo, 31.5.2017, ob 20:30

– v četrtek, 1.6.2017, ob 22:00

– v nedeljo, 4.6.2017, ob 19:30

 

ATM Kranjska Gora

– v soboto, 27.5.2017, ob 20:00

 

Televizija Ptuj

– v soboto, 27.5.2017, ob 21:00

– v nedeljo, 28.5.2017, ob 10:00

 

Tv Tmin

– v torek, 30.5.2017, ob 20:20

Program 44. mednarodnega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov

Vabljeni v ogledu celotnega programa 44. mednarodnega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov.

Celotni program srečanja:

CELOTNI PROGRAM, 44. SRECANJE LPZR.pdf

Vabila na posamezne sklope nastopov:

Vabilo nastopi RIBNO.pdf

Vabilo nastopi BOHINJSKA BISTRICA.pdf

Vabilo nastopi BOHINJSKA BELA.pdf

Vabilo nastopi BOH. JEZERO, STARA FUZINA.pdf

Vabilo na sklepni dogodek srečanja:

VABILO NA 44. SRECANJE LPZR.pdf

Vabilo na 44. mednarodno srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov

Vljudno vabljeni 44. mednarodno srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov.

Celotni program srečanja:

CELOTNI PROGRAM, 44. SRECANJE LPZR.pdf

Vabila na posamezne sklope nastopov:

Vabilo nastopi RIBNO.pdf

Vabilo nastopi BOHINJSKA BISTRICA.pdf

Vabilo nastopi BOHINJSKA BELA.pdf

Vabilo nastopi BOH. JEZERO, STARA FUZINA.pdf

Vabilo na sklepni dogodek srečanja:

VABILO NA 44. SRECANJE LPZR.pdf

Aktualno: »Ne dotikaj se me, moja mama ni daleč!«

Obiskovalce narave opozarjamo, da ravno v teh dneh srne polegajo svoje mladiče in jih, med tem ko iščejo hrano, pustijo same na travniku. Nekateri ljudje zato mislijo, da gre izgubljene oz. osirotele mladiče in jih dobronamerno vzamejo v oskrbo. Ne vedoč, da s tem ne le kršijo predpise, ampak tudi povzročijo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v naravo, srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več.

Srne polegajo mladiče v drugi polovici maja in v začetku junija, večinoma na travnikih. V začetku srne mladiče, dokler jim še niso sposobni slediti, odložijo v visoko travo ali v drugo kritje in jih poiščejo le ob dojenju. Srnin mladič je v tem času brez vonja in tako pretežno varen pred plenilci in psi. Pred nevarnostjo mladiče varujeta predvsem varovalna obarvanost in močan nagon pritajitve. Čeprav morda mladiček deluje izgubljeno in nebogljeno, je njegova mama nekje v bližini. Pomembno je, da se mladičev ne dotikamo, saj jim s tem zmanjšamo možnost vrnitve v naravo – če ga po enem dnevu, najkasneje dveh, vrnemo tja, kjer smo ga našli, ga bo srna morda še sprejela, kasneje nič več. Čeprav takšna žival morda v ujetništvu (kar po naši zakonodaji tako ali tako ni dovoljeno) preživi, pa se večina takih zgodb konča žalostno. Nebogljeno bitje potrebuje predvsem mir, da odraste.

Ne dotikaj se me, moja mama ni dalec.pdf

Vabilo LD Braslovče na tradicionalno meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje

Lovska družina Braslovče vabi na tradicionalno meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje v počastitev praznika dneva državnosti, v nedeljo, 25. 6. 2017, s pričetkom ob 9.00 uri  na strelišču Boštunovec, Povrh 83, Braslovče.

Vabilo na tradicionalno meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje in druženje v počastitev praznika dneva državnosti je objavljeno na spodnji povezavi:

Vabilo na strelsko tekmovanje, 25.6. 2017, LD Braslovče.pdf

Aktualno: Previdnost pri košnji

Dandanes je zgodnja košnja glavni razlog, da s travnikov izginja večina talnih gnezdilcev. Kosilnice in drugi hitri kmetijski stroji za spravilo trave in sena uničijo večino gnezd in legel na tleh. Posledice lahko občutno zmanjšajo naprave, nameščene na strojih, ter način košnje. Kadar lovci pred košnjo s šolanim psom nekajkrat preiščejo travnik, se večina živali zaradi vznemirjanja raje umakne na druga mesta.

Če pa mladiče najdemo, jih lahko varno prenesemo na rob travnika. Pri tem pazimo, da se ne navzamejo vonja po ljudeh, za kar je posebno občutljiva srnjad. Zato se jih ne smemo dotikati z nezaščitenimi rokami in lahko rešimo marsikaterega mladiča. Kmetovalce prosimo, naj ne gnojijo in škropijo robov travnikov in njiv. Če je le mogoče, taka mesta kosijo le vsako drugo leto. Košnja naj bi potekala iz sredine travnika navzven, da imajo živali možnost umika. Pazljivi morate biti tudi ob vodotokih in jarkih, ki naj bodo zaraščeni vsaj po enem bregu. Ob upoštevanju vsega naštetega in ob zadostni površini mejic in remiz, enakomerno umeščenih v kmetijski prostor, bomo divjadi dali večjo možnost preživetja.

Aktualno: Pse na povodce

Da je pes najboljši človekov prijatelj, ki ga spremlja že od nekdaj, je splošno znano. V naravi pa se morata oba, človek in pes, obnašati naravi prijazno. Vodnikom svetujemo, naj imajo pse na vrvicah, naj hodijo po poti ter naj ne vznemirjajo divjadi in drugih živali. To je treba še posebno upoštevati v času valjenja, kotenja in vodenja mladičev. Tedaj ne raziskujte bregov potokov, grmišč in zaraščenih območij, travnikov in gozdov, saj je na takih območjih veliko večja verjetnost, da boste motili živali. Območja, kjer je nemir, živali zapustijo in se nerade vračajo nazaj. Preganjana divjad in druge živali lahko zaidejo na cesto, kar je za živali največkrat usodno.

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Sektor za zdravje in dobrobit živali) 10. maja 2017 pričenja s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja<http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2017/Steklina/obmocje_orv.jpg),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

O bolezni:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/o_steklini/

O akciji cepljenja lisic proti steklini: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/cepljenje_lisic_proti_steklini/

Informacijski in promocijski material

Zgibanke in plakati:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/informacijski_material/

Animacije in spoti

Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija: https://www.youtube.com/watch?v=OQ-Xfu3-dsE)

Cepljenje lisic proti steklini (kratek poučen film)

Cepljenje psov (otroška: https://www.youtube.com/watch?v=wGDEoG8Mn2U, splošna: https://www.youtube.com/watch?v=vi5dZVqy8BM, TV: https://www.youtube.com/watch?v=h_udmgSHJAw)

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 28. aprila 2017, ne bo poslovala. Hvala za razumevanje in lovski zdravo!

Strokovna služba sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 28.4.2017, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

9. Slovenski lovski dan: »Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava med Slovenijo in tujino«

V soboto, 22. aprila 2017, je Strokovno-znanstveni svet Lovske zveze Slovenije v okviru 10. mednarodnega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni pripravil 9. Slovenski lovski dan, strokovni posvet, ki je letos potekal na temo »Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava med Slovenijo in tujino«, s predavatelji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Več kot 160 udeležencev posveta sta pozdravila gostitelj, predsednik uprave Pomurskega sejma, Janez Erjavec, in predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, prireditev pa je povezal dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije.

»Cilj Slovenskega lovskega dne je ves čas zagotavljati, da je lovska organizacija učeča se družba, ki deluje na strokovnih temeljih in ne na špekulacijah ali premisah, ki niso z ničimer podprte. Obenem pa je cilj tega strokovnega posveta tudi, da se podatki, ki so rezultat raziskovalnega dela – tudi s pomočjo lovcev in vseh, ki jih upravljanje s populacijami divjadi zanima – prenesejo lovcem, kot končnim uporabnikom, in tudi načrtovalcem. Zato smo veseli, da je bilo, za razliko od lanskega leta, prisotnih kar nekaj načrtovalcev Zavoda za gozdove Slovenije, kar je razumeti, da si očitno želijo komunicirati, da si na nek način želijo naučiti se nekaterih stvari tudi od lovcev. Naučijo pa se lahko le tako, če so prisotni, če se ponovno vsi skupaj pogovarjamo in ustvarjamo zgodbo o uspehu, ki pa je z ignoranco ne more biti,« je povedal predsednik Strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije, dr. Boštjan Pokorny.

»Namen prvega sklopa predavanj je bil vsebinsko odzvati se na aktualne razmere, na nepotreben konflikt med načrtovanjem in upravljanjem, ker se ne sledi zakonskim normam in ustaljeni praksi, predvsem pa, ker se ne sledi komunikaciji na lokalnem nivoju, torej tam, kjer bi se moralo, temveč željam, pobudam in direktivam iz centrale. To lovska organizacija seveda težko sprejema, kar posledično vodi do tega, da se je dosedanji korekten odnos v smislu postavljanja skupnih ciljev in skupnih upravljavskih akcij, porušil. Slovenski lovski dan predstavlja torej reakcijo na to, in sicer z zagotavljanjem oz. ponujanjem pomembnih strokovnih dejstev in podatkov, zakaj je to narobe. Drugi sklop predavanj je bil namenjen upravljanju in predstavitvi stanja drugih vrst, ne le parkljarjev, kot sta denimo volk in bober, torej drugih pomembnih vrst vseh kopenskih ekosistemov, ki lovsko organizacijo pomembno tangirajo, zato je pomembno, da se lovski javnosti predstavi tudi stanje teh populacij. Zadnji sklop predavanj pa je bil namenjen upravljanju s prostorom, zlasti v severovzhodnem delu Slovenije, kjer je problem degradacija prostora, kjer so monokulture in njivske površine, kjer ni ustreznih obmejkov, mejic oz. remiz in posledično ni ustreznih pogojev za malo divjad. Tukaj so zelo veliki vplivi različnih dejavnosti v prostoru, ki slabijo ekosistemske danosti, zato je smiseln premislek o oblikovanju pametne politike upravljanja,« je vse tri sklope zanimivih predavanj strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije strnjeno povzel dr. Pokorny.

