Zahvala umetnikom in donatorjem 4. Dobrodelnega plesa LZS

V petek, 27. oktobra 2017, je Lovska zveza Slovenije v sodelovanju z Zvezo lovskih družin Gorenjske uspešno izpeljala že četrti Dobrodelni ples LZS, ki je namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS.

Kar 220 lovk in lovcev ter drugih gostov je v gostilni in restavraciji Avsenik »Pri Jožovcu« v Begunjah na Gorenjskem zaplesalo in se družilo s plemenitim namenom. Sredstva je zveza zbirala prek donacij finančnih sredstev ter dobrodelne dražbe umetniških del in drugih dražbenih predmetov, s pomočjo katerih je za Zeleni sklad, iz katerega dodeljuje denarno pomoč lovcem in njihovim družinam v primeru nesrečnih dogodkov, ki lahko doletijo vsakega od nas, tako zbrala 8.000 evrov. 

Za prispevek v solidarnostni Zeleni sklad LZS se zato iskreno zahvaljujemo umetnikom Andreju Militarovu, Ernestu Bransbergerju, Francu Barbiču, Igorju Pičulinu, Alešu Pičulinu, Janezu Černaču, Jožetu Vajdi, Lovski družini Škale in Jožetu Svetini, Otonu Naglostu, Savinjsko-Kozjanski ZLD, Stevanu Djukiću, Vesni Filipčič, Branku Žuniču, Alenki Klemenčič, Edith Kopač, Kostji Virantu, Mariji Klančar Bonci, Martini Starc, Francu Smrkolju, Maji Šubic, Lojzetu Avseniku, Vojku Adamiču in Avgustu Burgerju, LZ Gornje Posočje, LD Kozje, LD Tuhinj, LD Jezersko, podjetjem Grafika Soča, d. o. o., Arex, d. o. o., Prendis, d. o. o., Krojaštvo Rožman, Lambergh, Château & Hotel, Robertu Markiču in Restavraciji Tabor, Čebelarstvu Jamnik, Kmetiji Furlan in Družinskemu posestvu Makovec, Mansus-Makovec ter donatorjem Eles, d. o. o., GH Holding, d. d., Evrografis, d. o. o., Inox Center, d. o. o., Solida, d. o. o., Orbis print, d. o. o., Pomurski sejem, d. d., Venera shop, d. o. o., Stena, d. o. o. in LD Železniki.

Zahvaljujemo se tudi vsem lovkam in lovcem ter ostalim obiskovalcem 4. Dobrodelnega plesa, ki so z združitvijo prijetnega s koristim svoj del prispevali tudi z nakupom vstopnice in s svojo dražiteljsko aktivnostjo.

Shrani permalink.

Comments are closed.