V mariborski ekološki učilnici že prvi šolarji

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor se je na zadnji seji seznanil z začetkom delovanja ekološke učilnice, ki jo je LZ urejala dobri dve leti in pol. Pri tem so ji na pomoč priskočile tudi nekatere lokalne skupnosti, saj gre za projekt, ki je izredno uporaben za okoljsko vzgojo šolarjev in dijakov pa tudi predšolske mladine.

Radovedni šolarji so prisluhnili razlagi. Foto: Božidar Kunej

Prvi obiskovalci učilnice so bili učenci OŠ Pesnica pri Mariboru, ki so jih spremljale tri učiteljice. Mladim so nekaj aktualnih tem in odprtih vprašanj s področja biologije in ekologije divjih, prostoživečih živali predstavili predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek in sekretar LZ Maribor Božidar Kunej. Šolarji so z velikim zanimanjem spremljali razlage in si nato ogledali še razstavljene preparate nekaterih značilnih prostoživečih živali, ki živijo v loviščih na območju mariborske LZ.

Mlade seznanjajo  s poglavitnimi težavami pri ohranjanju prostoživečih živali

LZ Maribor učilnico dodatno opremlja s sodobno učno tehnologijo in pripomočki, da bi lahko mladim nazorno prikazali predvsem slabšanje naravnih razmer za prostoživeče živali v njihovem življenjskem okolju. Posebej skrbno bodo pripravili obiske za malčke iz vrtcev, za katere načrtujejo njihovi starosti primerne programe. Sodobno ekološko učilnico so poimenovali »Zelena eko točka Štajerske«.

Na voljo bo predvsem mladim obiskovalcem iz osnovnih in srednjih šol, ki jim bodo tudi s pomočjo sodobne tehnologije nazorno predstavili življenje prostoživečih živali in drastične spremembe v njihovem življenjskem prostoru, zaradi katerih so mnoge vrste že dalj časa resno ogrožene. Na primer fazani, poljske jerebice, prepelice, divji petelin, ruševec in gozdni jereb, ki so iz večine štajerskih lovišč že izginile. Mlade bodo seznanjali tudi z ukrepi lovske organizacije vsaj za preživetje in ohranitev omenjenih vrst.

Marjan Toš

V nižinskih loviščih LZ Maribor je vse bolj ogrožen tudi fazan. Foto: Marjan Toš
Shrani permalink.

Comments are closed.