In memoriam dr. Romana Erhatič Širnik (1950–2017)

Z žalostjo sporočamo, da nas je nenadoma zapustila dr. Romana Erhatič Širnik, članica Strokovno znanstvenega sveta pri Lovski zvezi Slovenije.

Romana Erhatič Širnik je diplomirala na Biotehniški fakulteti, oddelku za biologijo ter na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, smer marketing. Zaključila je magistrski študij varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti  v Ljubljani s temo Sodelovanje javnosti pri nastajanju regijskega parka Kočevsko – Kolpa, za tem pa še doktorski študij z temo Varstvo ptičev v 19. in 20. stoletju na slovenskem ozemlju. Kot kustosinja svetnica je bila do nedavne upokojitve zaposlena v Tehniškem muzeju Slovenije, kjer je vodila delo Slovenskega lovskega muzeja in ribiškega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije ter sodelovala pri pripravi razstav s področja naravoslovnih dejavnosti.

Na področju proučevanja zgodovine slovenskega lovstva je pustila izjemen pečat.

V spomin – dr. Romana Erhatič Širnik

Ob boleči izgubi v imenu Lovske zveze Slovenije izrekamo iskreno sožalje njenim bližnjim.

Shrani permalink.

Comments are closed.