Obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje, Maribor 2023

Komisija za lovskočuvajsko službo Lovske zveze Slovenije je 13. junija izvedla obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje.

Foto: Srečko F. Krope

Lovska zveza Maribor je uredila prostore za obnovitveno usposabljanje v Lesarski šoli Maribor, kjer se je v amfiteatru zbralo 137 lovskih čuvajev iz vse Slovenije; prav tolikšna številka je bila pod prijavljenimi v lovskem informacijskem sistemu Lisjak.

Kot predavatelji so sodelovali:

  • dr. Srečko Felix Krope s temo sodelovanja med lovskimi čuvaji, policijo in lovsko inšpekcijo;
  • mag. Uršula Belaj iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave s temo o zakonodaji s področja nezakonitega lova in predstavitvijo praktičnih primerov nezakonitega lova;
  • Gregor Hodnik, avtor številnih člankov v glasilu Lovec o orožju strelivu, puškah, ki je predstavil temo o uporabi sodobnih tehnologij pri lovu, polnjenju streliva, lovskih kroglah in njihovemu učinku.

Predavatelji so po podanih temah odgovarjali na zastavljena vprašanja udeležencev.

dr. Srečko Felix Krope, predsednik Komisije za lovskočuvajsko službo

Shrani permalink.

Comments are closed.