Na letošnjem posvetu je bilo osvetljeno stanje in upravljanje populacij divjadi v Sloveniji v širšem evropskem kontekstu, tj. primerjalno s stanjem v nekaterih drugih državah. Predstavljeni so bili izzivi in priložnosti, s katerimi se – podobno ali morda drugače kot drugje – srečujemo pri upravljanju populacij divjadi pri nas. V delu javnosti, ki teži k spremembi obstoječega sistema, se namreč pogosto sliši: v tujini pa je tako, tam je bolje, tam je… In kako je tam zares? Lahko na stanje in dogajanje v populacijah in o vplivih divjadi na okolje res sklepamo ter sprejemamo odločitve zgolj na osnovi opazovanj v lastnem vrtu oz. lovišču, ki ga morda edinega poznamo? Ali pa je morda bolj smiselno, da uporabimo številne podatke neprecenljive vrednosti, ki jih na območju celotne države zbirajo slovenski lovci, te podatke ustrezno strokovno obdelamo, najnovejša strokovno-znanstvena spoznanja pa nato prenesemo v upravljavski proces? Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja so podali številni slovenski in tuji strokovnjaki s področja lovstva ter raziskav divjadi.

Priloženo si lahko preberete tudi gradivo z izvlečki predavanj 9. Slovenskega lovskega dne: Gradivo 9. Slovenski lovski dan.pdf

Na spodnjih povezavah pa so na ogled tudi predstavitve, ki so bile prikazane slušateljem 9. Slovenskega lovskega dne:

Ivan Kos, Ali navadni jelen (jelenjad) ne sodi v nase gozdove.pdf

Hubert Potocnik, Bostjan Pokorny, Prednosti in slabosti sedanjega upravljanja z divjim prasicem v Sloveniji.pdf

Katarina Flajsman, Evropska srna (srnjad) v Evropi, pregled nacinov upravljanja z vrsto in primerjava s Slovenijo.pdf

Dragan Gacic, Stanje in upravljanje parkljaste divjadi v Srbiji, pri nas bi jih naselili, pri vas pa ….pdf

Krunoslav Pintur, Upravljanje z divjim prasicem na Hrvaskem.pdf

Ursa Flezar, Klemen Jerina, Izbor najustreznejsih metod za ocenjevanje stevilcnosti prostozivecih pakrkljarjev.pdf

Gorazd Vengust, Diana Zele, Nadzor bolezni pri prostozivecih zivalih na slovenskem, evropskem in svetovnem nivoju.pdf

Tomaz Skrbinsek, Spremljanje stanja in dinamike populacije volka v Sloveniji – kje smo in kam gremo.pdf

Jernej Zupancic, Lokalni vodni viri v lovski praksi – slovenski in tuji primeri.pdf

Rajko Bernik, Prostoživeče živali in kmetijski prostor.pdf

Vesna Zupanc, Spremembe v slovenskem kmetijskem prostoru in habitatih.pdf

Miran Dakovic, Srecko Felix Krope, Koliko je vredno zivljenje v mejicah.pdf

Služba za odnose z javnostmi, Lovska zveza Slovenije

Ponovni javni poziv Lovska kultura 2017: dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije objavlja ponovni javni poziv Lovska kultura 2017 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega ponovnega poziva je dostopna na spodnjih povezavah. Vse dodatne informacije lahko dobite tudi po telefonu 01/ 24 10 916 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ponovni javni poziv Lovska kultura 2017 začne teči 1. maja 2017, rok za prijavo na ponovni javni poziv je 10. junij 2017.

Ponovni javni poziv Lovska kultura 2017

Prijavni obrazci JP2017

Merila JP2017

Poročilo o izvedenih projektih 2017

 

Termini predvajanja aprilske oddaje Dober pogled

GTV-Gorenjska televizija

– v sredo, 26. aprila 2017, ob 21.00,
– v četrtek, 27. aprila 2017, ob 18.00,
– v soboto, 29. aprila 2017, ob 22.00,
– v nedeljo, 30. aprila 2017, ob 15.30,
– v ponedeljek, 8. maja 2017, ob 22.00 in
– v torek, 9. maja 2017, ob 19.00.

VTV Velenje
– v torek,25.4.2017 ob 20:50
– v sredo, 26.4.2017 ob 10:30

TV IDEA Murska Sobota
– v torek, 25.4. ob 20:45

Vaš kanal Novo Mesto
– v sredo, 26.4. ob 20:30
– v četrtek, 27.4. ob 22:00
– v nedeljo, 30.4. ob 19:30

ATM Kranjska Gora
– v soboto, 29.4. ob 20:00

Televizija Ptuj
– v soboto, 29.4. ob 21:00
– v nedeljo, 30.4. ob 10:00

Tv Tmin
– v torek, 25.4. ob 20:20

Vabilo in program za 9. Slovenski lovski dan

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS organizirata že 9. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Na letošnjem posvetu bomo osvetlili stanje in upravljanje populacij divjadi v Sloveniji v širšem evropskem kontekstu, tj. primerjalno s stanjem v nekaterih drugih državah. Predstavili bomo izzive in priložnosti, s katerimi se – podobno ali morda drugače kot drugje – srečujemo pri upravljanju populacij divjadi pri nas. V delu javnosti, ki teži k spremembi obstoječega sistema, se namreč pogosto sliši: v tujini pa je tako, tam je bolje, tam je… In kako je tam zares? Lahko na stanje in dogajanje v populacijah in o vplivih divjadi na okolje res sklepamo ter sprejemamo odločitve zgolj na osnovi opazovanj v lastnem vrtu oz. lovišču, ki ga morda edinega poznamo? Ali pa je morda bolj smiselno, da uporabimo številne podatke neprecenljive vrednosti, ki jih na območju celotne države zbirajo slovenski lovci, te podatke ustrezno strokovno obdelamo, najnovejša strokovno-znanstvena spoznanja pa nato prenesemo v upravljavski proces? Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja bodo podali številni slovenski in tuji strokovnjaki s področja lovstva ter raziskav divjadi.

Posvet bo v soboto, 22. aprila 2017, in sicer v sklopu 10. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri.

Program posveta je priložen v nadaljevanju; verjamemo, da vas bo vsebina pritegnila.

Vljudno vabljeni!

Vabilo_Lovski dan 2017_22.4.2017.pdf

Objava sprejetih sklepov 55. nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 55. nujni seji 5. 4. 2017 ob obravnavi točke dnevnega reda “Seznanitev z razlogi za povečanje odstrela jelenjadi za leto 2017” sprejel naslednje sklepe: sklepi odboraDZ_55nujna_5 4 2017 (2).pdf

Na spodnjih povezavah objavljamo posnetek 55. seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (TV SLO 3):

1. del

2. del

 

Podpora LUTRE, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine, Lovski zvezi Slovenije proti načrtovanemu odstrelu jelenjadi

Na poziv Lovske zveze Slovenije drugim nevladnim organizacijam in slovenski javnosti, da podprejo legitimne zahteve LZS za prekinitev diktata kapitala v škodo prostoživečih živali in gozdnih ekosistemov ob sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto, se je odzvala nevladna organizacija za varstvo narave z delovanjem v javnem interesu, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. Z njihovim dovoljenjem spodaj objavljamo njihovo podporo:

Ni prostora za divje živali

Marjana Hönigsfeld Adamič,

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Letni lovsko upravljavski načrti za leto 2017 so pripravljeni, le še potrditi jih je potrebno. Samo še nekaj dni preostane – kot da ne bi že leta naprej vedeli, kdaj se pripravljajo in sprejemajo načrti, je vedno dirka ves marec. Osnutek načrta določi strokovni svet območnih enot Zavoda za gozdove, po javni predstavitvi osnutka (v 14 dneh po vseh lovsko upravljavskih območjih) taisti strokovni svet določi predlog, nato pa na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ta predlog sprejmejo. Namenoma izpisujem vse kratice, kajti načrti morajo biti pred tem javno razgrnjeni, kar pomeni, da ima o načrtovanem odstrelu pravico (in dolžnost) odločati javnost, seveda zainteresirana, ki pa ni nujno domača s stotinami kratic, ki si jih nenehno izmišljuje in jih spreminja kmetijsko-gozdarska zakonodaja (da, berete v pravilnem vrstnem redu, kmetijstvo najprej!). Tako smo hočeš nočeš dobili LUOje, OZULe in podobne nesrečne, večinoma nepotrebne reči, s katerimi javnost ne ve, kaj početi (večkrat pa tudi stroka ne), kazno pa je, da so namenjene manipulaciji in »lovu v megli«. Tako se lahko kmetijsko-gozdarski lobi igra boga, ne da bi priklical nadse oblake naravovarstvene zakonodaje in organov.

Kdo vse je javnost, ki bi morala dobiti jasen vpogled v načrtno pobijanje živali, ki so naše narodno bogastvo, je pravzaprav znano, vendar ne tudi upoštevano. Aarhuška konvencija je za nekatere odgovorne predstavnike kmetijsko-gozdarskega lobija še vedno neznanka, saj na predstavitve vabijo vse mogoče organizacije, ki z lovstvom nimajo zveze in se predstavitev ne udeležujejo (tako se vnaprej znebijo nergačev, ki ne bi bili zadovoljni s predlogom odstrela), tistih z delovanjem v javnem interesu, ki bi morale biti obveščene, pa ne vabijo.  Lovci, to je armada 24 000 oboroženih vernikov/izvrševalcev ukazov božje besede, pa nemočno čakajo. Res je, da nekateri med njimi uživajo v neposrednem dejanju lova in prav na te cilja božja beseda.

