LD Maribor slavnostno podelila lovska spričevala pripravnikom generacije 2017

Lovska zveza Maribor je v soboto, 13. 5. 2017, pri Lovskem domu LD Pobrežje – Miklavž opravila podelitev spričeval kandidatom, ki so v letu 2017 uspešno opravili lovski izpit. V tej generaciji je pred izpitno komisijo lovski izpit uspešno zaključilo 29 kandidatov, med njimi so bile 3 lovke. Ob podelitvi spričeval so vsi mladi lovci in lovke slavnostno zaprisegli in podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

Rogisti Lovske zveze Maribor so z zvoki rogov naznanili slavnostni pričetek prireditve. Vse navzoče mlade lovce, njihove mentorje, starešine in predavatelje je v uvodu pozdravil predsednik LZM, Marjan Gselman. Predsednik komisije za izobraževanje pri LZM, Ivan Žižek, je navzočim podal poročilo o izvedbi letošnjega tečaja za lovski izpit, ki so ga kandidati opravili s povprečno oceno 3,9. Med njimi so bili trije najboljši kandidati (Roman Marinič, dr. Janja Klinčar, Mitja Berden), ki so prejeli posebno knjižno darilo. Po podelitvi spričeval in podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev sta sledila pogostitev in sproščeno druženje.

Vsem še enkrat čestitamo in jim želimo dober pogled!

Shrani permalink.

Comments are closed.