Predsednik republike Borut Pahor sprejel vodstvo Lovske zveze Slovenije, ki letos praznuje 110. obletnico ustanovitve

Ljubljana, 22. 2. 2017 – V prostorih predsedniške palače je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes dopoldne sprejel vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS), ki letos praznuje 110. obletnico ustanovitve in je ena najstarejših organizacij civilne družbe na Slovenskem ter združuje in povezuje enaidvajsettisoč slovenskih lovcev. Vodstvo LZS so zastopali predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, podpredsednik LZS, Ivan Malešič, in urednik, dr. Marjan Toš.

Predstavniki Lovske zveze Slovenije so ob častitljivem jubileju delovanja predsedniku republike predstavili zbornik razprav, člankov, spominov in pričevanj z naslovom “Slovenski lovci v vojni za Slovenijo”, ki so ga pripravili ob 25-letnici vojne za Slovenijo kot dokument o prispevku članov lovske organizacije k slovenski samostojnosti, in vsebuje prvič objavljene podatke. S tem zbornikom so v zvezi želeli trajno dokumentirati prispevek pri nastajanju mlade slovenske države in potrditi trajno zvestobo domoljubnim načelom, ki jim slovenski lovci sledijo vse od ustanovitve lovske organizacije leta 1907. Pri nastajanju knjige je LZS sodelovala s strokovnimi sodelavci in ustanovami, kot so Muzej novejše zgodovine Slovenije, Inštitut za novejšo zgodovino, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Združenje policijskih veteranskih društev Sever.

LZS kot naslednica Slovenskega lovskega kluba, narodnozavedne in naravovarstvene organizacije, ustanovljene leta 1907, kot eno ključnih nalog svojega poslanstva in delovanja izpostavlja izobraževanje lovcev in državljanov ter s tem povezano bogato založniško-izobraževalno in publicistično dejavnost. V okviru navedenega je LZS predsedniku republike predstavila almanah  “Sto let v kraljestvu zlatoroga” ter sodobni lovčev priročnik oziroma lovski leksikon “Divjad in lovstvo”.

V sklopu upravljavske tematike je LZS predstavila tudi dva projekta: Dosedanje delo pri aktivnem ukrepanju v zvezi s problematiko izumiranja populacije Risa, ki so ga v naše kraje ponovno naselili lovci. Zaradi križanja v sorodstvu in posledično slabe genetike je zato nujna doselitev novih živali; kar skušamo doseči kot partner v projektu LIFE+. LZS je kot partner sodelovala namreč pri prijavi na mednarodni razpis Interreg za ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih s ciljem ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina in predvsem preko izboljšanja habitata pripraviti dolgoročne smernice za ohranitev te populacije.

Izjemen državni pomen in doprinos Lovske zveze Slovenije, ki kot samostojna naravovarstvena nevladna organizacija v javnem interesu v svoji stodesetletni tradiciji predstavlja strokovno interesno združenje lovcev, je potrdil tudi predsednik republike, ki bo v ta namen prevzel častno pokroviteljstvo svečane akademije ob praznovanju 110. obletnice delovanja LZS na Primorskem.

Predsednik republike je Lovski zvezi Slovenije čestital ob bližajoči se 110. obletnici ustanovitve in se njenim članom zahvalil za vlogo, ki so jo imeli v času osamosvojitve. Vodstvu in vsem članom zveze se je predsednik Pahor zahvalil tudi za vse, kar delajo na področju zaščite divjadi in narave ter za ozaveščanje ljudi glede potrebe po zaščiti naravnega prostora za divjad.

 

Shrani permalink.

Comments are closed.