Toda lovstvo je vse kaj več kot streljanje. Vsaj moralo bi biti tako. Prepričana sem, da zelo kmalu tudi bo, kajti mera pobitih živali je polna. Tudi lovska organizacija, stara kot je in nekdaj zgled za vso Evropo,  je namreč nevladna, prostovoljska in ljubiteljska. Lovci so doslej jadikovali nad previsoko zastavljenim načrtom odstrela, ki ga iz različnih razlogov niso mogli uresničiti. Vendar so se večinoma potrudili in izpolnili »plane«. Do letos jim še ni prišlo na misel, da bi lahko rekli NE, tega nočemo! NE, ker ne bomo v prostem času in za svoj denar streljali vsega, kar nam pride na pot. NE, ker nismo programirani morilci! NE, ker ne bomo stregli kmetijsko-gozdarskemu lobiju, ki ima v mislih (in načrtih) samo maksimalne dobičke in nikakor ne trajnostnega razvoja! Še manj upošteva mnogo-namensko vlogo gozda, ki je – ne nazadnje, kot večinoma in če sploh navajajo načrtovalci – habitatna, torej je naraven življenjski prostor rastlin in živali veliko prej, kot je naša njiva za pridelovanje lesa. Žal je potrebno ob tem reči kakšno pikro tudi na račun izobraževanja, predvsem na naši Biotehniški fakulteti, kjer gozdarji, agronomi in živinorejci, od koder se večinoma rekrutirajo kadri na ministrstvih, javnih zavodih in drugih organih v njihovi sestavi, bore malo ali nič (in še to aplikativno) slišijo o divjih živalih, o njihovi ekologiji in naravnih ekosistemih, katerih del so. Ta del znanosti je, razen za redke izjeme, rezerviran za biologe, ki pa jih bomo v procesih odločanja o gospodarjenju z ekosistemi zaman iskali.

Zato smo tu nevladne organizacije na varstvo narave, glas vpijočega v puščavi, glas jelenov, srnjakov, zajcev in kun, ki nič ne vedo, kaj jih čaka, ki jih nihče nič ne vpraša in ki nimajo pravice glasovanja, čeprav gre za njihovo usodo. »Zahtevamo manj parkljarjev na kmetijskih površinah, pa še odstrel vran in kun. To je najmanj«, je pribil predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice na predstavitvi načrta za pomursko lovsko upravljavsko območje zadnje dni marca. Kaj, za božjo voljo, pa so mu kune storile žalega? Ali morda razlikuje belico od zlatice? Ali morda kune ne pospravijo vseh glodavcev v žitnih silosih in na domačih skednjih veliko bolj učinkovito od mačk? Kjer so kune, je tudi njihov plen…

Vizija kmetov in kmetijcev je obdelovalna zemlja brez živali – brez vsake živali, da bo razumljivo. Na polju je dobrodošel samo traktor – več, največ traktorjev. Pa ne gre za pridelavo hrane, te imamo dovolj. Gre izključno za dobiček – in za subvencije, seveda. Škodljivce na kmetijskih rastlinah pobijejo z biocidi, strupi, zaradi katerih poginejo še tiste preostale vrste, ki bi prsti koristile, da o ptičih ne izgubljamo besed. Divjad, od šoje prek jazbeca do jelena in še vse vmes, nima na kmetijskih površinah kaj iskati. Ampak tudi v gozdu ne, pravijo gozdarji, saj tam pridelujemo hlode in deske. V gozdu je lahko le gozdar, harvester in tovornjak. Kje bodo torej živele živali, katerih dom je gozd, gozdni rob, travne jase? Nikjer. Ni prostora za divje živali, je ugotavljal že prof. Grzimek – ampak za Afriko, ne Evropo. Torej morajo pred strelski vod, ni druge. Tu pa, hvalabogu, naletimo na oviro, kajti strelski vod je prostovoljski…

Pa poglejmo, kaj predvideva letošnji načrt. Nič manj kot 3 do 25 % višji odstrel v primerjavi z lanskim letom, ko je bil tudi visok in višji od predlanskega. V Sloveniji bi tako letos pobili 8.895 jelenov in košut. Za lažjo predstavo, travnik, na katerega bi spravili vse te mogočne živali, bi moral obsegati slaba 2 hektara ali nekaj več od 71 nogometnih igrišč – če bi živali dodobra nagnetli! Absurd tega računa je, da nihče ne ve, koliko bi jih ostalo, kajti načrtovalci ne operirajo s številčnostjo današnje populacije, ampak računajo odstotke glede na ocene. Le-te pa so plod gromozansko strokovnih analiz o poškodovanosti gozdnega drevja, pri čemer ne upoštevajo ne spremenjenih ekoloških in družbenih razmer, ne suš, ne lubadarja, ne žledoloma, tudi ne sprememb kultur na kmetijskih površinah, kaj šele sprememb, ki jih gozdarji sami povzročajo v gozdnem okolju. Vsi ti in še številni drugi dejavniki v naravi namreč vplivajo na prehrano rastlinojedih živali. Objedenost pa je, tako trdijo, večja od prejšnjih let in pika. Pri tem celo priznavajo, da je škode (zanimivo, da škoda nima množine, gozdarji pa jo venomer »množijo«) na poljščinah manj, manj pa je tudi povozov divjadi na cestah. Kaj neki to kaže? Da smo dali ovce čuvati volku?

V Poročilu o stanju objedenosti mladja v Sloveniji (pripravil Zavod za gozdove) beremo: »Podatki kažejo, da so nekatere drevesne vrste bolj, druge pa manj priljubljene pri divjadi. Priljubljene drevesne vrste izkazujejo močnejšo objedenost že pri nizkih gostotah divjadi, nasprotno pa nepriljubljene vrste izkazujejo močnejšo objedenost šele pri višjih gostotah divjadi.« Logika je podobna zajčji iz ljudske pravljice Veliki in mali zajec: veliki zajec je pojedel velik koren, mali pa majhnega. Obravnava divjadi kar počez, kot bi bila ena sama vrsta, kaže na strokovnost študije, od katere je odvisno na tisoče živalskih življenj. Težava je v tem, da ima jelenjad (ena vrsta divjadi) raje »plemenite vrste listavcev« (le kje se je vzela ta kategorija drevja v študiji, ki bi morala nepristransko obravnavati vse vrste?) kot kakšne gospodarsko manj vredne vrste oz. teh zadnjih niti ne popisujejo. Med iglavci pa si najraje privošči jelko, seveda, če tam sploh raste. Z drugimi besedami, okus divjadi se je premaknil od iglavcev nekoliko bolj k listavcem in to »plemenitim«, kar najbolj boli. In če že morajo biti iglavci, potem raje jelka kot kaj drugega. Saj mi tudi raje jemo čokolado kot repne olupke, kajne?

Goričko, ki je tako zavarovano območje (krajinski park) kot območje Natura 2000 pa tudi SPA (za ptice), skratka, prepoznano kot izjemno biotsko pestro in krajinsko raznoliko območje, beleži največjo porast objedenosti gozdnega mladja od leta 2010 do 2014. In vendar je stanje gozdnega mladja po podatkih popisa ugodno. Goričko je del pomurskega lovsko upravljavskega (ne gojitvenega, kot nekdaj!) območja, v katerem so za letos predvideli odvzem 760 jelenjadi. In vendar število prijavljenih škodnih primerov, ki jih povzroči divjad (na obdelovalnih površinah, ne v gozdu) od leta 2012 do 2016 nikakor ne narašča – nasprotno, manj jih je. Čemu lahko pripišemo zmanjšanje? Večjemu razumevanju za živali med lastniki obdelovalne zemlje (zelo težko verjetno), spremenjenim razmeram v kulturni krajini ali v gozdu, manjši številčnosti divjadi, odvračanju divjadi s polj ali še čemu drugemu? O tem lovsko upravljavski načrti molčijo. Pač pa »odvzem« (zelo lep izraz za streljanje, ki mu prištejemo še izgube na prometnicah in morebiten pogin) srnjadi in še bolj jelenjadi vsako leto narašča, pri divjih prašičih pa precej upada, čeprav ta vrsta divjadi povzroči največ škode. Narobe svet? Ne, narobe študija, ki ne upošteva vseh naravnih in človeških dejavnikov, ki vplivajo na živalske populacije.

Načrt odvzema srnjadi (to je odstrel, ki bo zmanjšan za izgube – največ v prometu -, ki so v zadnjih petih letih skupaj štele le nekaj manj kot 4000 živali) za leto 2017 v pomurskem LUO predvideva 4400 srn, srnjakov in mladičev, kar je 13 % več od povprečja zadnjih petih let.

Pri jelenjadi so izgube, to pomeni trki v prometu, bistveno nižje od odstrela, na leto med 31 in 39 živali. Toda odstrel vsako leto narašča, od 500 živali leta 2012 na 700 primerkov lani, načrt odvzema za letos pa predvideva 760 živali, kar je 21 % več od povprečja zadnjih petih let. Pri tem v načrtu niti z besedo ni omenjena panonska jelenjad, naša edina genetsko avtohtona jelenjad, ki je prilagojena razmeram v panonskem svetu, zato so populacije precej stabilne. Te živali bi morali posebej varovati, saj politiki neprestano prisegajo na varovanje biotske pestrosti, to pa nam zapoveduje tudi evropska in domača zakonodaja. Toda biotska pestrost je prikladna fraza iz evropskega slovarja, s katero si gradijo svoj politični portfelj, zelo redki pa jo tudi razumejo in še redkejši za ohranjanje kaj storijo. Zakaj torej takšen krvni davek? Razlog je škoda v kmetijskem prostoru in poškodovanost gozdnega mladja, torej naravna hrana jelenjadi. – Kaj pa naj jedo in kje naj živijo, če jim življenjski prostor zaseda kmetijstvo in gozdarstvo s prevelikimi apetiti in nezmožnostjo dogovarjanja z varstvom narave? Tu pride na vrsto subjekt, ki to varstvo narave predstavlja, to je Zavod za varstvo narave RS, strokovna akademija Ministrstva za okolje in prostor, ki se z drugimi vrstami kot zavarovanimi – in še najraje s tistimi iz seznama Natura 2000 – sploh ne ukvarja. Schindlerjev seznam torej? Če si na seznamu, boš v vsakem primeru rešen, če nisi, boš ustreljen! Koliko časa bo še moralo preteči, da bo jelenjad, »Edelhirsch«, torej plemeniti jelen (ki malo spominja na plemenite listavce) dočakala to čast? Bo takrat že prepozno? Jeleni so velike živali, s puško jih je v neverjetno kratkem času mogoče pokončati do zadnjega, kar je zgodovina dokazala že večkrat.

