Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Sektor za zdravje in dobrobit živali) 10. maja 2017 pričenja s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja<http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_zivali/2017/Steklina/obmocje_orv.jpg),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletnih straneh:

O bolezni:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/o_steklini/

O akciji cepljenja lisic proti steklini: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/cepljenje_lisic_proti_steklini/

Informacijski in promocijski material

Zgibanke in plakati:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/informacijski_material/

Animacije in spoti

Cepljenje lisic proti steklini (otroška animacija: https://www.youtube.com/watch?v=OQ-Xfu3-dsE)

Cepljenje lisic proti steklini (kratek poučen film)

Cepljenje psov (otroška: https://www.youtube.com/watch?v=wGDEoG8Mn2U, splošna: https://www.youtube.com/watch?v=vi5dZVqy8BM, TV: https://www.youtube.com/watch?v=h_udmgSHJAw)

Shrani permalink.

Comments are closed.