Dovoljenje za odstrel kormoranov je pravnomočno

Dovoljenje ARSO za vznemirjanje velikega kormorana in odstrel 139 osebkov, izdano dne 21. 9. 2017, je sedaj pravnomočno in izvršljivo. Dovoljenje natančno opredeljuje reke in dele rek ter pogoje, pod katerimi se izvaja odstrel. Zelo pomembno je tudi, da izveden odvzem vnesete v za to predvidene evidence.

Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v svoji odločbi št 35607-8/2017/3 z dne 16. 11. 2017 zavrnilo pritožbo DOPPS na izdano zadevno petletno odločbo ARSO, ki je tako izvršljiva.

Samo Dovoljenje MOP-a in Odločbo ARSO, kjer so opredeljene vse podrobnosti najdete na spodnjih povezavah:

http://ribiska-zveza.si/uploads/ARSO%20-%20dovoljenje%20kormoran%201.%20stopnja%20%2025.9.17.pdf

http://ribiska-zveza.si/uploads/odlo%C4%8Dba%20MOP%20kormorani%20-%20zavrnitev%20prito%C5%BEbe%20DOPPS.pdf«

Srečko Žerjav

Shrani permalink.

Comments are closed.