Imeli smo zakon, Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (1976). Varstvo je bilo na prvem mestu, lov na zadnjem. Danes imamo Zakon o divjadi in lovstvu. Je treba še kaj dodati? Da, upravljanje z divjadjo oz. s populacijami, kajti streljanje je postalo – upravljanje. Domišljamo si, da lahko vse na tem svetu upravljamo ljudje. Pa še sebe ne znamo.

Vizija Mednarodne organizacije za varstvo narave, njene Komisije za varstvo vrst (IUCN/SSC) je »Pravičen svet, ki ceni in ohranja naravo s pozitivnimi dejanji, da bi zmanjšal izgubljanje raznolikosti življenja na Zemlji.« Skrajni čas je, da vse žive vrste združimo v enem ministrstvu, ministrstvu za naravo, ki naj poskrbi za ustrezno varstvo vseh: nekatere zaupa lovcem, druge poklicnemu varstvu narave, tretje čebelarjem itn. Vendar naj bodo vsi zavezani istim ciljem ohranjanja vrst in njihovega življenjskega okolja – habitatov. Slovenska narava, znana po izjemni pestrosti in lepoti, si to zasluži.

Načrtovalci imajo srečo, da cenjenega strokovnjaka za našo divjad Antona Simoniča ni več med nami. Pošteno bi jih slišali in, kolikor se spomnimo njegovih nastopov, ne bi prav nič izbiral besed. Upravičeno. Padlo bo še precej dreves in živali, da se bodo gozdarji, ki smo jim v varstvo zaupali naše gozdove z vsemi živimi bitji v njih, naučili »razmišljati kot gora« (Thinking Like a Mountain), kakor je v svojem pretresljivem eseju s tem naslovom zapisal veliki ameriški gozdar in mislec Aldo Leopold.

Obisk poslancev Državnega zbora, Žana Mahniča in Tomaža Lisca, na Lovski zvezi Slovenije

V torek, 4. aprila 2017, sta sedež Lovske zveze Slovenije obiskala poslanca Državnega zbora Republike Slovenije in člana poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Žan Mahnič in Tomaž Lisec, slednji tudi predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru.

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo, izr. prof. dr. Ivan Kos, ter raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL, član SZS in KUD LZS, dr. Hubert Potočnik, so poslancema ob sprejemu predstavili delovanje Lovske zveze Slovenije, se dotaknili teme posvetov o sobivanju divjadi in ljudi, ob aktualni razgrnitvi letošnjih načrtov, ki že drugo leto po vrsti predvidevajo drastična povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, pa so poslanca Mahniča in Lisca opozorili na nestrokovne podlage pri sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto ter na dolgoročne posledice predvidenega povišanega odstrela jelenjadi, ki ima lahko za populacijo jelenjadi nepopravljive posledice.

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj javno podpisala Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

V sredo, 5. aprila 2017, je Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije, na novinarski konferenci na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani javno podpisala Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave. V skupini sodeluje tudi Zveza tabornikov Slovenije, ki se je na novinarski konferenci s podpisom uradno pridružila Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

Ministrstvu za okolje in prostor se s Predlogom za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave predlaga vzpostavitev instituta varuha narave, ker predstavniki Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj menijo, da obstaja potreba po neodvisnem institutu za varovanje koristi narave, kot jih opredeljuje obstoječa zakonodaja. Glede na pravno podlago, ki jo ponuja 159. člen Ustave RS Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj predlaga, da se vzpostavi institut varuha narave kot samostojni institut varuha okolja in narave.

Predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, je uvodoma predstavil delovanje skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ustanovljene leta 2009 na pobudo Lovske in Ribiške zveze Slovenije, pozneje so se pridružile še Planinska, Turistična, Čebelarska in Kinološka zveza Slovenije, na današnji novinarski konferenci pa uradno tudi Zveza tabornikov Slovenije. Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki šteje več kot 200 tisoč članov, že od leta 2011 sodeluje na področju trajnostnega razvoja ter skupnega prizadevanja za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar posledično pomeni tudi ohranjanje naravne sestave združb v sklopu teh ekosistemov.

Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave je nastal na Planinski zvezi Slovenije, vse organizacije pa želijo s to pobudo določiti, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se lahko vsak državljan v Sloveniji udeležuje planinskih pohodov, čebelarjenja, lova in drugih aktivnosti v naravi. S tem institutom se želi vzpostaviti glas narave, ki se sama ne more braniti pred vsemi posegi in aktivnostmi v njej, hkrati pa bo varuh narave lahko tudi ogledalo vsem organizacijam, ki izvajajo aktivnosti v naravnem okolju, ter bo pomagal pri opozarjanju na nepravilnosti v naravi in težave, s katerimi se srečujemo pri svojih dejavnostih.

»Pobuda, s katero želimo izoblikovati varuha narave, ki jo bomo podpisali in naslovili na Ministrstvo za okolje in prostor, da bi v Zakon o ohranjanju narave dala tudi inštitut varuha narave, je prava pot – podobne rešitve so poiskali tudi v tujini –, da najdemo nekoga, ki bo v imenu tistih, ki ne morejo skrbeti za svoje okolje, torej prebivalcev gozda, poskrbel za to, da bo tam mir in da se bomo lahko vsi svobodno gibali po gozdu in ga uporabljali,« je poudaril mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, ki je skupino vodil do konca marca. »Varuhinja človekovih pravic varuje naravo skozi prizmo pravice človeka do lepega, zdravega okolja, neokrnjene narave, tudi vode, mi pa želimo varovati tistega, ki ni varovan – to je žival, ki ima pravico do svojega življenjskega prostora. Skozi to prizmo je zrasla in se razvijala ideja o varuhu narave,« ga je dopolnil novi predsedujoči, dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, je povabil tajnika ZTS Matica Stergarja, da se Zveza tabornikov Slovenije s podpisom uradno pridruži Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Sledil je javni podpis Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave s strani predstavnikov članic Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

Javnemu podpisu Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave ter pristopnemu podpisu Zveze tabornikov Slovenije je sledila kratka predstavitev aktualnih tem vsake izmed organizacij članic Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj:

Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije, Matej Planko, je v imenu Planinske zveze Slovenije, ki aktivno deluje na področju planinarjenja in tudi turnega kolesarjenja in se zato pri svojem delu pogosto srečuje z Zakonom o ohranjanju narave, znova opozoril na problematiko vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, saj je oktobra 2016 na Ministrstvo za okolje in prostor RS naslovila pobudo, na katero še ni bilo odziva. PZS v svojem stališču podpira ohranitev ureditev, kjer je vožnja s kolesi po planinskih poteh urejena skladno z Zakonom o planinskih poteh, opozarja na nesorazmerno ureditev glob za prekrške (161. in 161.a člen), ki za vožnjo z vozili na motorni pogon določa nižje globe kot npr. za vožnjo s kolesi, ter izpostavlja, da je treba nadzoru omejitvam vožnje v naravnem okolju, predvsem pri vožnji z motornimi vozili, nameniti več pozornosti, saj se pojavljajo pogoste kršitve.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije, dr. Miroslav Žaberl, je predstavil zahtevo RZS po čim hitrejši dolgoročni ureditvi problematike kormorani ribe, na katero je 29.3. potekala tudi seja Odbora za kmetijstvo DZ R Slovenije, kjer so razpravljajoči poslanci potrdili nujo po ustrezni ureditvi problema. Drug pereč problem za ribiče pa je še vedno nerešeno vprašanje dvojne finančne obremenitve posameznih ribiških družin – plačevanje za izvajanje ribiškega upravljanja (osnovna dejavnost) in plačevanje vodnega povračila za stoječe vode. Ta obremenitev je za RD, ki so volonterske organizacije, prevelika. V kolikor se ne bo pojavila razumna rešitev dvojnega plačevanja, lahko tako stanje pripelje do ukinitve posameznih RD, ne zaradi slabega upravljanja voda, ampak zaradi stečaja.

Tajnik Zveze tabornikov Slovenije, Matic Stergar, je napovedal Nacionalno konferenco o prostem pristopu k naravi. Kot pravi, taborniki že stoletje živijo z naravo in v naravi. Je njihov drugi dom, njihov raziskovalni laboratorij in tempelj, je kraj, kjer preživijo največ prostega časa. V njej izpolnjujejo svoje poslanstvo. Kar vzamejo, se trudijo večkrat povrniti. Tudi v letu 2017 se ne bodo ustavili pri spodbujanju družbe k obiskovanju narave – nadaljevali bodo s svojimi aktivnostmi pod imenom Gremo v naravo! Tokrat s spodbudo za začetek širše družbene kampanje na temo prostega pristopa k naravi. Zaznavajo težnje, za katere menijo, da ne vodijo v pravo smer, zato želijo prispevati k spremembi toka dogodkov na način, skladen z njihovimi vrednotami. V ta namen načrtujejo Nacionalno konferenco o prostem dostopu do narave, predvidoma v prvi polovici junija 2017.

