Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti

Na Planinski zvezi Slovenije so nam predstavili projekt »Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin«, ki ga izvajajo v partnerstvu s Cipro Slovenija. Glavni namen projekta je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihov pozitivni vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo.

V okviru projekta bo potekalo več različnih aktivnosti, ki so potencialno zanimive tudi za članice LZS.

Objekti, kot so planinske koče in tudi lovske koče ter podobni objekti, ne dobivajo pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo teh objektov. V veliko primerih imajo lastniki (povečini smo to različna prostovoljna društva) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želijo s projektom omogočiti lastnikom – društvom boljši dostop do informacij in v prihodnosti tudi finančne spodbude za sanacije te vrste objektov.

Tako imajo lastniki objektov, tudi lovskih koč in domov, možnost v času projekta pridobiti brezplačno svetovanje na področjih energetski prenove stavb, obnovljivih virih energije, pitne vode in čiščenja odpadnih vod.

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij in s tem zmanjšati negativne vplive teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako 15. julija in 16. septembra 2017 potekali Dnevi odprtih vrat v treh planinskih kočah in sicer Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru, kjer bodo predstavljene uspešne okoljske naložbe.

Za lastnike oz. upravljavce objektov kot so tudi lovske koče in domovi, bo septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bodo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami.

Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomagajo lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav na njihovih objektih.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v kateri od navedenih aktivnostih, vas prosim, da nam to sporočite. Posebej želim opozoriti na brezplačno svetovanje, ki nam je na razpolago (seveda v omejenem številu) pa tudi strokovno ekskurzijo na vzorčni primer uspešne okoljske ureditve objekta.

Ker po zaključku projekta obstaja možnost za prijavo novega, ki bi bil namenjen dejanski energetski in okoljski ureditvi koč in domov, lahko sporočite tudi vaš interes, ki bi ga realizirali preko tega projekta.

Srečko Žerjav

 

Shrani permalink.

Comments are closed.