Lovska, Ribiška in Planinska zveza Slovenije na predsednika vlade naslovile pisni poziv v zvezi s problematiko »lastninjenja kmetijskih zemljišč«

Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije so na predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, v petek, 30. junija 2017, naslovile pisni poziv z Zadevo: Problematika »lastninjenja kmetijskih zemljišč« v skladu s 14. členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Pisni poziv predsedniku vlade o problematiki lastninjenja kmetijskih zemljišč, ki neposredno zadevajo vsa naravovarstvena društva, so podpisali predsedniki vseh treh navedenih organizacij.

Dne 11. 3. 1993 je namreč začel veljati Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki v 14. členu določa, da postanejo last Republike Slovenije oziroma občin kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma občin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma po Zakonu o zadrugah ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodplačen način.

»Mnenja smo, da so nam nevladnim organizacijam in predvsem našim članicam kršene pravice do (zasebne) lastnine zapisane v Ustavi RS in pravice do mirnega uživanja premoženja iz prvega odstavka 1. Člena Protokola št. k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki določa, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja premoženja. Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto, razen če je to v skladu s pogoji, ki jih določa zakon ter ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava.

V skladu z navedenim apeliramo na Vas, spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, da nam in predvsem članom naših članic pomagate pri uresničevanju svojih pravic, ki smo jih pridobili na pošten način in so nam sedaj kršene.«

Celotno besedilo pisnega poziva predsedniku vlade je objavljeno na spodnji povezavi:

Pismo predsedniku vlade – Problematika lastninjenja kmetijskih zemljisc.pdf

 

Shrani permalink.

Comments are closed.