Podpredsednik Kinološke zveze Slovenije, mag. Branislav Rajić, je predstavil Kinološko zvezo Slovenije, ki združuje 119 društev, klubov in organizacij, v katere je združeno 10000 lastnikov psov z nekaj več kot 18000 psi. Kot pravi, je skrb za čistopasemsko vzrejo psov je nerazdružljivo povezana s skrbjo za naravno okolje, saj se večina skupnih aktivnosti človeka in psa odvija v naravi. Narava je najmočnejša planetarna sila, ki pa pred človekom današnje dobe potrebuje zagovornika. Zato so se v KZS odločili pristopiti k današnji pobudi, ker menijo, da Zakon o ohranjanju narave, čeprav je dober, potrebuje dopolnitev v smislu uvedbe instituta varuha narave in na področju dviga kazni za onesnaževanje narave zaradi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Meni, da moramo skrbno ravnanje z naravo in v naravi okrepiti tudi v zavesti ljudi, predvsem mladine in tistih, ki čutijo in izražajo posebno pripadnost naravnemu okolju. Mednje vsekakor sodijo kinologi, ki se med ostalim prizadevajo, da ljudje s psi preživijo čim več časa v naravi in čim manj na kavčih.

Glavna sekretarka Turistične zveze Slovenije, Karmen Burger, je predstavila vlogo turističnih društev pri razvoju turizma v naravnem okolju. Kot pravi, postaja predstavljanje narave v svetu in tudi v Sloveniji vse bolj pomembna dejavnost, zato je Turistična zveza Slovenije (TZS) skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Planinsko turistično zvezo Slovenije, GIZom za pohodništvo in kolesarstvo ter ostalimi deležniki pred leti razvila študijo o razvoju tematskih poti. Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi TZS organizira maja meseca tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna 2017. Projekt spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Projekt je pomembna sestavina celovitega upravljanja s turistično destinacijo, kot tudi specializacija v zeleno ponudbo. Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji; kulturne, etnološke, naravoslovne, poti po zavarovanih območjih, gozdne poti … Poti tekmujejo v vtisu in privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oz. interpretaciji posamezne poti. Trem najlepše urejenim tematskim potem bo TZS podelila priznanja na svečani zaključni prireditvi Moja dežela lepa in gostoljubna, ki bo 17. oktobra v Kranjski gori v okviru dogodka Dnevi slovenskega turizma.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč, je predstavil pomen ohranjanja medovitih dreves. Kot pravi, si Čebelarska zveza Slovenije že vse skozi prizadeva za ohranjanje narave in biotske pestrosti in s tem tudi čebel. Posebno pozornost namenja promociji in sajenju avtohtonih medovitih rastlin zlasti drevesnih vrst. Uspešno že nekaj let sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije in v aprilu bodo skupaj z njimi vsem slovenskim osnovnim šolam in vrtcem podarili sadike medovitih dreves lipe. Na ta način že mlade ozaveščajo o pomenu ohranjanja naše naravne krajine. Le z ohranitvijo čebel in našega naravnega okolja si lahko zagotovimo namreč čisto, zdravo in zeleno prihodnost.

Predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač,  je ob aktualni razgrnitvi letošnjih načrtov, ki že drugo leto po vrsti predvidevajo drastična povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, opozoril na nestrokovne podlage pri sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto ter na dolgoročne posledice predvidenega povišanega odstrela jelenjadi, ki ima lahko za populacijo jelenjadi nepopravljive posledice. Letošnje povečanje utemeljujejo predvsem na popisu objedenosti mladja drevesnih vrst izvedenem v letu 2014. Če se ne spuščamo v nedoslednosti pri izvedbi in tolmačenju rezultatov raziskave, je dejstvo, da sta od takrat gozdove dobesedno preoblikovala žled in lubadar, vendar to v osnutkih odvzema sploh ni upoštevano. Predvideno povečanje načrtovanega odstrela rodnega dela populacije bi zato pomenil hiter in globok poseg, po katerem se jelenjad ne bi opomogla še vrsto let.

Fotografije: Manca Čujež, Janina Žagar

Na novinarski konferenci so bili prisotni predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl, podpredsednik Kinološke zveze Slovenije mag. Branislav Rajić, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, glavna sekretarka Turistične zveze Slovenije Karmen Burger, tajnik Zveze tabornikov Slovenije Matic Stergar in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Javni podpis Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave, Foto Manca Čujež

Podpis pridružitve Zveze tabornikov Slovenije Dogovoru o sodelovanju Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, Foto Manca Čujež

Novinarska konferenca ob javnem podpisu Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave, Foto Janina Žagar

Obisk poslanca Državnega zbora, Janka Vebra, na sedežu Lovske zveze Slovenije

V četrtek, 30. marca 2017, je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in član poslanske skupine Socialnih demokratov, Janko Veber, obiskal sedež Lovske zveze Slovenije. Predsednik LZS, mag. Lado Bradač, podpredsednik LZS, Ivan Malešič, in direktor strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, so poslanca Vebra ob sprejemu na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani seznanili z organizacijo in delovanjem zveze ter opozorili na nestrokovne podlage pri sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto in dolgoročne posledice predvidenega povišanega odstrela jelenjadi, po katerem se jelenjad ne bo opomogla še vrsto let.

Vabilo na novinarsko konferenco ob javnem podpisu predloga za uvedbo Varuha narave

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije, bo na novinarski konferenci 5. aprila 2017 ob 11. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije (Zlatorogova galerija, Župančičeva 9, Ljubljana) javno podpisala predlog dopolnitve Zakona o ohranjanju narave in predlog za uvedbo instituta Varuha narave.

Novinarjem bodo ob tej priložnosti predstavljena tudi nekatera druga aktualna vprašanja, kot so problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju; Konferenca o prostem pristopu k naravi; obravnavanje programa dolgoročnega upravljanja s kormoranom in problematika dvojne obdavčitve ribiških družin  na Odboru za kmetijstvo Državnega zbora R Slovenije, dne 29.3. t.l.; vloga turističnih društev pri razvoju turizma v naravnem okolju; pomen ohranjanja medovitih dreves …

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj že od leta 2011 sodeluje na področju trajnostnega razvoja ter skupnega prizadevanja za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, kar posledično pomeni tudi ohranjanje naravne sestave združb v sklopu teh ekosistemov.

 

Lovska zveza Slovenije,

predsednik mag. Lado Bradač

 

Ribiška zveza Slovenije,

predsednik dr. Miroslav Žaberl

 

Planinska zveza Slovenije,

predsednik Bojan Rotovnik

 

Čebelarska zveza Slovenije,

predsednik Boštjan Noč

 

Kinološka zveza Slovenije,

predsednik Egon Dolenc

 

Turistična zveza Slovenije,

član UO Jože Prah

 

Vabilo lahko najdete v nadaljevanju.

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO – Javni podpis predloga za uvedbo Varuha narave.pdf

Izjava lastnice kmetijskih površin ob sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov

Ob sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto se je na LZS obrnila tudi ga. Sandra Habjanič, lastnica kmetijskih površin. Z njenim dovoljenjem spodaj objavljamo njeno izjavo:

»Živim na samem, 5 metrov od gozda Črni log in dobro vem/vidim, kaj se dogaja. Delajo strašne goloseke, nič ne pogozdujejo hkrati pa obdolžujejo tiste, ki se niti braniti ne morejo – divjad, češ da ta vse uniči… Uboge divjadi pa, če situacijo primerjam s časom izpred 10, 20 let, skoraj sploh več ni! In to pri nas, kjer smo pred dvajsetimi leti sredi belega dne brez težav srečali celo jelena kapitalca?! Zelo natančno spremljam, opazujem divjad in te reveže (srnjad), ki se gibljejo tod naokoli, celo posamično poznam, tako malo jih je. Jelena pa, če verjamete ali ne, od leta 2008 nisem videla niti enega več!!! Par lisic, nekaj zajcev, fazanov in jerebic, pa nekaj bobrov in kun ter podlasic – to je to. Žalost božja. Gozdar se drži za glavo, ker da gozda in divjadi kmalu ne bo več – a si ne upa udariti po mizi, ker se verjetno boji za službo. Lovci pa – eni so besni, drugi apatični, tretji pa jočejo; a se to mora končati, nekdo bo moral nekaj narediti, ker nas bo sicer samooklicani strokovnjak za gozdove požrl mnogo prej kot vsi lubadarji in podlubniki vred.

Med ljudmi vre in mnogi so jezni na lovce, ker se ne uprejo Zavodu za gozdove, saj je za večino ljudi edini pravi skrbnik za gozd in divjad po njihovo lovec/logar, ne pa nek kravatar, ki gozd in divjad gleda le na televiziji. Se zna zgoditi kakšna civilna iniciativa in/ali revolucija za zaščito gozdov in divjadi – v tem primeru srčno upam, da skupaj z lovci.

Imam manjšo ekološko kmetijo ob gozdu – pa mi divjad ne dela nobene škode, prej nasprotno: revežev ni na spregled in marsikdaj ostane del njive, ki jo puščamo za divjad, nepopasen oz. nedotaknjen. Kakšna žalost!«

Izjava LZS ob sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto

V teku so razgrnitve letošnjih načrtov, ki že drugo leto po vrsti predvidevajo drastična povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi. Letošnje povečanje utemeljujejo predvsem na popisu objedenosti mladja drevesnih vrst izvedenem v letu 2014. Če se ne spuščamo v nedoslednosti pri izvedbi in tolmačenju rezultatov raziskave, je dejstvo, da sta od takrat gozdove dobesedno preoblikovala žled in lubadar, vendar to v osnutkih odvzema sploh ni upoštevano. Povečanja odstrela tudi za 38 odstotkov (na Kočevskem iz lani odvzetih 2.000 živali na 3.000!!!!) in istočasno 20 odstotkov višji odstrel rodnega dela populacije, pomenita hiter in globok poseg, po katerem se jelenjad ne bi opomogla še vrsto let. Ob neupoštevanju mnenj za to področje najbolj usposobljenih in parcialne uporabe strokovnih podlag, na katere se sklicuje zahteva za dvig odvzema, pa lahko sklepamo, da bodo s povečanji odstrela nadaljevali tudi prihodnja leta, vse do zloma populacije jelenjadi v Sloveniji!

