Podelitev spričeval lovskim čuvajem Maribor 2017

V letošnjem letu so na LZ Maribor potekala predavanja in v maju tudi prvi izpitni rok za lovske čuvaje. Skupno jih je bilo 54. Pri prvem pristopu niso bili vsi uspešni, saj je bilo 11 kandidatov neuspešnih. Na drugem roku se je to število znižalo, a je kljub temu ostalo še nekaj kandidatov za tretji tj. zadnji izpitni rok.

Vsem uspešnim so bila 16. 6. 2017 podeljena zaključna spričevala in značka lovskega čuvaja. Podelitev je potekala na Muti, kjer so si novopečeni lovski čuvaji organizirali tudi zaključni piknik na območju ribogojnice Peruš, ki je bila tudi sama članica te skupine.

Čestitke vsem, ki so bili uspešni, kot tudi tistim, ki jim je ta uspeh še nekako oddaljen.

Spričevala je podelil dr. Srečko Felix Krope, predsednik komisije za lovskočuvajske izpite. Uspešne »diplomante« pa sta nagovorila tudi Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor, in starosta predavateljskega aktiva, Branko Vasa.

Več v posebnem članku v našem glasilu Lovec.

Shrani permalink.

Comments are closed.