Evropski parlament volil o orožni direktivi

V torek, 14. marca 2017, je Evropski parlament v Strasbourgu  potrdil revizijo EU direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Karl-Heinz Florenz, predsednik parlamentarne medskupine Biodiverziteta, lovstvo, podeželje (Intergroup Biodiversity, Hunting, Countryside), ki aktivno sodeluje s FACE-jem, pojasnjuje:

»Glavni cilj, ki smo ga hoteli doseči v pogajanjih med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU, je bil zagotovitev varnih in poštenih določb glede orožja, ki ne bi škodljivo vplivale na lovce in športne strelce. Parlament je uspel spremeniti nekatere pretirane zahteve prvotnega predloga Komisije (kot npr. standardizirani obvezni medicinski test) ter obenem zapolniti nekatere nevarne vrzeli v obstoječi zakonodaji. Zato z dobrodošlico sprejemam izid torkovega končnega glasovanja glede te zadeve.«

Nekaj podrobnosti o spremembah:

  • Polavtomatski orožje ostaja v kategoriji B, razen če kapaciteta shrambe presega 20 nabojev za kratkocevno orožje in 10 nabojev za dolgocevno orožje. Orožje s shrambo, ki presega navedene omejitve, po novem spada v kategorijo A7 in ni več dovoljeno. Športni strelci, zbiratelji, zgodovinski posnemovalci in ostale skupine lahko dobijo dovoljenje za nakup orožja kategorije A, če dokažejo zakonito potrebo po takšni opremi (npr. vaje za ali sodelovanje na strelskih tekmovanjih).
  • Avtomatsko orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje (kategorija A6) ni več dovoljeno. Za pridobitev dovoljenja veljajo pogoji pridobitve dovoljenja za kategorijo A.
  • V prihodnje bo nakup shramb za večje število nabojev mogoč le z dovoljenjem kategorije A. Posedovanje shramb za večje število nabojev pa ni prepovedano, če niso vstavljene v orožje.
  • Tehnične zahteve za deaktivacijo orožja bodo standardizirane v EU. Deaktivirano orožje bo uvrščeno v kategorijo C (Orožja, ki so predmet obvezne prijave)
  • Orožja za vojaške pozdrave in zvočni učinek bodo ostala v svoji originalni kategoriji, če so bila predelana iz kateregakoli delujočega orožja v orožje s slepimi naboji.
  • Trgovanje z orožjem na daljavo ostaja možno za zasebne osebe, če je identiteta kupca in njegovo dovoljenje za nakup mogoče preveriti in potrditi brez vsakega dvoma.
  • Države članice EU, tudi Slovenija, bodo morale nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo v roku petnajstih mesecev. Določila nove zakonodaje ne bo stopila v veljavo za nazaj. Zakonitim lastnikom orožja katerekoli kategorije le-to ne bo odvzeto, prav tako ne bo smatran za kriminalno dejanje nakup orožja, izveden predno je ta direktiva stopila v veljavo. Zakoniti lastniki bodo lahko imeli orožje zakonito v lasti tudi v nadalje, vključno s pravico prodaje drugim osebam skladno sz orožju pripadajočim dovoljenjem.

Nadaljnji koraki:

Po potrditvi direktive na seji Evropskega parlamenta 14. marca 2017 mora Svet EU direktivo tudi formalno sprejeti.

Shrani permalink.

Comments are closed.