Marjan Gselman ostaja na čelu mariborskih lovcev

Razvejana dejavnost zelene bratovščine vse bolj prepoznavna in cenjena

Na programsko-volilnem občnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so ocenili delo v minulem štiriletnem mandatu, sprejeli delovni program za prihodnja štiri leta in za predsednika vnovič izvolili Marjana Gselmana iz Lovske družine (LD) Pobrežje-Miklavž. Novi – stari predsednik mariborske območne zveze je med nekaterimi prednostnimi nalogami omenil nadaljevanje permanentnega strokovnega  izobraževanja in nenehnega usposabljanja lovcev, izvajanje strokovnih nalog  in opravil v skladu z usmeritvami Lovske zveze Slovenije, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, krepitev in širitev prijateljstva s člani Kluba prijateljev lova iz Celovca, s katerim mariborska LZ sodeluje že polnih 60 let. Gre za svojevrstno obliko negovanja stikov med matičnim narodom in manjšino na Koroškem.

V programskih izhodiščih za prihodnja štiri leta so dali poudarke tudi na izvedbo lovskih taborov za osnovnošolce, za katere je med šolami v Dravski dolini, v Podravju in v Slovenskih goricah vedno več zanimanja. Pripravili bodo tudi veliko  lovsko razstavo  in svečano akademijo ob stoletnici organiziranega lovstva na Štajerskem leta 2021. Ob tem visokem jubileju bodo pripravili še nekaj promocijskih aktivnosti, saj želijo izboljšati javno podobo lovstva v vseh okoljih. Njihovi rogisti bodo imeli  svečani koncert ob 10-letnici  leta 2020, ko naj bi mariborska LZ vnovič gostila vseslovensko srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Lovski kulturi in negovanju lovske tradicije, šeg in običajev bodo tudi sicer namenili veliko pozornosti. Podpirali in razvijali bodo lovski turizem, lovsko strelstvo in lovsko kinologijo. Že doslej so izvrstno sodelovali z Lovskim kinološkim društvom Maribor. Predvsem pa bodo kot strokovni servis ponujali vso strokovno in administrativno pomoč njihovim članicam, to je LD na terenu. LZ Maribor združuje 45 LD, v katere je vključenih 2.200 lovcev in je največja območna lovska zveza v Sloveniji.

Na občnem zboru so izvolili tudi novi Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče LZ, v kulturnem programu pa so nastopili lovski rogisti pod vodstvom maestra Marjana Goloba.

(M.T.)

Marjan Gselman ostaja predsednik LZ Maribor tudi v prihodnjem mandatu (Marjan Toš)

Shrani permalink.

Comments are closed.