Prihodnje leto tudi digitalizacija ekološke učilnice za mlade

Na zadnji letošnji seji Upravnega odbora Lovske zveze (LZ) Maribor so med drugim obravnavali in potrdili delovni program s finančnim načrtom za prihodnje leto.

Foto: Božidar Kunej

Ocenili so, da je bilo za letos načrtovano delo opravljeno in da so vse komisije izvedle svoje programe. To velja zlasti za področje izobraževanja, ki je ena od stalnic prizadevanj LZ Maribor. Poudarjajo namreč pomen strokovnega znanja in zato podpirajo dodatne programe usposabljanja kadrov za izvajanje nalog po lovskih družinah, je povedal predsednik komisije za izobraževanje Ivan Žižek.

Organizirali so več predavanj za mentorje lovskim pripravnikom, ki imajo veliko vlogo pri praktičnem delu lovskega izpita. Težišče izobraževanja je vsakoletni program v okviru teoretičnega dela lovskega izpita. Kljub nenehni modernizaciji učne tehnologije in krepitvi pedagoško-andragoškega kadra je znanje lovskih pripravnikov na zaključnih izpitih včasih pomanjkljivo. Kriterije nameravajo še zaostriti, saj brez strokovno izobraženih lovcev res ne bo mogoče upravljati z lovišči.

Predsednik Komisije za delo z mladimi in podpredsednik LZ Maribor Borit Mithans je predstavil izvedbo letošnjih lovskih taborov za mladino, ki so izredno uspešna oblika dela z mladimi in hkrati promocija lovske organizacije. Damir Koblar, ki vodi Komisijo za prireditve, je poročal o izvedbi prve Hubertove maše v mariborski stolnici, ki je v javnosti naletela na velik odmev. Zavzel se je za še večje vključevanje LZ v nekatere mestne turistične projekte in v turistične programe občin, v katerih delujejo lovske družine 

Bojan Urbančič, ki je zadolžen za lovsko strelstvo je, letošnje rezultate mariborskih lovskih strelcev ocenil za zelo uspešne in napovedal organizacijo memoriala Braneta Kurnika prihodnje leto. Na njem sodelujejo Lovske zveze Koroška, Celje in Maribor.

Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman je med drugim povedal, da so letos že ozvočili veliko predavalnico in začeli snovati strokovne rešitve za digitalizacijo vsebin v ekološki učilnici za mlade. V finančnem načrtu za prihodnje leto so predvideli znatna sredstva za pripravo avdiovizualnih pripomočkov, s katerimi bodo bistveno dopolnili poslanstvo te učilnice, ki je prvenstveno namenjena promociji varstva narave in ohranjanja prostoživečih živali med mladimi in tudi strokovnemu izobraževanju mladih lovcev.

Tudi letos je LZ Maribor dobro sodelovala z drugimi sorodnimi organizacijami, še posebej z Lovsko -kinološkim društvom in Ribiško zvezo Maribor, pa tudi z Zavodom za gozdove, policijsko upravo in z mnogimi šolami v Podravju.

Marjan Toš

Božidarju Kuneju odlikovanje Lovske zveze Slovenije

Upravni odbor Lovske zveze Maribor pod vodstvom predsednika Marjana Gselmana je na zadnji predpočitniški seji namenil največ pozornosti pripravam na izvedbo 48. srečanja Slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov, ki bo 3. septembra na Pragerskem.

Božidar Kunej, sekretar LZ Maribor (v sredini) z odlikovanjem LZS. Foto: Bojan Urbančič

Gre za tradicionalni praznik slovenske lovske kulture, s katerim se zelena bratovščina vsako leto celovito predstavi javnosti z bogato kulturno dejavnostjo. Prireditev pripravljajo v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije in Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi.

Kot je povedal predsednik komisije za lovsko kulturo pri LZ Maribor Slavko Štiberc, pričakujejo okoli 250 pevcev in rogistov iz vse Slovenije. Priprave potekajo brez zapletov, izdali bodo tudi elektronski bilten srečanja in poskrbeli za spominska darila vsem udeležencem.

Podpredsednik LZ Maribor Borut Mithans je člane Upravnega odbora seznanil s potekom urejanja ekološke multimedijske učilnice, ki naj bi jo odprli 1. septembra. Za prizadevno delo je predsednik LZ Maribor Gselman podelil odlikovanje Lovske zveze Slovenije, in sicer red za lovske zasluge III. stopnje sekretarju LZ Maribor Božidarju Kuneju.

Marjan Toš