Nihče od pristojnih ne želi odgovoriti na vprašanje, kako številna populacija jelenjadi je ali bo sprejemljiva in v katerih delih države, zahtevajo le drastična povečanje odstrela na podlagi izven veljavne zakonodaje izdanega dekreta. Ne zanima jih niti dejstvo, da je jelenjad pomembna plenska baza, katere znižanje bodo prav tako občutile velike zveri in se bodo prisiljene preusmeriti na druge vire hrane. Brez dvoma so jim najlažje dosegljive prav domače živali in zato lahko že danes napovemo naslednji pogrom, katerega žrtve bodo velike zveri!

Gozd je kompleksen ekosistem, sestavljen iz več deset tisoč rastlinskih in živalskih vrst in pogrom nad jelenjadjo v imenu zaščite nekaj drevesnih vrst je strokovno nevzdržen in nedopusten!  Lovci smo potisnjeni zgolj v vlogo pokornih izvrševalcev predvidenega odstrela, ki nam ob njegovem neizpolnjevanju grozijo nesorazmerno visoke kazni in odvzem koncesij za upravljanje z divjadjo. Gozdno gospodarskih načrtov ni potrebno izpolnjevati v ničemer, ne pri negi gozda niti pri poseku, odvzem divjadi pa je obvezen in to pod hudimi sankcijami!

Zato pozivamo druge nevladne organizacije in slovensko javnost, da podprejo naše legitimne zahteve za prekinitev diktata kapitala v škodo prostoživečih živali in gozdnih ekosistemov.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na lzs@lovska-zveza.si in janina.zagar@lovska-zveza.si

Priprava letošnjih letnih lovsko upravljavskih načrtov

V polnem teku so razgrnitve predlogov letošnjih lovsko upravljavskih načrtov OZUL-ov.
Usmeritve za pripravo, ki so jih dobili odgovorni načrtovalci, tudi letos zahtevajo pomembna povečanja odstrela jelenjadi.
Komisija za upravljanje z divjadjo je že pred pričetkom razprav poslala vsem OZUL-om stališče glede tega in priporočilo, kako ravnati v primerih, ko se s predlogom ne strinjajo.
Včeraj je bila taka razprava izvedena v Kočevju in POP TV je pripravil spodnji prispevek.

http://m.24ur.com/novice/slovenija/lovci-so-se-uprli-odlocitvi-zavoda-za-gozdove-da-morajo-letos-postreliti-3000-jelenov.html

Predvajanje marčevske oddaje Dober pogled

GTV-Gorenjska televizija:
– v sredo, 29. marca 2017, ob 21.00,
– v četrtek, 30. marca 2017, ob 18.00,
– v soboto, 1. aprila 2017, ob 22.00 in
– v nedeljo, 2. aprila 2017, ob 15.30.

TV IDEA Murska Sobota:
– v torek, 28. marca 2017, ob 20:45.

Vaš kanal Novo mesto:
– v sredo, 29. marca 2017, ob 20:30,
– v četrtek, 30. marca 2017, ob 22:00,
– v nedeljo, 2. aprila 2017, ob 19:30.

ATM Kranjska Gora
– v soboto, 25. marca 2017, ob 20:00.

Televizija Ptuj
– v soboto, 25. marca 2017, ob 21:00,
– v nedeljo, 26. marca 2017, ob 10:00.

Tv Tmin
– v torek, 28. marca 2017, ob 20:20.

V Zlatorogovi galeriji odprta razstava Živalski svet v podobah Andreja Militarova in Franca Barbiča

V Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani, kjer se Lovska zveza Slovenije redno poklanja lovski kulturi, je bila v četrtek, 16. marca 2017, odprta že okrogla, deseta, razstava, tokrat kar dveh avtorjev –  ljubiteljskega slikarja Andreja Militarova in rezbarja Franca Barbiča, pod skupnim naslovom Živalski svet v podobah. Razstava, ki jo je odprl predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, je  na zgodnjepomladni večer privabila ljubitelje lovske umetnosti, Lovski rogisti Bohinj pa so s petimi izbranimi skladbami poskrbeli za prijetno glasbeno popestritev in dopolnitev.

»V naši stoletni tradiciji je bilo kar nekaj umetnikov na različnih področjih. Vse, kar lovci dobimo v naravi, znamo namreč tudi ohraniti. Naj si bo v podobi slike ali v obliki rezbarije. Tako so tudi danes razstavljena dela ujela nek utrinek, nek trenutek, vsakega  s svojo zgodbo, spominom in zgodovino. Zato se veselim, da bomo lahko ob selitvi Lovske zveze Slovenije na novo, večjo, lokacijo, tovrstnim dogodkom namenili še več prostora,« je predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, nagovoril navzoče in izrazil dobrodošlico obema avtorjema, aktivnima članoma KUD Pirniče – Likovna sekcija, ki ju zanos, talent in vztrajnost nesejo iz enega podviga v drugega. »Naj pa se ob tej priložnosti v imenu Lovske zveze Slovenije avtorjema iskreno zahvalim tudi za njuno plemenitost. Gospoda Militarov in Barbič sta namreč donatorja del za naš, sedaj že tradicionalni dobrodelni ples, kjer z dobrodelno dražbo umetniških del in drugih predmetov zbiramo sredstva za Zeleni sklad, namenjen lovkam in lovcem ter njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah.«

Nekateri trdijo, da ustvarjalec doseže svoj umetniški vrhunec pri petdesetih letih, a to za razstavljavca Militarova in Barbiča nikakor ne velja. Zdravje in neizmerna volja obeh avtorjev sta tista gonilna sila, ki jima omogoča še večjo ustvarjalnost in predanost delu tudi v poznejših letih. Tako je predsednika LZS na obsežen opus Andreja Militarova spomnil obisk na Dolenjskem, kjer ga je popolnoma prevzel čebelnjak s panjskimi končnicami, okrašenimi s čudovitimi Militarovimi poslikavami. Ob spominu na strelsko tekmo LD Šmarna gora, na kateri se je Franc Barbič izkazal kot izjemen strelec, pa se mag. Bradač ne čudi izredni natančnosti, mirnosti in potrpežljivost, ki botrujejo Barbičevim rezbarskim mojstrovinam.

Vztrajnost Barbiča nikakor ni ušla niti obiskovalcem razstave. Ob pogledu na prekrasno rezbarijo risa je avtor namreč povedal, da je bil njegov prvotni namen upodobiti gamsa, a je med delom odlomljeni rog mojstra rezbarja pripeljal do drugačne rešitve in s tem čudovitega risa. Navdušenje nad slikami Militarova pa je poleg obiskovalcev že pred leti pokazal tudi Slavko Avsenik, velikan slovenske narodno-zabavne glasbe, ki je pri njem naročil poslikavo panjskih končnic – vsako od njih kot ilustracijo na temo glasbe legendarnega skladatelja in izvajalca. Po kar triinštiridesetih dokončanih panjskih končnicah je projekt na žalost prekinila Avsenikova smrt, a Militarov delo nadaljuje z že sedemdesetimi novimi, ki naj bile v poklon Avseniku javnosti predstavljene na razstavi novembra, v mesecu, ko bi Slavko Avsenik praznoval svoj 88. rojstni dan.  

Četudi je sam strasten lovec, je ob lovskih motivih Andreja Militarova ves čas čutiti, da ni le neizprosen zalezovalec in plenilec divjadi. Slika predvsem lovsko oziroma živalsko tematiko, pri čemer slikarstvo povezuje z občudovanjem narave in življenja v njej. Kot pravi sam, v naravi uživa, dokler je v njej življenje. »Slike naj ne upodabljajo lobanj in okostij, ujamejo naj življenje,« mu je nekoč rekel prijatelj, pisatelj Tone Svetina, tudi sam upodobljen na enem izmed treh na razstavi predstavljenih portretov, ki so se pridružili sicer prevladujoči živalski in lovski motiviki. In prav takšen odnos do narave, divjadi in ljudi razkrivajo razstavljene Militarove slike.  

Prof. dr. Mirko Juteršek, umetnostni kritik, je ob eni izmed njegovih številnih razstav zapisal, da Militarov razpolaga že z dovolj rutine, njegovi portreti, krajine in živali pa že nakazujejo določeno osebno avtorjevo noto, ki jo bo lahko pomembno obogatil z nadaljnjim delom in večanjem znanja. Njegovi delovni obračuni, ki so z vsako razstavo resnejši od prejšnjih, in nekoliko slovesnejši, so za Militarova spodbuda, razmišljanje in usmeritev za naprej.

Prav poseben odnos do narave in zlasti do podrobnosti izražajo tudi dela mojstra Franca Barbiča, čigar rezbarski izdelki krasijo opremo marsikaterega lovca, planinca in mnogih drugih. Po izobrazbi veterinar, se je Barbič preparatorske obrti naučil pri svojem očetu, ki je vzporedno s svojo dejavnostjo ustvarjal tudi izdelke iz roževine. Mladi Franc je očeta opazoval s takšno ljubeznijo in tolikšno pozornostjo, da ga je ta zvrst umetnosti popolnoma zasvojila. Legla mu je globoko v dušo in zvest ji ostaja vse življenje. K svojim rezbarskim izdelkom pristopa študijsko, kar pa ni nenavadno, saj je kot dr. veterinarske medicine odličen poznavalec anatomije, kot lovec pa nenehen opazovalec živalskega bitja.

