Obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje, Maribor 2023

Komisija za lovskočuvajsko službo Lovske zveze Slovenije je 13. junija izvedla obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje.

Foto: Srečko F. Krope

Lovska zveza Maribor je uredila prostore za obnovitveno usposabljanje v Lesarski šoli Maribor, kjer se je v amfiteatru zbralo 137 lovskih čuvajev iz vse Slovenije; prav tolikšna številka je bila pod prijavljenimi v lovskem informacijskem sistemu Lisjak.

Kot predavatelji so sodelovali:

  • dr. Srečko Felix Krope s temo sodelovanja med lovskimi čuvaji, policijo in lovsko inšpekcijo;
  • mag. Uršula Belaj iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave s temo o zakonodaji s področja nezakonitega lova in predstavitvijo praktičnih primerov nezakonitega lova;
  • Gregor Hodnik, avtor številnih člankov v glasilu Lovec o orožju strelivu, puškah, ki je predstavil temo o uporabi sodobnih tehnologij pri lovu, polnjenju streliva, lovskih kroglah in njihovemu učinku.

Predavatelji so po podanih temah odgovarjali na zastavljena vprašanja udeležencev.

dr. Srečko Felix Krope, predsednik Komisije za lovskočuvajsko službo

Bober blizu stare trte na Lentu

Bobri na desnem bregu Drave v Mariboru že lep čas niso več redkost, sploh v bližini železniškega mosta, kjer jih že dalj časa spremlja novinar in zgodovinar, lovec ter mestni viničar Stanislav Kocutar.  Njihovo navzočnost redno dokumentira in beleži.  

Foto: Stanislav Kocutar

5. novembra pa ni mogel verjeti svojim očem, ko je našel ostanke bobrove »pojedine« na levem bregu Drave, tik ob starem mostu, 30 metrov vstran od stare trte, ki raste na Lentu, in katere odgovorni skrbnik je kot mariborski mestni viničar.

Ostanke »pojedine« je brž dokumentiral in se obrnil na Prirodoslovni muzej Slovenije, kjer mu bo svetoval, kako in kaj prof. dr. Boris Kryštufek, vodja kustodiata za vretenčarje, ugledni mednarodno priznani strokovnjak, ki znanstveno obvladuje tudi bobra. Kocutar, sicer član zelene bratovščine v LD Kamnica, se je odločil za preventivno zaščito debla stare trte, čeprav je po mnenju poznavalcev malo možnosti, da bi se te najstarejše trte na svetu lotil bober in jo poškodoval.

Ker je previdnost mati modrosti in se nikoli ne ve, kaj se lahko pripeti, preventiva ne bo škodila, je prepričan tudi Boris Leskovic, dolgoletni odgovorni urednik revije Lovec in strokovnjak za glodavce in male zveri. O pojavu bobra na levem bregu Drave je Kocutar takoj obvestil tudi mariborskega župana. Vsekakor zanimiv primer, ki zgovorno potrjuje, da je igra narave res nepredvidljiva. Mesto, kjer je »padla« vrba pod bobrovimi zobmi, je na tik ob pločniku, ki je vedno poln sprehajalcev, saj gre za priljubljeni del starega dela Maribora na Lentu, ob reki Dravi.

Marjan Toš