Razpis LZS za nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva (izdelana in končana v letih 2016 in 2017)

Lovska zveza Slovenije (LZS) oz. njen Strokovno-znanstveni svet (v nadaljevanju: SZS LZS) želi spodbuditi izdelavo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva in tako prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; (iv) še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko organizacijo. Hkrati želi zagotoviti ustrezno število kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov s področja divjadi in lovstva, ki bodo (lahko) objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji ciljni znanstveno-strokovni publikaciji s področja divjadi in lovstva v slovenskem prostoru. 

Za dosego teh ciljev bo SZS LZS v letu 2017 v okviru svojih finančnih zmožnosti podelil finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v letih 2016 in 2017. V ta namen poziva vse diplomante, magistrante in doktorante, ki izpolnjujejo pogoje iz priloženega razpisa, da podajo vlogo za pridobitev nagrade za njihova zaključna dela.

Razpisno_besedilo.pdf

Priloga A, Prijavni obrazec.doc

Shrani permalink.

Comments are closed.