V mariborski ekološki učilnici že prvi šolarji

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor se je na zadnji seji seznanil z začetkom delovanja ekološke učilnice, ki jo je LZ urejala dobri dve leti in pol. Pri tem so ji na pomoč priskočile tudi nekatere lokalne skupnosti, saj gre za projekt, ki je izredno uporaben za okoljsko vzgojo šolarjev in dijakov pa tudi predšolske mladine.

Radovedni šolarji so prisluhnili razlagi. Foto: Božidar Kunej

Prvi obiskovalci učilnice so bili učenci OŠ Pesnica pri Mariboru, ki so jih spremljale tri učiteljice. Mladim so nekaj aktualnih tem in odprtih vprašanj s področja biologije in ekologije divjih, prostoživečih živali predstavili predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek in sekretar LZ Maribor Božidar Kunej. Šolarji so z velikim zanimanjem spremljali razlage in si nato ogledali še razstavljene preparate nekaterih značilnih prostoživečih živali, ki živijo v loviščih na območju mariborske LZ.

Mlade seznanjajo  s poglavitnimi težavami pri ohranjanju prostoživečih živali

LZ Maribor učilnico dodatno opremlja s sodobno učno tehnologijo in pripomočki, da bi lahko mladim nazorno prikazali predvsem slabšanje naravnih razmer za prostoživeče živali v njihovem življenjskem okolju. Posebej skrbno bodo pripravili obiske za malčke iz vrtcev, za katere načrtujejo njihovi starosti primerne programe. Sodobno ekološko učilnico so poimenovali »Zelena eko točka Štajerske«.

Na voljo bo predvsem mladim obiskovalcem iz osnovnih in srednjih šol, ki jim bodo tudi s pomočjo sodobne tehnologije nazorno predstavili življenje prostoživečih živali in drastične spremembe v njihovem življenjskem prostoru, zaradi katerih so mnoge vrste že dalj časa resno ogrožene. Na primer fazani, poljske jerebice, prepelice, divji petelin, ruševec in gozdni jereb, ki so iz večine štajerskih lovišč že izginile. Mlade bodo seznanjali tudi z ukrepi lovske organizacije vsaj za preživetje in ohranitev omenjenih vrst.

Marjan Toš

V nižinskih loviščih LZ Maribor je vse bolj ogrožen tudi fazan. Foto: Marjan Toš

Upravni odbor LZ Maribor: večino programa  2022 že opravili

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor je na zadnji seji ocenil, da so večino letošnjega obsežnega programa že izpolnili. Ostajajo jim še manjše obveznosti na področju izobraževanja in zaključna dela na projektu sodobne ekološke učilnice, ki jo urejajo v okviru obsežnega projekta “Zelena eko točka Štajerske“.

Predsednik Marjan Gselman (levo) podeljuje spominsko darilo strokovnemu tajniku Božidarju Kuneju. Foto: D. Muršec

Kot je povedal predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, jo je finančno podprlo veliko lokalnih skupnosti, saj je namenjena ekološkemu osveščanju in okoljski vzgoji mladine, predšolskih in šolskih otrok. Z nekaterimi občinami se za podporo še dogovarjajo. Upravni odbor LZ Maribor se je zahvalil vsem sodelavcem projekta Praznik lovske kulture, ki je potekal sočasno z Dnevi lovskega strelstva na Pragerskem. 

Govora je bilo tudi o aktualnih temah, med drugim o spremembah in dopolnitvah Pravil Lovske zveze Slovenije in posledično tudi Pravil LZ Maribor. Dotaknili so se nekaterih odprtih vprašanj glede vodenja disciplinskih postopkov v lovskih družinah in se seznanili z novimi obveznostmi s področja veterinarsko-higienskih predpisov ravnanja z uplenjeno divjadjo v skladu z najnovejšimi navodili Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Upravni odbor je sklenil, da bo letošnje srečanje s člani Kluba prijateljev lova Celovec potekalo 12. novembra v Lovski družini Polskava. Tam bodo za koroške zamejske lovce pripravili krajši skupni lov na fazane in prijateljsko lovsko srečanje.

Po seji Upravnega odbora pa je predsednik LZ Maribor podelil spominsko darilo strokovnemu tajniku zveze Božidarju Kuneju ob njegovem »malem Abrahamu«.

Marjan Toš