Osnovnošolci na lovskih taborih Postojnsko Bistriške ZLD

Postojnsko Bistriška ZLD je tudi letos, četrtič zapored, v začetku septembra organizirala in izvedla lovska tabora za seznanjanje mladih z naravo in lovstvom. Taborov, ki jih je izvedla komisija Mladi in lovstvo, katero vodi Miroslav Žnidaršič, podpredsednik pa je Dr. Branko Peternelj (oba iz (LD Javornik Postojna) se je udeležilo 27 učencev osnovnih šol iz Postojne, Prestranka, Pivke, Jelšan, Hruševja in Prebolda.

Enodnevni tabor za mlajše učence je potekal v soboto, 9. 9. 2017, in je bil organiziran v lovišču LD Hrenovice na območju Nanosa (Cetinova koča). Letošnja glavna tema je bila spoznavanje gamsa. Lovski vodniki so bili Tina Rupnik – vodja tabora (LD Prestranek), Igor Urh – pomočnik vodje tabora (LD Hrenovice), Žan Premrov starejši (LD Hrenovice), Žan Premrov mlajši (LD Hrenovice), Dušan Tomšič (LD Hrenovice in LD Javornik Postojna), Franc Krnel (LD Prestranek) in Dunja Bele Černač ter Jože Pangerc (oba iz LD Hrenovice).Tridnevni tabor pa je bil namenjen starejšim učencem in je potekal od petka, 8. 9. do vključno nedelje, 10. 9. 2017, v lovski koči LD Bukovje nad vasjo Gorenje.

Osrednja tema sta bila jelen in velike zveri. Izvajalci programa in lovski vodniki so bili Gregor Češarek – vodja tabora (LD Ribnica), Damijan Premrl – pomočnik vodje tabora (LD Bukovje), Ljubo Stamenkovič (LD Javornik Postojna). Pri samem vodenju mladih udeležencev tabora po lovišču pa so pridružili še lovski vodniki: Marko Česnik in Bogdan Muhič (oba iz LD Črna jama) ter Peter Premru, Blaž Gutnik, Boštjan Luzar, Blaž Česnik in Damjan Bajc (vsi iz LD Bukovje). Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža pa je poskrbel Evgen Požar, predsednik LD Bukovje, ki je na letošnjem 26. Furmanskem prazniku v Postojni z ekipo ponovno osvojil 1. mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža. Za foto dokumentacijo pri obeh taborih je skrbel Milan Simčič (LD Bukovje). Udeleženci tridnevnega tabora so v veliki večini slišali ruk jelena ter videli trop volkov in spoznavali druge gozdne živali ter sledi velikih zveri. Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane teoretične in praktične vsebine. Zaključek enodnevnega tabora je bil v lovski koči LD Hrenovice v Hruševju s predstavitvijo lovske kinologije ter ogledom trofej in podelitvijo nagrad ter potrdil o udeležbi. Zaključek tridnevnega tabora je bil v lovski učilnici Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.Udeleženci tabora so izpolnili anketo, podeljene so bile nagrade in potrdila o udeležbi.

Tako udeleženci taborov, kot starši in lovski vodniki so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti. PB ZLD se zahvaljuje LD Hrenovice in LD Bukovje, ki sta ponudili gostoljubje za izvedbo obeh taborov.

Shrani permalink.

Comments are closed.