Promocija slovenske lovske kulture v zamejstvu

ZLD Prekmurje je v Porabju na Madžarskem z nastopi rogistov in pevcev na temo lovstva promovirala slovensko lovsko kulturo v zamejstvu.

V petek, 20. oktobra 2017, se je promocija odvijala na madžarski strani v dvorani hotela Lipa v Monoštru, kjer so s slovenske strani nastopili: KUD Prekmurski rogisti, Pevsko društvo prekmurskih lovcev in Slovenski lovski pevski zbor iz Furlanije Julijske krajine, z madžarske strani pa Lovski rogisti Železne županije, Mešani pevski zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika ter Komorni zbor Zveza Slovencev iz Monoštra. V soboto, 21. oktobra 2017, je bila z istim programom izvedena promocija v dvorani Gledališča park v Murski Soboti.

Na madžarski strani so promociji z zanimanjem prisostvovali številni obiskovalci, med njimi: Erika Kiss Köles, zagovornica pravic slovenske manjšine v parlamentu v Budimpešti, Csaba Oláj, predsednik Kulturnega društva pri državni madžarski lovski zbornici – odgovoren za kulturo, István Gagyi, predsednik Področne županijske lovske zbornice Železne županije,  Gábor Doncsecz, podpredsednik področne lovske županijske zbornice Železne županije, István Kenesei, sekretar področne lovske županijske zbornice Železne županije, Jožef Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem in Gábor Huszár, župan mesta Monošter.

Z Lovske zveze Slovenije je dogodku v Monoštru prisostvoval Milan Tepej, predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostjo, na dogodku v Murski Soboti pa mag. Aleš Klemenc, podpredsednik LZS in vsi zgoraj omenjeni predstavniki Madžarske lovske zbornice ter dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota. Predstavitve si je ogledalo tudi nekaj lovcev iz sosednje Hrvaške ter številni člani lokalnih lovskih družin in člani madžarskih lovskih družin iz Porabja.

Pri organizaciji naše promocije v Monoštru nam je bil v veliko pomoč dr. Boris Jesih, generalni konzul RS v Monoštru, ki si je ogledal tudi obe predstavitvi.

Lovski kolegi iz Madžarske so organizatorjem priznali, da so z organizirano lovsko kulturo precej pred njimi, saj se pri njih komaj sedaj organizirajo lovski rogisti, lovskih pevskih zborov pa še nimajo.

Shrani permalink.

Comments are closed.