Barbičeve izdelke odlikujejo neverjetna ročna spretnost in tehnika dela ter popolna realistična prepričljivost. Skoraj nezmotljiv je pri zamišljenem motivu in popolnoma prepoznaven med drugimi avtorji te zvrsti umetnosti. Kot je v knjigi Ustvarjalna Slovenija iz leta 2005 zapisal tudi prof. dr. Janez Bogataj, »izdelki Franca Barbiča sodijo v kategorijo posebnega rezbarstva in so kljub uporabi tudi sodobnega strojnega orodja še vedno ročno izdelani in predvsem unikatni.«

Razstava Živalski svet v podobah bo v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije na Župančičevi 9 v Ljubljani na ogled do septembra 2017, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

 

 

Evropski parlament volil o orožni direktivi

V torek, 14. marca 2017, je Evropski parlament v Strasbourgu  potrdil revizijo EU direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Karl-Heinz Florenz, predsednik parlamentarne medskupine Biodiverziteta, lovstvo, podeželje (Intergroup Biodiversity, Hunting, Countryside), ki aktivno sodeluje s FACE-jem, pojasnjuje:

»Glavni cilj, ki smo ga hoteli doseči v pogajanjih med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU, je bil zagotovitev varnih in poštenih določb glede orožja, ki ne bi škodljivo vplivale na lovce in športne strelce. Parlament je uspel spremeniti nekatere pretirane zahteve prvotnega predloga Komisije (kot npr. standardizirani obvezni medicinski test) ter obenem zapolniti nekatere nevarne vrzeli v obstoječi zakonodaji. Zato z dobrodošlico sprejemam izid torkovega končnega glasovanja glede te zadeve.«

Nekaj podrobnosti o spremembah:

 • Polavtomatski orožje ostaja v kategoriji B, razen če kapaciteta shrambe presega 20 nabojev za kratkocevno orožje in 10 nabojev za dolgocevno orožje. Orožje s shrambo, ki presega navedene omejitve, po novem spada v kategorijo A7 in ni več dovoljeno. Športni strelci, zbiratelji, zgodovinski posnemovalci in ostale skupine lahko dobijo dovoljenje za nakup orožja kategorije A, če dokažejo zakonito potrebo po takšni opremi (npr. vaje za ali sodelovanje na strelskih tekmovanjih).
 • Avtomatsko orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje (kategorija A6) ni več dovoljeno. Za pridobitev dovoljenja veljajo pogoji pridobitve dovoljenja za kategorijo A.
 • V prihodnje bo nakup shramb za večje število nabojev mogoč le z dovoljenjem kategorije A. Posedovanje shramb za večje število nabojev pa ni prepovedano, če niso vstavljene v orožje.
 • Tehnične zahteve za deaktivacijo orožja bodo standardizirane v EU. Deaktivirano orožje bo uvrščeno v kategorijo C (Orožja, ki so predmet obvezne prijave)
 • Orožja za vojaške pozdrave in zvočni učinek bodo ostala v svoji originalni kategoriji, če so bila predelana iz kateregakoli delujočega orožja v orožje s slepimi naboji.
 • Trgovanje z orožjem na daljavo ostaja možno za zasebne osebe, če je identiteta kupca in njegovo dovoljenje za nakup mogoče preveriti in potrditi brez vsakega dvoma.
 • Države članice EU, tudi Slovenija, bodo morale nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo v roku petnajstih mesecev. Določila nove zakonodaje ne bo stopila v veljavo za nazaj. Zakonitim lastnikom orožja katerekoli kategorije le-to ne bo odvzeto, prav tako ne bo smatran za kriminalno dejanje nakup orožja, izveden predno je ta direktiva stopila v veljavo. Zakoniti lastniki bodo lahko imeli orožje zakonito v lasti tudi v nadalje, vključno s pravico prodaje drugim osebam skladno sz orožju pripadajočim dovoljenjem.

Nadaljnji koraki:

Po potrditvi direktive na seji Evropskega parlamenta 14. marca 2017 mora Svet EU direktivo tudi formalno sprejeti.

Vabilo na odprtje razstave Andreja Militarova in Franca Barbiča

Vljudno vabljeni na odprtje razstave slikarja Andreja Militarova in rezbarja Franca Barbiča, ki bo v četrtek, 16. marca 2017, ob 18. uri v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Goste bo pozdravil predsednik LZS, mag. Lado Bradač, za glasbeno popestritev pa bodo poskrbeli Lovski rogisti Bohinj.

Kratko predstavitev avtorjev lahko najdete v nadaljevanju.

Vljudno vabljeni!

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na janina.zagar@lovska-zveza.si ali po telefonu 040 135 150 najkasneje do srede, 15. marca 2017.

Vabilo na odprtje razstave Militarov Barbic.pdf

Lovski kulturni večer Postojnsko Bistriške ZLD za pomoč družini pokojnega člana

V petek, 24. februarja 2017, je v dvorani Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici potekal lovski kulturni večer Postojnsko Bistriške zveze lovskih družin (PB ZLD), ki je bil obarvan z dobrodelno noto za Nika in Klaro, otroka pokojnega člana LD Bukovca. Dogodka se je udeležilo prek 250 članov PB ZLD.

Prisotne sta pozdravila in nagovorila tudi župan občine Ilirska Bistrica, Emil Rojc, ter mag. Aleš Klemenc, predsednik Postojnsko Bistriške zveze lovskih družin in podpredsednik LZS.

Zamisel o lovskem kulturnem večeru je zorela že nekaj časa. Uresničena je bila z željo, da se bo še ponovila in pomenila druženje vseh 15 lovskih družin, ki so članice te področne lovske zveze. Hkrati je večer predstavljal spodbudo in motivacijo lovstva, ki je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Prireditev se je pričela s slavnostnim mimohodom praporov LZS, PB ZLD, LKD Postojna in 15 praporov lovskih družin, članic PB ZLD, ki skupno združuje lovske družine z več kot 1000 člani na območju občin Postojna, Pivka, Divača in Ilirska Bistrica.

Na prireditvi so sodelovali:

Lovski oktet Javorniki

Notranjski rogisti

Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja pri LZS

dramski igralec Konrad Pižorn Kondi

Ansambel Biseri

Orkester Nika Polesa

Od prisotnih udeležencev ter župana Občine Ilirske Bistrica, Emila Rojca, ter podžupana, Petra Štavarja, je PB ZLD prejela visoke pohvale in podporo za izvedeno pomembne prireditve na področju lovstva. Podporo in visoko pohvalo sta izrazila tudi predsednik LZS, mag. Lado Bradač, in predsednik Komisije za lovsko kulturo pri LZS.

Na prireditvi zbrane prostovoljne prispevke v višini 1.190 eur je organizacijski odbor prireditve predal v šolski sklad OŠ Rudolfa Udoviča, Pograd. Sredstva bodo namenjena Niku in Klari, otrokoma pokojnega člana, za kar se je ravnatelj Milan Dekleva iskreno zahvalil.

Vabilo k sodelovanju na 1. ljubiteljskem ocenjevanju divjačinskih salam

Potrdite kakovost svojih izdelkov na ocenjevanju!

Prijazno vas vabimo k sodelovanju na 1. ljubiteljskem ocenjevanju divjačinskih salam, ki bo pod okriljem mednarodnega sejma lovstva in ribištva LOV in na pobudo LZS potekalo v Gornji Radgoni.

Prijavnico ter vse informacije o ocenjevanju, pogojih, priložnostih in prednostih udeležbe ter rokih za prijavo lahko najdete na spodnjih povezavah.

Nasvidenje na sejmu LOV!

Prijavnica meso 2017-divjačinaLOV-interaktiv.pdf

1. ljubiteljsko ocenjevanje divjacinskih salam.pdf

 

 

 

Predsednik republike Borut Pahor sprejel vodstvo Lovske zveze Slovenije, ki letos praznuje 110. obletnico ustanovitve

Ljubljana, 22. 2. 2017 – V prostorih predsedniške palače je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes dopoldne sprejel vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS), ki letos praznuje 110. obletnico ustanovitve in je ena najstarejših organizacij civilne družbe na Slovenskem ter združuje in povezuje enaidvajsettisoč slovenskih lovcev. Vodstvo LZS so zastopali predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, podpredsednik LZS, Ivan Malešič, in urednik, dr. Marjan Toš.

Predstavniki Lovske zveze Slovenije so ob častitljivem jubileju delovanja predsedniku republike predstavili zbornik razprav, člankov, spominov in pričevanj z naslovom “Slovenski lovci v vojni za Slovenijo”, ki so ga pripravili ob 25-letnici vojne za Slovenijo kot dokument o prispevku članov lovske organizacije k slovenski samostojnosti, in vsebuje prvič objavljene podatke. S tem zbornikom so v zvezi želeli trajno dokumentirati prispevek pri nastajanju mlade slovenske države in potrditi trajno zvestobo domoljubnim načelom, ki jim slovenski lovci sledijo vse od ustanovitve lovske organizacije leta 1907. Pri nastajanju knjige je LZS sodelovala s strokovnimi sodelavci in ustanovami, kot so Muzej novejše zgodovine Slovenije, Inštitut za novejšo zgodovino, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Združenje policijskih veteranskih društev Sever.

LZS kot naslednica Slovenskega lovskega kluba, narodnozavedne in naravovarstvene organizacije, ustanovljene leta 1907, kot eno ključnih nalog svojega poslanstva in delovanja izpostavlja izobraževanje lovcev in državljanov ter s tem povezano bogato založniško-izobraževalno in publicistično dejavnost. V okviru navedenega je LZS predsedniku republike predstavila almanah  “Sto let v kraljestvu zlatoroga” ter sodobni lovčev priročnik oziroma lovski leksikon “Divjad in lovstvo”.

V sklopu upravljavske tematike je LZS predstavila tudi dva projekta: Dosedanje delo pri aktivnem ukrepanju v zvezi s problematiko izumiranja populacije Risa, ki so ga v naše kraje ponovno naselili lovci. Zaradi križanja v sorodstvu in posledično slabe genetike je zato nujna doselitev novih živali; kar skušamo doseči kot partner v projektu LIFE+. LZS je kot partner sodelovala namreč pri prijavi na mednarodni razpis Interreg za ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih s ciljem ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina in predvsem preko izboljšanja habitata pripraviti dolgoročne smernice za ohranitev te populacije.

Izjemen državni pomen in doprinos Lovske zveze Slovenije, ki kot samostojna naravovarstvena nevladna organizacija v javnem interesu v svoji stodesetletni tradiciji predstavlja strokovno interesno združenje lovcev, je potrdil tudi predsednik republike, ki bo v ta namen prevzel častno pokroviteljstvo svečane akademije ob praznovanju 110. obletnice delovanja LZS na Primorskem.

