V Celju potekal Občni zbor Lovske zveze Slovenije

Celje, 6. junij 2017 – V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 6. junija 2017, potekal redni letni Občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je njen najvišji organ. Udeležilo se ga je 107 od 113 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji, udeležence pa je uvodoma nagovoril predsednik LZS, mag. Lado Bradač.

Po uvodnem otvoritvenem delu so delegati izvolili verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Po sprejetju dnevnega reda in poslovnika OZ LZS je sledilo poročilo verifikacijske komisije. V nadaljevanju so delegati obravnavali in sprejeli Poročilo NO LZS za leto 2016 ter Poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2016, z ugotovitvijo, da je LZS poslovala v skladu z zastavljenimi cilji.

Sledila je seznanitev z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2017, temu pa obravnava nakupa zemljišča za gradnjo novega nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Delegati so v nadaljevanju obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve Pravil LZS ter Pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov ter predsednika LZS. Sklepi so bili sprejeti tekoče in soglasno.

Na Občnem zboru so delegati obravnavali tudi vloge Društva ljubiteljev ptičarjev, Lovskega kinološkega društva Celje, Lovskega kinološkega društva Ljubljana in Zveze lovskih kinologov Pomurja za sprejem v članstvo v LZS, ki pa so vodile v nekoliko daljšo razpravo. Po glasovanju so bile v članstvo LZS skladno z drugim odstavkom 4. člena Pravil LZS sprejete vse štiri navedene organizacije.

Ob koncu so obravnavali še pobude in predloge, ki so bili posredovani na delnih občnih zborih. Spomladi je po Sloveniji potekalo namreč dvajset delnih občnih zborov. Teh se je udeležilo tudi vodstvo LZS in prisluhnilo pobudam, predlogom in vprašanjem posameznih članic LZS, saj želi organizacija na ta način še izboljšati operativno delovanje in se približati svojim članicam v uresničevanju njihovih potreb ter različnih izzivov.

Posebej slavnosten je bil zaključek občnega zbora. V sklepnem delu je predsednik LZS, mag. Lado Bradač, odgovornemu uredniku glasila Lovec, Borisu Leskovicu izročil Zlatorogovo plaketo, najvišje odlikovanje LZS. Boris Leskovic delo urednika edinega slovenskega lovskega časopisa profesionalno opravlja že 38. leto, s svojo voljo, širokim spektrom znanj (kinologija, biologija, balistika …) in splošno lovsko razgledanostjo pa je pustil neizbrisen pečat ne samo v glasilu Lovec, temveč preko njega tudi v slovenskem lovstvu v najširšem smislu. Utemeljitev odlikovanja si lahko preberete na sledeči povezavi:

Zlatorogova plaketa – Boris Leskovic – Utemeljitev.pdf

 

Shrani permalink.

Comments are closed.