Predsednik republike je Lovski zvezi Slovenije čestital ob bližajoči se 110. obletnici ustanovitve in se njenim članom zahvalil za vlogo, ki so jo imeli v času osamosvojitve. Vodstvu in vsem članom zveze se je predsednik Pahor zahvalil tudi za vse, kar delajo na področju zaščite divjadi in narave ter za ozaveščanje ljudi glede potrebe po zaščiti naravnega prostora za divjad.

 

Predvajanje februarske oddaje Dober pogled

Gorenjska televizija:

– v sredo, 1. marca 2017, ob 21:00,

– v četrtek, 2. marca 2017, ob 18:00,

– v soboto, 4. marca 2017, ob 22:00 in

– v nedeljo, 5. marca 2017, ob 15:30.

 

VTV- Velenje:

– v torek, 28. februarja 2017, ob 20:50 in

– v sredo, 1. marca 2017, ob 10:30.

 

TV Idea Murska Sobota:

– v torek, 28. marca 2017, ob 20:45.

 

Vaš kanal Novo mesto:

– v sredo, 1. marca 2017, ob 20:30,

– v četrtek, 2. marca 2017, ob 22:00 in

– v nedeljo, 5. marca 2017, ob 19:30.

 

ATM Kranjska gora:

– v soboto, 25. marca, ob 20:00.

 

10. mednarodni sejem lovstva in ribištva

Spoštovani!

Prijazno vabljeni na jubilejni 10. mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo od 21. do 23. aprila 2017 na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Sejem bo ponudil pestro izbiro in ugoden nakup opreme, oblačil in obutve za lovce, kinologe, ribiče in ljubitelje narave. Stanovske in strokovne organizacije pripravljajo zanimive strokovne razstave.

Lovska zveza Slovenije bo na osrednjem razstavnem prostoru z razstavo opozorila na pomen ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti ter predstavila problematiko risa, šakala, divjega petelina in medveda. Organizirala bo »Slovenski lovski dan« z aktualnimi strokovnimi temami ter obeležila 110. obletnico organiziranega lovstva v Sloveniji. K sodelovanju so vabljene tudi regijske lovske zveze iz sosednjih držav.

Predstavili se bodo lovski kinološki klubi ter Kinološka zveza Slovenije, potekale bodo predstavitve psov lovskih pasem in športne kinologije. Lovsko kinološko društvo Maribor pripravlja v soboto, 22. 4. 2017 državno razstavo psov lovskih pasem – CAC.

Strelska zveza Slovenije bo predstavila simulacijo streljanja s pomočjo računalniškega Scatt simulatorja, organizirali bodo tudi streljanje v tarčo. Zavod za gozdove Slovenije bo predstavil lovišča s posebnim namenom, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed pa opremo sokolarjev ter žive ptice ujede. 

Vabljeni k sodelovanju na tekmovanju v kuhanju lovskega golaža, ribje čorbe in gobove juhe! Več informacij: Blaž Jaklič, tel. 02 5642 104, e-pošta: blaz.jaklic@pomurski-sejem.si

Ponovno nas bodo s svojimi nastopi razveseljevali lovski rogisti in lovski pevski zbori! Več informacij: Andrej Slogovič, tel. 02 5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si

Vsi, ki želite tekmovati na prvem sejemskem ocenjevanju divjačinskih salam, se lahko obrnete na Borisa Erjavca, tel: 02 5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

V nedeljo, 23. 4. 2017 ob 11.00 uri bo v organizaciji Lovske zveze Maribor organizirano Državno tekmovanje v oponašanju jelenjega rukanja.

Sejem bo vabil s pestro ponudbo, družabnimi prireditvami in stanovskimi srečanji. Predlagamo vam, da sejem obiščete skupinsko ali predložite lovsko izkaznico in izkoristite ugodnejšo ceno vstopnice po 4,00 €.

Istočasno bodo potekali sejem RIBOLOV, mednarodna razstava starodobnikov AVTO-MOTO KLASIKA in

 1. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO. Ogled vseh prireditev je možen z isto vstopnico.

Za vsa dodatna pojasnila vam je z veseljem na voljo Jana Dimec, projektni vodja sejma, tel. 02 5642 108,

e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si

 

Prijazno vabljeni!

 

                                                                                     Pomurski sejem d.d.

                                                                                     Izvršna direktorica

                                                                                          Mateja Jaklič                                        

Gornja Radgona, februar 2017 

Strelska liga v kombinacijskem lovskem streljanju

Komisija za lovsko strelstvo LZS in selektor strelske ekipe LZS vabita na STRELSKO LIGO V KOMBINACIJSKEM LOVSKEM STRELJANJU, ki bo tudi izbirno tekmovanje za strelsko ekipo LZS, ki bo tekmovala na devetem EP.

Tekmovanje bo na strelišču Gaj na Pragerskem po naslednjem terminskem programu:

– 26. 3. 2017

– 02. 4. 2017

– 09. 4. 2017

– 07. 5. 2017  

 

Tekmovanje bo potekalo v vseh disciplinah (trap, kompak, bežeči merjasec in krogla 100 m, štiri tarče).

Začetek tekmovanja bo vedno ob 9. uri.

Trening: po urniku strelišča.

Kategorije: ženske, mladinci, člani in veterani.

Tarče: FITASC.

Krogla: najmanjši kaliber je .22 Hornet (kontrolnik 8 mm).

Startnina: 25,00 €, 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih FITASC.

 

Nagrade: prvi trije v vsaki kategoriji bodo dobili medalje (štiri tekme).

Rezultati tekmovanja bodo podlaga za izbor tekmovalne ekipe, ki bo LZS zastopala na osmem EP.

Pogoji za uvrstitev v ekipo:

ženske: na treh tekmah morajo zbrati 945 točk,

mladinci: na treh tekmah morajo zbrati 990 točk (starost tekmovalca od 18 do 20 let),

člani in veterani: štel bo rezultat treh najboljših tekem.

 

Število članov ekipe LZS bo določil selektor na razglasitvi rezultatov.

 

Koledar tekmovanj 2017.xlsx

 

Komisija za lovsko strelstvo LZS

Javni poziv Lovska kultura 2017: dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije objavlja javni poziv Lovska kultura 2017 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva je dostopna na spodnjih povezavah. Vse dodatne informacije lahko dobite tudi po telefonu 01/ 24 10 916 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Rok za prijavo na javni poziv je 1. marec 2017.

Javni poziv Lovska kultura 2017

Merila JP2017

Prijavni obrazci JP2017 

Poročilo o izvedenih projektih 2017

 

Pojav novega podtipa HPAI H5N5 pri prostoživečih pticah

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da je Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) potrdil pozitivne rezultate preiskav na aviarno influenco pri treh poginjenih labodih grbcih (Cygnus olor). Vsi labodi so bili najdeni vzdolž reke Krke v občini Brežice (Krška vas, Boršt in Župeča vas). Pri vseh treh labodih je bil ugotovljen nov podtip visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N5. Tega podtipa do sedaj v Sloveniji še nismo ugotovili. V več državah so ga ugotovili pri prostoživečih pticah: na Nizozemskem, Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji in Črni gori. Nemčija pa je prva država, ki je prijavila prvi pojav HPAI H5N5 pri perutnini v Evropski uniji.

Bolezen se je pojavila na območju OU Novo mesto, na katerem že od 4. 1. 2017 veljajo ukrepi, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni zaradi pojava aviarne influence podtipa H5N8: zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi) ter krmljenje in napajanje v zaprtih oziroma pokritih prostorih. Zaradi pojava novega podtipa HPAI zaenkrat ni treba sprejeti novih oziroma dodatnih ukrepov, temveč se izvajajo že sprejeti ukrepi.

Največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene ptice, izločki prostoživečih ptic, …). 

Zato še posebej pozivajo, naj imetniki perutnine dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, ki so temelj za preprečevanje vnosa AI v rejo.

Podatke o odvzetih šakalih je treba evidentirati in sporočati!

Oktobra 2016 se je v Sloveniji, tudi s podporo LZS, začel izvajati projekt Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal v Sloveniji, ki bo podrobneje predstavljen v naslednji številki Lovca (februar 2017). Ob začetku izvajanja projekta smo opazili, da nekateri izmed v preteklih letih odvzetih šakalov niso evidentirani v lovskem informacijskem sistemu LISjak. Odgovorne predstavnike lovišč opozarjamo, da je treba tudi vse povožene/poginule šakale vnesti v Evidenčno knjigo odvzema male divjadi in v sistem LISjak (zavihek mala divjad). Prosimo tudi, da informacije o vsakem najdenem osebku takoj sporočite projektni skupini (Ivan Kos: 041 765 857; Hubert Potočnik: 031 794 100), saj bomo le tako dobili celostno sliko o pojavljanju in stanju šakala v Sloveniji.

Zahvaljujemo se za sodelovanje!

Člani projektne skupine

 

In memoriam dr. Romana Erhatič Širnik (1950–2017)

Z žalostjo sporočamo, da nas je nenadoma zapustila dr. Romana Erhatič Širnik, članica Strokovno znanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije.

Romana Erhatič Širnik je diplomirala na Biotehniški fakulteti, oddelku za biologijo ter na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, smer marketing. Zaključila je magistrski študij varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti  v Ljubljani s temo Sodelovanje javnosti pri nastajanju regijskega parka Kočevsko – Kolpa, za tem pa še doktorski študij z temo Varstvo ptičev v 19. in 20. stoletju na slovenskem ozemlju. Kot kustosinja svetnica je bila do nedavne upokojitve zaposlena v Tehniškem muzeju Slovenije, kjer je vodila delo Slovenskega lovskega muzeja in ribiškega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije ter sodelovala pri pripravi razstav s področja naravoslovnih dejavnosti.

Na področju proučevanja zgodovine slovenskega lovstva je pustila izjemen pečat.

V spomin – dr. Romana Erhatič Širnik

Ob boleči izgubi v imenu Lovske zveze Slovenije izrekamo iskreno sožalje njenim bližnjim.